2CX Fysicochemie - deel 2: verschil tussen versies

Uit Diana's examenwiki
 
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
= Fysicochemie - deel 2=
+
===Juni 2017===
== juni 2016 ==
 
lector: Kinnaes
 
  
===Theorie 1===
+
==Theorie==
  
 
'''1) A + 2B -> C met v= k.[B]^2 (schriftelijk)'''
 
'''1) A + 2B -> C met v= k.[B]^2 (schriftelijk)'''
Regel 10: Regel 8:
  
 
b) B = 2[A]0 => integreren en ifv. [A] schrijven
 
b) B = 2[A]0 => integreren en ifv. [A] schrijven
 
  
 
'''2) 3 formules die je moet kunnen plaatsen + verklaren (mondeling)'''
 
'''2) 3 formules die je moet kunnen plaatsen + verklaren (mondeling)'''
Regel 16: Regel 13:
 
a) formule van botsingstheorie
 
a) formule van botsingstheorie
  
b) x/m => adsorptie (Heterogene katalyse) -> bijvragen: namen van isothermen, ...
+
b) y=x/m=Pa/1+bP => adsorptie (Heterogene katalyse) -> bijvragen: namen van isothermen, ...
  
c) grafiek van een volgreactie als k1 << k2  
+
c) grafiek van een volgreactie als k1 << k2
  
 +
'''3) vibratie-rotatiespectrum uitleggen, tekenen, ... (mondeling)'''
  
'''3) vibratie-rotatiespectrum uitleggen, tekenen, ... (mondeling)'''
 
  
===Oefeningen 1===
+
== Juni 2016 ==
 +
lector: Kinnaes
  
1) partiele ordes bepalen (+ bewijzen dan alpha =0): v = k . [a]^alpha . [B]^beta . [C]gamma
+
===Theorie 1===
  
2) k bepalen
+
'''1) A + 2B -> C met v= k.[B]^2 (schriftelijk)'''
  
== juni 2016 ==
+
a) Integreren + grafiek
  
 +
b) B = 2[A]0 => integreren en ifv. [A] schrijven
  
'''Examen 1'''
 
  
1) a) Leidt de snelheidsvergelijking in differentiaalvorm af voor de reactie A + 2B -> P. Hoe kan men de snelheidsconstante experimenteel (grafisch) bepalen?
+
'''2) 3 formules die je moet kunnen plaatsen + verklaren (mondeling)'''
v = k [B]²
 
b) Leidt de snelheidsvergelijking in differentiaalvorm af in functie van reagens A als [B]0 = 2 [A]0.
 
(schriftelijk)
 
  
2) Leg uit tot welke kinetische snelheidsreactie theorie de volgende vergelijkingen en grafiek behoren. Verklaar de symbolen.
+
a) formule van botsingstheorie
- k = P NA √(8πkT/μ) e^(-Ea/RT) (p43 cursus onderaan)
 
- y = x/m = aP/(1+bP) (p54 cursus onderaan)
 
- grafiek van steady state bij k2>>k1
 
(mondeling)
 
  
3) Vibratie-rotatiespectrum
+
b) x/m => adsorptie (Heterogene katalyse) -> bijvragen: namen van isothermen, ...
- Teken het adsorptiespectrum. Verklaar aan de hand van de mogelijke energieovergangen.  
 
- Welke 2 grootheden kunnen hiermee bepaald worden?
 
(mondeling)
 
  
Oef:
+
c) grafiek van een volgreactie als k1 << k2
  
1) Reactie van Br2 en AcOH in aanwezigheid van HCl
 
- Toon aan dat Br2 zich volgens de nulde orde gedraagt.
 
- Bepaal de partiële ordes.
 
- Bepaal k.
 
