2LF Biomedisch onderzoek: plant- en proefdierkunde

Uit Diana's examenwiki

MAART 2016

Proefdierkunde 24/3/2016

Vragen

 1. replacement, reduction en refinement uitleggen en voorbeelden geven en zeggen wat REACH ermee te maken heeft
 2. zeggen waarom een rat een goed proefdier is (6 redenen)
 3. Bruce effect en whitten effect uitleggen
 4. anatomische vlakken aanduiden: caudaal, craniaal, saggitaal, ...
 5. hoe bloed nemen bij de rat en moet de maag leeg zijn voor een experiment, sedative geven, anastheticum?
 6. Dolly techniek somatische stamcellen uitleggen a.h.v. figuur
 7. 2 manieren om een knock-out animal te maken
 8. SPF, PF, gnotobiotic, MDL, germ-free en conventional animals uitleggen
 9. myxomatose infectie uitleggen
 10. termen: profylaxis, barbering, coprophagy, venotomy, epistasis, axolotl
 11. GAS tekening + uitleggen
 12. juist/fout vragen

JUNI 2013

Vragen:

 1. Geef de vector van Acintobacter, wat doet deze, waarvoor wordt het gebruikt, kan dit bij alle planten en verklaar.
 2. Leg de bloeiinductie uit bij de chrysant, wetende dat het een korte dag plant is.
 3. Bio-toets + geef een vb. en werk uit.
 4. Geef de eigenschappen van een chloroplast en een leukoplast (invuloefening + tekening).
 5. Geef de licht en donkerreactie en leg uit.
 6. Leg bestuiving en bevruchting uit.
 7. Verklaar de 5 woorden: kernfasewisseling, totipotent.
 8. Wat is deplasmolyse en wanneer treed dit op.


JUNI 2010

Hoofdvraag:

 • Leg het verschil uit tussen celwand en plasmamembraan

Bijvragen:

 1. Chrysant: 4u licht + 20u donker: weten dat Chrysant een KDP is en leg de bloeiinductie uit.
 2. Bio-toets + geef een vb. met auxine en werk uit
 3. Juist fout: Dilohaplopten: gametofyt is diploïd? + geef een voorbeeld van een diplont
 4. Wortelknol, knol, bol, … kunnen linken bij juiste uitleg en waarvoor dienen deze? Functie? (opslag)

JUNI 2009

Hoofdvraag:

 • Leg symplastisch en apoplastisch uit + link aan de wortel

Bijvragen:

 1. Secundaire meristemen van de wortel
 2. Leg de mannelijke gametofyt uit.
 3. Chrysant: 4u licht + 20u donker (na 5u: 5 minuten belichten) en weten dat Chrysant een KDP is en leg de bloeiinductie uit.
 4. Pastiden zijn semi-autonoom, leg uit.
 5. Gibberellinen bij bier.
 6. Stellingen, herformuleer indien fout.

JUNI 2008

Hoofdvraag:

 • Gametofytische fase is sterk gereduceerd tov sporofytische fase bij zaadplanten. Op foto eventueel: duid aan + bespreek functie + doorheen welk orgaan

Bijvragen:

 1. Palynologie/ etioleringsgroei
 2. Bio-toets + geef een vb. en werk uit
 3. Ploïdiegraad: heeft de gametofyt en de sporofyt bij zaadplanten? (Idem bij mossen)
 4. Juist/fout vragen