1VX Workshops fysica - deel 2

Uit Diana's examenwiki

'Juni 2016

VRAAG 1: wheatstone brug
gegeven wheatstone brug (anders getekend dan in cursus):
- galvanometer op juiste plaats tekenen
- waarom galvanometer in wheatstonebrug
- met welke formule kunnen we de gevraagde weerstand berekenen - verklaren hoe je aan deze formule komt

VRAAG 2: bomcalorimeter
- 3 delen zijn aangeduid (de metalen draagdjes, ruimte met 02 en de thermische isolatie) en je moet deze benomen + uitleg geven.
- er moeten 4 dingen gemeten worden. Benoem + leg uit
- warmtebilan opstellen en geven hoe je H kan vinden

VRAAG3: Wet van Pouillet
formule is gegeven
- benaming ρ
- eenheid ρ
- uileggen wat ρ is.
- tekening bij wet van Pouillet en aanduiden van S en L

VRAAG 4: BIA
- 2 tekeningen gegeven van 2 toestellen om BIA te meten. Aanduiden welke het beste resultaat geeft.
- verklaren waarom + eenvoudige tekening geven hoe BIA wordt gemeten (ampèremeter en voltmeter tekenen)

VRAAG 5: Meerkeuzevragen
duid de juiste beweringen aan

OEFENINGEN
1) magnetisme: 2 geleidende draden naast elkaar
2) Weerstand: bereken de vervangcapaciteit
3) foutenleer:
- massa van Jules zonder kleren (met gegeven: massa van J met kleren en massa van kleren)
- dichtheid van Jules (met een gegeven volume in l) --> resultaat moet ik kg/m3 zijn

Juni 2013

examen 1) Vragen van Fysica: Theorie: -Wheatstone brug kunnen uitleggen (op 10 van de 20ptn) Dan vijf stellingen en zeggen of het waar of niet waar is en beargumenteren, elk op 2ptn..: - iets met een lorentzkracht (richting en zin), -Kookt water bij lagere temp in snelkookpan? -Stelling met de definitie van een calorie -Elektrische veldlijnen kunnen elkaar nooit snijden? -Mensen met lange benen hebben doorgaans een grotere elektrische weerstand?

Oef: vervangcapaciteit berekenen, Stromen berekenen (kirchoff), foutenleer (bmi berekenen, exact zoals bij het laatste labo). Deze staan elk op tien punten.

examen 2) hoofdvraag : leg soortelijke warmtecapaciteit uit aan de hand van hoe een vaste stof wordt gemeten met een caloriemeter en leg uit wat een calorie is. 5 juist/fout: - over de bio impedantie meting en vetmassa - 2 cilinders, je krijgt de lengte en de straal moet zeggen welke meeste weerstand heeft - negatieve lading in de buurt van een stroomdraad en dan zegge hoe de kracht gaat (door uw rechterhandmethode) - een elektrisch veld is 0 als de potentialen overal hetzelfde zijn - Water kookt enkel bij 100 °C


Juni 2012

1) leg de brug van Wheatstone helemaal uit 2) Juist of fout: - door een snelkookpan gaat water koken op een temperatuur lager dan 100°C

      - Iemand met lange benen heeft een grotere weerstand dan iemand met korte benen
      - als ik een glazen overschaal op een inductiekookplaat zet dan kan ik hiermee koken
      - een oefening op magnetisme 
      - een grafiek en je moest zeggen of het juist was of niet, ging over de condensator en de afstand tussen 2 condensatoren.
   

Mensen van in de namiddag:

 • BIA uitleggen,
 • dan dat van die 3 lampen als je er eentje weghaalt en trg bijdoet, vergroot R dan ?
 • De resistiviteit in functie van de temperatuur uitleggen wat dat met de geleiding te maken heeft
 • AF is zelfde nauwkeurigheid als metingen ?
 • Is een voltmeter in serie geschakeld?


Mijn examen, in de voormiddag:

 • inductiekoken + teken en leg uit + geef de 2 principes + zeg wa voordeel is.
 • juist fout vrage: *je kan ijs doen smelten door de druk te verhogen,
 • een ampèremeter heeft een grote inwendige weerstand,
 • een figuur met elektron en zeg of het elektron in evenwicht zit tussen een lading van 4Q- en 4Q+
 • als men 4 lampen heeft en er is er een kapot en men vervangt die wordt de weerstand groter of niet?
 • heeft de kracht die inwerkt op een lading dezelfde zin en richting als het elektrisch veld?

Schriftelijk

 • Oefening op elektrisch circuit, met weerstanden
 • oefening op foutenleer
 • oefening op warmteleer


Examen dag 2

Theorie: 1) leg inductie koken uit, 2 fenomenen en de voordelen van inductie koken 2) Juist of fout: a)een snelkookpan kookt op minder dan 100°C b)2 cilinders L=2 R=0.5 en L=1 R=0.25 zijn even geleidend? c)het lichaam heeft een capaciteit? d) rechterhand regel toepassen op een elektron dat in een magnetisch veld komt e) R=R1+R2 geeft de vervang weerstand voor weerstanden in parallel?

Oefeningen: 1) oefening op foutenleer zoals met het fruit en vitc 2) condensatoren: vervangcondensator zoeken 3) warmte leer, pot met water waar je groenten in doet->de evenwichtstemperatuur zoeken.

Juni 2010

Vraag 1

- Leg de begrippen latente warmte en soortelijke warmtecapaciteit uit.

- Geef met een grafiek weer hoeveel energie je nodig hebt om een blok ijs van -12°C om te zetten naar eenzelfde hoeveelheid water van 25°C

-Wat is een calorie

Vraag 2: Juist of fout

-Wanneer je een draad opwarmt stijgt de weerstand.

-In een luster werkt 1 lamp nier meer en de andere 3 lampen werken nog. Wanneer je de kapotte lamp vervangt, stijgt de weerstand van de kring.

-De bodem van een kookpot moet gemaakt zijn van ferromagnetisch materiaal indien je wilt werken met een inductiekookvuur.

-2 draden met dezelfde stroomzin trekken mekaar aan

-netwerk van een huis beoordelen of het een goed netwerk is of niet