1VX Inleiding voedingswarenanalyse - lab

Uit Diana's examenwiki

Algemene tips

Vul hier enkele tips aan!

April - 2011

 • (Theorie) Leg via een gegeven oplossing uit hoe je kwantitatief moet overbrengen. Verduidelijk eventueel met tekeningen.
 • Standaardisatie van NaOH met KWF: hoeveel g afwegen, handelingen uitleggen, methode
 • Vraag 3
  • Bereken het sulfietgehalte in mg/l wijn
  • Geef de titratiereactie van H2O3/I2
  • Geef de kleuromslag op het EP
 • Het aantal mg glucose berekenen via Luff Schoorl.

mei- 2017

 • standarisatie/titratie van zoutzuur en NaOH.
 • schriftelijk: chromatografie, Rose Gotlieb/melkpoeder, waar /niet waar vragen