2LM Analytische biochemie: theorie en lab

Uit Diana's examenwiki

Januari 2019, S. Arickx

 1. HPLC: waarvoor staat het en waarom gebruikt men het
 2. waarvoor staat UPLC
 3. blokschema HPLC geven
 4. invuloefening i.v.m. RPLC (Reversed phase)
 5. vergelijken van vlamfotometrie & nefelometrie (principe, bouw in blokschema, detector, welke stoffen men kan analyseren,...)
 6. blokschema massaspectrometer aanvullen
 7. hoe ionen ioniseren bij massaspectrofotometrie
 8. holle kathode lamp
 9. welke factoren kunnen voor elektrische geleidbaarheid zorgen
 10. aanduiden welke nodig zijn voor conductometrie
 11. FBT : vraag farmacopee : Leg DLC uit & bereken X
 12. ...

Januari 2018, S. Arickx

 1. chromatogram ionchromatografie gegeven : uitleggen waarom bv. Chloride eerder elueert dan sulfaat
 2. Uitleggen hoe men er voor kan zorgen dat het staalvolume steeds bv. 50µl of 100µl is + tekenen
 3. Verband geven tussen samenstelling stationaire & mobiele fase bij ionchromatografie
 4. 2 veelgebruikte detectiemethoden geven bij HPLC (niet massaspectrofotometrie)
 5. verschil tussen AAS & fluorimetrie (basisprincipe, blokschema's, onderdelen golflengteselectie, lichtbron, detector ,welke stoffen men kan analyseren & ijklijnen
 6. Ag/AgCl referentielektrode ( reactie, uitdrukking potentiaal, werking, schets)
 7. waarom een dubbel junctie Ag/AgCl elektrode (uitleggen, tekenen & wanneer wordt deze gebruikt)
 8. invuloefening i.v.m. indeling van chromatografie
 9. invuloefening i.v.m. RPLC (n-hexaan + azijnzuur over RPLC kolom, welke komt er het eerst uit & hoe noemt het veranderen van MF tijdens scheiding)
 10. kan vlamfotometrie gebruikt worden voor analyse van veel of weinig atomen (+ variant geven en de meerwaarde hiervan neerschrijven)
 11. blokschema Massaspectrofotometer aanvullen (+ voorbeeld geven van ionenseperator)
 12. Moederpiek uitleggen a.d.h.v. een concreet voorbeeld
 13. FBT: vraag farmacopee: leg DLC uit & bepaal X


Augustus 2014

 1. Verschil GC en HPLC: verschillende fases, blokschema, detectoren, injectoren,...
 2. Conductimetrie: factoren invloed op de geleidbaarheid, curve mobiliteit van een ion
 3. Inwendige standaard + kwalitatief uitleggen
 4. Moederpiek, ionenseparator geven en blokschema van MS aanvullen
 5. Blokschema van AAS gegeven: kleine vraagjes, holle kathodelamp uitleggen, ...
 6. Tekening van fotomultiplicator gegeven: dynode
 7. Immuno-elektroforese (aanvuloefening)
 8. ...


Januari 2014

 1. Verschil uitleggen fluorimetrie & absorptie, ook lampen, detectoren, golflengte selector en afwijkingen uitleggen (Lambertbeer & Quenching)
 2. Uitleggen gebonden fase chromatografie bij HPLC (de 2 soorten, uitleggen + voorbeeld geven)
 3. Invuloefening over verdeling en absorptiechromatografie, CCD afkorting geven, ...
 4. Elektroforese: 3 manieren om eiwitten te scheiden, 1tje is gegeven - namelijk Iso Electric Focusing die moet uitgebreid uitgelegd worden (werking & detectie & gerelateerde techniek geven) + 2 andere manieren van eiwitscheiding (lading & grootte) benoemen.
 5. Ijklijn vlamfotometrie tekenen & uitleggen
 6. Lichtverstrooiing rechtstreeks meten - naam techniek geven
 7. Invuloefening Wet van Lord Rayleigh aanvullen (formule) en iets over meer lichtverstrooiing blauwe golflengte t.o.v. rode golflengte
 8. t'r uitleggen, eenheid geven alsook eenheid y-as bij chromatogram
 9. Percentage berekenen farmacopee en TESTS uitleggen


