2LF Ziekteleer

Uit Diana's examenwiki

Januari 2012

 1. Tekenen van het hart en linkerdecompensatie uitleggen, 2 oorzaken geven en symptomen.
 2. Wat is jicht.
 3. Voorbeeld van fysiologische hypertrofie.
 4. Oorzaak syndroom van Simmonds.
 5. Voorbeeld van pathologische hyperplasie.
 6. Invultekst over ideopathische hyperplasie? (weet ik niet meer juist).
 7. Invultekst over nefrotisch syndroom + eigenschappen geven.
 8. 3 oorzaken van cellulaire schade.
 9. 3 dingen geven om prikwonden te vermijden.
 10. Wat is er beschadigd bij een 3de-graadsverbranding.
 11. Gevolg van vasculaire veranderingen na inflammatie.
 12. Chronische nefritis is irreversibel/reversibel (schrappen wat niet past).
 13. Leg triple test uit.
 14. Hoe voert men een vruchtwaterpunctie uit.
 15. Wat zijn petecchiën, en hoe ontstaat dit.
 16. Geef de pathogenese van Alzheimer.
 17. Leg translocatie uit met behulp van een tekening.
 18. Welke abnormaliteiten onderzoekt men bij karyotypering, wanneer doet men dit, en waarom.
 19. Vraag over die toxische zware metalen (lood, cadmium, arseen en kwik).
 20. 2 voorbeelden van: Roken vermenigvuldigt het risico op andere carcinogene invloeden.
 21. Leg 1 toxisch effect uit van het alcoholmetabolisme.
 22. Toxisch effect van cocaïne.
 23. 2 symptomen van vitamine A tekort.
 24. Meer dan 80% van de nierstenen bestaat uit ......
 25. Hoe bepaalt men bij een patiënt obesitas.
 26. Leg uit: Bij oedeem vindt er een gereduceerde plasma-osmotische druk plaats.
 27. Leg uit: systemische trombo-embool.
 28. Leg uit: Wat is trombose.
 29. Factoren die de ontwikkeling van een infarct beïnvloeden.
 30. Septische shock uitleggen.
 31. Definitie van hartfalen.
 32. Oorzaken van respiratory distress syndrome.
 33. Gevolgen van hypogonadisme.
 34. Hoe ontstaat intracraniale druk en 2 oorzaken geven.
 35. Zeggen wat MS is (iets in die aard).
 36. Verschil tussen colitis ulcerosa en ziekte van Crohn.
 37. Wat doet insuline met het glad spierweefsel.
 38. 2 oorzaken van hyperthyroïdie.
 39. Protease-antiprotease-evenwicht uitleggen.
 40. 2 symptomen geven van syndroom van Simmonds (met dank aan Jolien).
 41. saturday night palsy uitleggen.
 42. geef de belangrijkste oorzaak van aneuploïdie.
 43. spina bifida: leg uit.
 44. wat is een embool ?

Januari 2010

Dit zijn nog examenvragen van S. Opsomer

GROEP 1

 • Syndroom van Klinefelter
 • 5 voornaamste oorzaken hypertensie uitleggen (adhv schema)
 • ontstaan renale osteodystrofie

GROEP 2

 • carcinogenese schematisch + uitleggen hoe RNA-virussen hierin een rol spelen
 • verloop tbc + symptomen
 • symptomen bij nefrotisch syndroom verklaren adhv pathofysiologie

Januari 2011

 1. Bespreek de verschillen en de gelijkenissen van ziekte van crohn & colitis ulcus (op 10 punten)
 2. Bespreek het verloop van atherosclerose (op 8 punten)
 3. Bespreek de symptomen van achondroplasie en soort overerving?(op 10 punten) Leg FISH uit (op 10 punten)
 4. Leg kort en kernachtig uit (op 4 punten): - Occlusie
 • Retrosternaal
 • Hypercapnie
 • Microcefalie