1VX Veiligheid en hygiëne

Uit Diana's examenwiki

Juni 2009

1) Geef 3 redenen waarom we arbeidsongevallen en beroepsziekten moeten voorkomen. Leg elke reden grondig uit

2) Afkortingen en woorden verklaren

-ADI

-LD 50

-HEPA-filter

-Corrosieve stoffen

-kruisbesmetting

-traceerbaarheid

3) Een aantal situaties zijn gegeven. Je moet zeggen wat het risico is, zeggen om welke maatregel dat het gaat ( organisatorisch, technisch, administratief) en een voorbeeld geven van die maatregel

- stuk metaal in een blik boontjes

- aceton

- UV-lamp

-nitraat in spinazie

4) wat betekent HACCP

geef motieven waarom het nuttig is dat elke grootkeuken een HACCP-plan heeft (4)

Geef de 7 principes van het HACCP-plan en licht dit toe op de levering van yoghurt en platte kaas die een kerntemperatuur moet hebben tussen 1°C en 4°C

5) waar of niet waar vragen

De bacterie 'Campylobacter jejune' die voorkomt in rauwe kip of in rauwe melk is van risicoklasse 2

lotnummer is verplicht


Januari 2016

1) 15 meerkeuzevragen (GIS correctie)

2) 4 situaties en jij moet maatregel geven

3) Een gegeven situatie van jongens die Zwavelzuur vervoeren

• Wat is MUOPO? (afkorting)

• Leg voor de M en de P de situatie hieruit/probleem?

• Geef 2 redenen waarom werkongevallen moeten vermeden worden.

• Je krijgt een tabel van handschoenen en daar moet jij uit afleiden welke handschoenen goed zouden zijn voor zwavelzuur 96%, + 3 argumenten geven

4) 3 dingen gegeven waarvan je dan een vb en een maatregel bij moet geven

5) HACCP afkorting voluit, de 7 principes geven en dit toepassen op gegeven tekst. ( over een temp behouden in een koelcel)

6) Een fiche van een chemische stof

• de gevarenteken weergeven ( vertalen in letters)

• zeggen of het een mutagene stof is en uitleggen wat mutageen is

• TWL en LD50 uitleggen


januari 2017

- 50 meerkeuzenvragen met giscorrectie

- leg het HACCP stappen plan uit en pas toe op een tekst