1VX Communicatie en sociale vaardigheden - ook in het Frans

Uit Diana's examenwiki

Frans

Schriftelijk:

20 vertaalzinnen NL->Fr zoals in cursus

Mondeling:

Voedingsamamnese en leg de voedingsdriehoek uit.

Andere mogelijke vragen: Rol van de dietiste uitleggen. L’IMC uitleggen.


Communicatie

-Geef de 5 basistechnieken van Motiverende gespreksvoering + voorbeelden
-Welke functies gebruikt een diëtiste en geef voorbeelden

-Rollenspel
10 open vragen stellen bij het intake formulier en dit toepassen in een rollenspel
Duid aan of de vragen open/gesloten, direct/indirect zijn
Zelf het intake formulier tekenen

Examen januari 2012

1) welke functies heeft commuicatie ? Wat wordt bedoeld met meta-communicatie?

2) bespreek waardoor onrust in een groep ontstaat

3) casus waar je dus kennis maakt met de patiënt , hand geven enzo.


1. welke zijn de functies van communicatie (die nodig zijn voor een diëtist)

2. geef de voor- en nadelen van leiderschap ( wiel en spinschema)

3. minimum 8 open vragen toegepast op casus


Januari 2013

1.Waardoor wordt het werken in een team beïnvloed?


2. Wat moet een diëtiste allemaal zeggen bij een inkomend telefoongesprek van een patiënt?


3. Rollenspel: Wat moet je je patiënt vertellen voor je aan een screening begint.


Januari 2017

1. Wat wordt er bedoeld met 'niet-selectieve ' luistervaardigheden?

2. Maak een ICF schema met gegevens van een casuspatiënt

3. Screening: kennistest waar/niet waar vragen (van de website)


1. Bespreek SMART (a.d.h.v een gegeven voorbeeld) 2. Wat bedoelt men met 'een patiënt die zich in de contemplatiefase bevindt'? 3. Rollenspel: Mevr. pensaert, 55j, heeft last van darmklachten en sinds enkele maanden ook last van diarree. Doe de 'aanmelding' en de 'screening'.

1. je krijgt een smart-doelstelling, zeggen wat fout is en wat ontbreekt en deze juist formuleren 2. wat zijn de fases van de dietistische anamnese 3. rollenspel: je krijgt een verwijsbrief. doe de anamnese en vul het clientendossier in.