2CX Fysicochemie - deel 2: verschil tussen versies

Uit Diana's examenwiki
Regel 28: Regel 28:
  
 
2) k bepalen
 
2) k bepalen
 +
 +
== juni 2016 ==
 +
 +
 +
'''Examen 1'''
 +
 +
1) a) Leidt de snelheidsvergelijking in differentiaalvorm af voor de reactie A + 2B -> P. Hoe kan men de snelheidsconstante experimenteel (grafisch) bepalen?
 +
v = k [B]²
 +
b) Leidt de snelheidsvergelijking in differentiaalvorm af in functie van reagens A als [B]0 = 2 [A]0.
 +
(schriftelijk)
 +
 +
2) Leg uit tot welke kinetische snelheidsreactie theorie de volgende vergelijkingen en grafiek behoren. Verklaar de symbolen.
 +
- k = P NA √(8πkT/μ) e^(-Ea/RT) (p43 cursus onderaan)
 +
- y = x/m = aP/(1+bP) (p54 cursus onderaan)
 +
- grafiek van steady state bij k2>>k1
 +
(mondeling)
 +
 +
3) Vibratie-rotatiespectrum
 +
- Teken het adsorptiespectrum. Verklaar aan de hand van de mogelijke energieovergangen.
 +
- Welke 2 grootheden kunnen hiermee bepaald worden?
 +
(mondeling)
 +
 +
Oef:
 +
 +
1) Reactie van Br2 en AcOH in aanwezigheid van HCl
 +
- Toon aan dat Br2 zich volgens de nulde orde gedraagt.
 +
- Bepaal de partiële ordes.
 +
- Bepaal k.
 +
 +
2) Ontbinding van reagens A volgens de eerste orde. Van een 10%-oplossing is 10% ontbonden na 10 min bij 10°C. Hoeveel % is ontbonden van een 20%-oplossing na 20 min bij 20°C?
 +
 +
 +
  
 
== juni 2015 ==
 
== juni 2015 ==

Versie van 1 jun 2016 om 13:04

Fysicochemie - deel 2

juni 2016

lector: Kinnaes

Theorie 1

1) A + 2B -> C met v= k.[B]^2 (schriftelijk)

a) Integreren + grafiek

b) B = 2[A]0 => integreren en ifv. [A] schrijven


2) 3 formules die je moet kunnen plaatsen + verklaren (mondeling)

a) formule van botsingstheorie

b) x/m => adsorptie (Heterogene katalyse) -> bijvragen: namen van isothermen, ...

c) grafiek van een volgreactie als k1 << k2


3) vibratie-rotatiespectrum uitleggen, tekenen, ... (mondeling)

Oefeningen 1

1) partiele ordes bepalen (+ bewijzen dan alpha =0): v = k . [a]^alpha . [B]^beta . [C]gamma

2) k bepalen

juni 2016

Examen 1

1) a) Leidt de snelheidsvergelijking in differentiaalvorm af voor de reactie A + 2B -> P. Hoe kan men de snelheidsconstante experimenteel (grafisch) bepalen?

v = k [B]² 
b) Leidt de snelheidsvergelijking in differentiaalvorm af in functie van reagens A als [B]0 = 2 [A]0. 

(schriftelijk)

2) Leg uit tot welke kinetische snelheidsreactie theorie de volgende vergelijkingen en grafiek behoren. Verklaar de symbolen.

- k = P NA √(8πkT/μ) e^(-Ea/RT) (p43 cursus onderaan)
- y = x/m = aP/(1+bP) (p54 cursus onderaan)
- grafiek van steady state bij k2>>k1 
(mondeling)

3) Vibratie-rotatiespectrum

- Teken het adsorptiespectrum. Verklaar aan de hand van de mogelijke energieovergangen. 
- Welke 2 grootheden kunnen hiermee bepaald worden?
(mondeling)

Oef:

1) Reactie van Br2 en AcOH in aanwezigheid van HCl

- Toon aan dat Br2 zich volgens de nulde orde gedraagt.
- Bepaal de partiële ordes.
- Bepaal k.

2) Ontbinding van reagens A volgens de eerste orde. Van een 10%-oplossing is 10% ontbonden na 10 min bij 10°C. Hoeveel % is ontbonden van een 20%-oplossing na 20 min bij 20°C?juni 2015

lector: Kinnaes


Examen 1


1) Geef de vergelijking voor de concentraties van A, B en C bij deze parallelle reactie. Geef het verloop van de concentraties per tijd grafisch weer.

Hoe bepaal je grafisch (en experimenteel) de snelheidscte? (schriftelijk en staat op /3,5)


2) Bepaling van n en k a.d.h.v. halfwaardetijd uitleggen. (mondeling en staat op /2,5)


3) Foscorescentie uitleggen m.b.h.v. energie-overgangen (grafisch weergeven).

Waarom zijn sommige organische moleculen gekleurd? (ook grafisch uitleggen). (mondeling en staat op /6)


Oef:

1) bewijzen dat de reactie van orde 1 is + waardes bepalen (zoals k en t1/2) (/5)

2) bewijzen dat de reactie van orde 1 is a.d.h.v. steady-state + de globale snelheidscte geven (/3)Examen 2


1) Snelheidsvergelijk van deze reactie afleiden: 2A + B -> P


2) De kenmerken van fysische en chemische adsorptie geven


3) Rotatiespectrum geven + uitleggen


Oef:

1) waardes bepalen voor een 2de orde reactie (k en t1/2 enzo)

2) oef op steady-state bij de 3de orde

10 juni 14 (VM)

Theorie:

1) A + B ==> P [A]0=[B]0

v = k[A]

- Afleiden van snelheid waarmee A en B vertrekken (+grafisch weergeven)

- Hoe bepaal je experimenteel de snelheidsconstante? (+grafisch weergeven)

- Leid de halfwaardetijd af.


2) Adsorptietheorie van katalysator uitleggen + 4 redenen waarom snelheid toeneemt


3) Vibratie-rotatiespectrum uitleggen

- Geef het absorptiespectrum en verklaar met energetische overgangen

- Welke twee gegevens (fysische grootheden) kan je hieruit afleiden?


Oefeningen:

1) 2A ==> B

- [B] en t gegeven: toon aan dat deze reactie van de eerste orde is

- Bereken k, t1/2 en [A] na 0,4 u


2) Ontbinding van ozon (steady state)

- toon aan dat v = -1/2 d[O3]/dt = k [O3]²/[O2]