1TX Wiskunde - deel 2

Uit Diana's examenwiki

JUNI 2014

Jongen

1. Maximaliseer een doelfunctie (simplex) die begint met een aantal >= ongelijkheden, dus moet je die eerst als niet standaard vorm beschouwen, etc.

2. Stelsels van lineaire vergelijking (niks speciaals, gewoon met pivoteer functie oplossen, dan aan haar uitleggen hoe het anders zou zijn moest je het met de methode van Gauss doen)

3. Determinant vinden via Laplace

4. Een samengestelde transformatie matrix opstellen, die bestaat uit T1 en T2 (bij mij was T1 spiegeling in y-as en T2 afschuiving evenwijdig met x-as van factor 3)

5. D(1) en D(2) van Floyd uitrekenen, + kortste route vinden tussen 2 knooppunten gegeven D(6) en de Pointer Matrix


1. (Mondeling m.b.v. SciLab) Maximaliseer een doelfunctie a.h.v. de simplexmethode.

2. (Mondeling m.b.v. SciLab) Bepaal de determinant van een matrix d.m.v. de methode van Laplace en bepaal a.h.v. die determinant of er een oplossing bestaat (uiteraard wel). Bereken voor diezelfde matrix ook de inverse matrix.

3. Bereken de samengestelde transformatiematrix die bestaat uit een rotatie van 180° in uurwerkwijzerzin en een afschuiving evenwijdig met de Y-as met k = 2.

4. Pas het algoritme van Dijkstra toe op de gegeven graaf en bepaal de kortste afstand tot elk punt. Kan je uit de tabel de kortste afstand tussen punt D en punt E berekenen?


Ausseloos

1. Geef de transformatiematrix voor:

spiegelen t.o.v. de y-as

Schaalverkleining factor 2 op de x-as & factor 3 op de y-as

Rotatie 60 graden in wijzerszin

Bereken de samengestelde matrix


2. Aan de hand van een voorbeeld de complexiteit van een algoritme berekenen


3. Bereken op een efficiente manier de determinant van de gegeven matrix (5x5 als ik me niet vergis)

Is dit een reguliere matrix? Leg uit.

Hoe kan je makkelijk en efficient de determinant berekenen. (Rij 2 - Rij 1)

Een vriend verteld je dat als Det(AB) & Det(BA) mogelijk is. Je altijd te maken hebt met vierkantsmatrices.

Ben je het hier mee eens of niet? Leg uit aan de hand van een voorbeeld ook al ben je niet akkoord.


4. Niet standaard LP probleem uitrekenen


5. Bereken met het algoritme van Floyd de makkelijkste weg van knooppunt 4 naar knooppunt 1