2LF Metabolisme en regulatie

Uit Diana's examenwiki

Augustus 2013

1) Wat zijn seineproteasen --> bespreek functie

                                        --> wat is de pocket, leg uit P1 en S1 plaatsspecificiteit, .. ?

    gastrine: aanmaak, activatie en aard van het proteine


2) Bespreek de glycogeen afbraak dmv tekening en tekst;

    Waarom is een fosforylatie gunstiger dan hydrolyse?

    Is er bij debranching energiewinst?

    signaalcascade van epinefrine tot aan glycogeen


3) Tekening van de krebscylcus waarop aantal structuren en namen zijn weggelaten die je moet aanvullen.

    Bij deze tekening de enzymen kunnen weergeven, en ook welke reactie deze uitvoert.

    Bespreek de energierijke verbingen van de krebscyclus

    Waar gaan de reducerende equivalenten van de krebscylus naartoe?


4) Het vetmetabolisme: --> metaboliseer een geactiveerde laurinezuur (C12 molecule),

                                   --> geef het metabolisch pad om een acetyl-CoA af te splitsen,

                                   --> geef de electron transport keten (tekening met volledige beschrijving),

                                   --> bereken de hoeveelheid ATP die het geactiveerde laurinezuur vrijzet/nodig heeft om volledig te splitsen in acetyl-CoA.

5) Wat is het effect van een katalysator in een geactiveerd systeem en het effect op de netto energie opbrengst.

6) wat is het verschil tussen ATP en GTP

    Benoem de delen van acetyl-CoA

    Rangschik volgens energie-inhoud: ATP, Pi, glucose-6-fosfaat, (nog 3 andere C3 verbindingen)


Juni 2011

Mondeling

1) Tekening van de krebscylcus waarop aantal structuren waren weggelaten die je dan moest aanvullen.

    Bij deze tekening de enzymen kunnen weergeven, en ook welke reactie deze uitvoert.

    Bespreek de energierijke verbingen van de krebscyclus

    Waar gaan de reducerende equivalenten van de krebscylus naartoe?

2) Bespreek de glycogeen afbraak dmv tekening en tekst;

    Waarom is een fosforylyse gunstiger dan hydrolyse?

     Nog twee vraagjes die ik vergeten ben

Schriftelijk

3) Chymotrypsine --> bespreek functie, plaats van aanmaak en vrijzetting, hoe wordt het geactiveerd

                          --> wat is de pocket, P1 plaatsspecificiteit, ... ?

                          --> Hoe heet het reactiemechanisme? Dan waren er 3 figuren gegeven die de eerste 3 stappen van het reactiemechanisme weergaven, deze moest je uitleggen en verder aanvullen.

4) Vraag over G-gekoppelde receptoren en PLC- beta

5) Bespreek de afbraak van laurinezuur (C=O:12) nadat deze is opgenomen in het cytoplasma van de spiercel. Hoeveel ATP's worden hierbij gewonnen?