  
2) Ontbinding van reagens A volgens de eerste orde. Van een 10%-oplossing is 10% ontbonden na 10 min bij 10°C. Hoeveel % is ontbonden van een 20%-oplossing na 20 min bij 20°C?
+
'''3) vibratie-rotatiespectrum uitleggen, tekenen, ... (mondeling)'''
  
 +
===Oefeningen 1===
  
 +
1) partiele ordes bepalen (+ bewijzen dan alpha =0): v = k . [a]^alpha . [B]^beta . [C]gamma
  
 +
2) k bepalen
  
== juni 2015 ==
+
== Juni 2015 ==
  
 
lector: Kinnaes
 
lector: Kinnaes
Regel 111: Regel 98:
 
2) oef op steady-state bij de 3de orde
 
2) oef op steady-state bij de 3de orde
  
== 10 juni 14 (VM) ==
+
== Juni 14 (VM) ==
  
 
'''Theorie:'''
 
'''Theorie:'''

Huidige versie van 13 jun 2017 om 13:39

Juni 2017

Theorie

1) A + 2B -> C met v= k.[B]^2 (schriftelijk)

a) Integreren + grafiek

b) B = 2[A]0 => integreren en ifv. [A] schrijven

2) 3 formules die je moet kunnen plaatsen + verklaren (mondeling)

a) formule van botsingstheorie

b) y=x/m=Pa/1+bP => adsorptie (Heterogene katalyse) -> bijvragen: namen van isothermen, ...

c) grafiek van een volgreactie als k1 << k2

3) vibratie-rotatiespectrum uitleggen, tekenen, ... (mondeling)


Juni 2016

lector: Kinnaes

Theorie 1

1) A + 2B -> C met v= k.[B]^2 (schriftelijk)

a) Integreren + grafiek

b) B = 2[A]0 => integreren en ifv. [A] schrijven


2) 3 formules die je moet kunnen plaatsen + verklaren (mondeling)

a) formule van botsingstheorie

b) x/m => adsorptie (Heterogene katalyse) -> bijvragen: namen van isothermen, ...

c) grafiek van een volgreactie als k1 << k2


3) vibratie-rotatiespectrum uitleggen, tekenen, ... (mondeling)

Oefeningen 1

1) partiele ordes bepalen (+ bewijzen dan alpha =0): v = k . [a]^alpha . [B]^beta . [C]gamma

2) k bepalen

Juni 2015

lector: Kinnaes


Examen 1


1) Geef de vergelijking voor de concentraties van A, B en C bij deze parallelle reactie. Geef het verloop van de concentraties per tijd grafisch weer.

Hoe bepaal je grafisch (en experimenteel) de snelheidscte? (schriftelijk en staat op /3,5)


2) Bepaling van n en k a.d.h.v. halfwaardetijd uitleggen. (mondeling en staat op /2,5)


3) Foscorescentie uitleggen m.b.h.v. energie-overgangen (grafisch weergeven).

Waarom zijn sommige organische moleculen gekleurd? (ook grafisch uitleggen). (mondeling en staat op /6)


Oef:

1) bewijzen dat de reactie van orde 1 is + waardes bepalen (zoals k en t1/2) (/5)

2) bewijzen dat de reactie van orde 1 is a.d.h.v. steady-state + de globale snelheidscte geven (/3)Examen 2


1) Snelheidsvergelijk van deze reactie afleiden: 2A + B -> P


2) De kenmerken van fysische en chemische adsorptie geven


3) Rotatiespectrum geven + uitleggen


Oef:

1) waardes bepalen voor een 2de orde reactie (k en t1/2 enzo)

2) oef op steady-state bij de 3de orde

Juni 14 (VM)

Theorie:

1) A + B ==> P [A]0=[B]0

v = k[A]

- Afleiden van snelheid waarmee A en B vertrekken (+grafisch weergeven)

- Hoe bepaal je experimenteel de snelheidsconstante? (+grafisch weergeven)

- Leid de halfwaardetijd af.


2) Adsorptietheorie van katalysator uitleggen + 4 redenen waarom snelheid toeneemt


3) Vibratie-rotatiespectrum uitleggen

- Geef het absorptiespectrum en verklaar met energetische overgangen

- Welke twee gegevens (fysische grootheden) kan je hieruit afleiden?


Oefeningen:

1) 2A ==> B

- [B] en t gegeven: toon aan dat deze reactie van de eerste orde is

- Bereken k, t1/2 en [A] na 0,4 u


2) Ontbinding van ozon (steady state)

- toon aan dat v = -1/2 d[O3]/dt = k [O3]²/[O2]