2LF Organische chemie - deel 2

Uit Diana's examenwiki

Organische chemie

16 januari 2018

- Molecule gegeven waar we al de resonantie vormen van moesten aanduiden + de VEP's aanduiden

- grignard reagens met MgBr, mechanisme uitleggen en dan van dat product opwerken in H2SO4, daar ook uitleg over geven

- een reactie met 2 esters, uitleggen of de gegeven base een goede base was of als dit voor problemen zou zorgen (zorgde voor problemen) en het volledige mechanisme geven en daar nog wat bijvraagjes over.

- het mechanisme geven voor het om-estering en uitwerken.

- Een polymeer naar keuze bespreken, eigenschappen geven, het momomeer,..... geen mechanisme (geen initiatie, propagatie of terminatie)


Januari 2014


- 1 oefeningen over kanonieken schrijven

- 1 oefening waarbij een molecule gegeven is en je moet tekenen uit welke andere molecules het gevormd kan worden

- 3 oefeningen met reacties die je moet uitschrijven met eventueel wat extra vraagjes

Januari 2016

- Schrijf alle kanonieken van het volgende molecule (aromatisch ester)

- Geef een medische toepassing van een polymeer en beschrijf dit uitgebreid

- Geef het repeterend deel van PMMA

- Imine en acetaal gegeven, deze benoemen en de molecule opschrijven uit wat het gevormd is

- Claisen condensatie tussen twee moleculen, vermelden wat substraat en reagens is

- Grignard op ester

- Zeggen waarom bij een grignard geen zure katalyse mag gebeuren

- Intramoleculaire reactie; hierbij vermelden welke de zure H is, welk het eindproduct is dat gevormd wordt, of het oplosmiddel ervoor kan zorgen dat er rendementsverlies is