Januari 2013

 1. vraag: Alles van HPLC: blokschema, detectors, ...
 2. vraag: fluorimetrie versus nefelometrie: van beide de blokschema's, detector, principe + voorbeeld,...
 3. vraag: uitleg over een kleine tekening waar de Io doorheen de cuvet gaat en It eruit komt: bij wat hoort dit? Principe,... /Tekenen van verkleuring in oculair.
 4. allemaal kleine vraagjes:
 • iets van vlamfotometrie.
 • inwendige standaard: wat is dit? waarom gebruiken we die? wat gebeurt er quasi kwantitatieve analyse bij chromatografie door de inwendige standaard?
 • Blanco: waarom gebruik maken ervan? waarom de blanco opnieuw gebruiken na verandering van golflengte?
 • blokschema massaspectrometer
 • ... (nog enkele kleinere vragen)


Januari 2012

 1. Invuloefening over hplc en gaschromatografie
 2. Kathodelamp uitleggen
 3. De beperkingen van de wet van lambert-beer
 4. Invuloefening met kleine vraagjes
 • polarimetrie
 • nefelo en turbidimetrie
 • Interne standaard en waar te gebruiken bij chromatografie
 • ...

GROTE VRAAG 1) Twee kolommen een kolom voor GC en een kolom voor HPLC waar je de volgende dingen moest invullen: - Blokschema tekenen ... - 2 detectoren geven (alleen naam, geen uitleg) - 2 injectors geven (alleen naam, geen uitleg) - Welke soort kolom gebruik je - Mobiele en stationaire Fase (HPLC: de twee phases geven) - De “ van Deemter “ vergelijking ( grafiek tekenen en assen benoemen) 2) Beperkingen van de wet lambert-beer, je hebt de chemische beperking en nog twee andere beperkingen, welke zijn deze beperkingen en leg uit.

KLEINERE VRAGEN 1) Tekening polarimetrie (figuur 10.9 in cursus) je moet de toestand tekenen van het beeld waar te nemen in het occulair 2) Foto van een fotovermenigvuldigingsbuis - Dyode kunnen aanduiden - Zeg welke techniek dit is, en hoe de tekening noemt 3) Blokschema van atoomabsorptiefotometrie (AAS) aanvullen. Zeg welke techniek dit is. - Zeg welke techniek dit is. - Holle kathode lamp ( leg de werking hier ook vanuit) - Verstuiver ( leg uit wat deze doet) - Monochromator ( geef een voorbeeld van een monochromator en leg uit ) 4) wat is een interne standaard ? waar te gebruiken bij HPLC ? 5) vraag over nefelo en turbometrie


Januari 2010

 • Vraag 1 : Tegenstroomprincipe en verdelingschromatografie uitleggen (mondeling)
 • Vraag 2 : Vlamfotometrie en AAS, de gelijkenissen, de verschillen, blokschema tekenen, karakteristieken geven en uitleggen (mondeling)
 • Vraag 3 : 3 detectiesystemen van absorptiefotometrie geven, welkeen kan niet gebruikt worden bij monochromatisch licht, waarom en dan ook dat detectiesysteem volledig uitleggen (grenslaagcel).
 • Vraag 4 : Factoren die invloed hebben op de geleidbaarheid, welke van deze hebben invloed op conductimetrische titratie. En dan de titratie van AgNO3 met KCl weergeven en uitleggen.
 • Vraag 5 : Er was een blokschema gegeven, iets was niet ingevuld, wat : ionenseparator, de 2 types weergeven en uitleggen.
 • Vraag 6 : Invuloefeningetjes en vraag over monografie.

Augustus 2010

Hoofdvraag:

1) HPLC

 • blokschema
 • mobiele en stationaire fase uitleggen
 • 2 detectoren

2) gebonden fase chromatografie (2 voorbeelden) en uitleggen.


Andere vragen:

4 vragen: 3 open vragen, 1 invulblad, elk op 3 punten.

1) Waarom een blanco gebruiken bij absorptiefotometrie?

2)Blokschema in het kort van spectrofotometrie. Waarom is de emissie verschillend aan de absorptie?

3) Tekening: Welke techniek is dit? En wat is het voordeel van deze speciale techniek?

4)Invulblad:

·wat beïnvloedt de bandbreedte?

·Van wat is de geleidbaarheid afhankelijk? (tekstje aanvullen)

·Formule invullen van Lord-Rayleigh

·Tekening van fotobuismultiplicator (zeggen welke techniek en dynoden aanduiden)

·Wat is farmacopee