2LM Diagnostisch onderzoek: hematologie: th & lab

Uit Diana's examenwiki

Hematologie theorie

Examen 19/06/19

 • Wat zijn de componenten van bloed en geef de indicaties
 • Wat is G6PD
 • Wat is thalassemie en link met HbA2
 • Hoe analyseer je basofielen op de sysmex?
 • Wat zijn D-dimeren?


Examen 16/08/18

 • Geef de uitrijpingssequentie van lymfocyten
 • Wat zijn de vijf grootste gevaren bij veneuze bloedafname?
 • Geef de LAF-score
 • Bespreek extravasculaire hemolyse
 • Bespreek kleihauer-betke test


Examen 7/06/2017

 • Hoeveel kanalen heeft de Sysmex + benoem ze allemaal
 • Bespreek supravitale kleuring
 • Bespreek Bull-algoritme
 • TT bespreken + toepassing
 • Bespreek rhesussysteem

Examen 7/06/2016

 • Wat zijn de vijf grootste gevaren bij veneuze bloedafname?
 • Beschrijf de volgende waarden kwantitatief
  • Hemoglobine: 7.9 g/dL
  • WBC: 2.5 x 10e9/L
  • PLT: 80 x 10e9/L
 • wat is HbH en wanneer komt dit voor?
 • Wat is de functie van bloedplaatjes in de hemostase?
 • Welke acute transfusiereacties ken je?


Examen 6/06/2014

 • Geef de definitie van thalassemie en leg bèta-thalassemie uit.
 • Leg 'trapped plasma' zo volledig mogelijk uit.
  • Bijvraag: wat is MCHC? Wat als MCHC hoger is dan 36 g/dl, waarop wijst dit?
 • Leg de erytrocytaire bezinkingssnelheid uit (voorkomen, principe, kenmerken)

Meerkeuze (3)

Waarvoor wordt CD45 gebruikt bij immunotypering (flow cytometrie)

 • helpt bij de differentiatie van WBC
 • ...
 • ...
 • Geen van bovenstaande antwoorden

Bijvraag: wat is CD45 en hoe werkt het bij de immunotypering?

Rhesus-antistoffen

 • zijn regulaire antistoffen
 • zijn complete antistoffen
 • veroorzaken hemolytische neonatus
 • Geen van bovenstaande antwoorden

Bijvraag: Wat is hemolytische neonatus?

Hoeveel erytrocyten voor 1 trombocyt?

 • 10 erytrocyten voor 1 trombocyt
 • 100 erytrocyten voor 1 trombocyt
 • 1000 erytrocyten voor 1 trombocyt
 • Geen van bovenstaande antwoorden

Bijvraag: Hoe heet het als de RBC-concentratie verhoogd is (boven de normaalwaarden) en geef een oorzaak hiervan


Examen 3/06/2014

 • Bespreek indirecte coombstest (Principe, uitvoering, toepassingen)
 • Wat is het verschil tussen calibratorbloed of controlebloed?
  • Bijvraag: Wat is er zo speciaal aan calibratorbloed? (zie ook uitleg met kaas...)
 • Wat is pseudothrombopenie? Hoe kun je dit voorkomen?

Meerkeuze

 • Wat gebruik je bij hematocrietbepaling
  • Sedimentatie
  • Centrifugatie
  • Methode van Drabkin
  • Geen van bovenstaande antwoorden
  • Bijvraag: Welke techniek kan nog gebruikt worden bij sedimentatie: Sysmex
  • Bijvraag: Word er ergens rekening mee gehouden? Plasma tussen RBC met factor bij machine.
 • Welke van onderstaande stellingen is juist:
  • EDTA wordt gebruikt voor coagulatietesten
  • Heparine wordt gebruikt voor morfologie
  • Citraat wordt gebruikt bij ??

** Geen van bovenstaande antwoorden

  • Bijvraag: Geef een test waarbij bloed moet afgenomen worden met heparine: Osm. resistentie
 • Hemoglobuline A is opgebouwd uit
  • 2 delta's en 2 gamma's
  • 2 alpha's en 2 gamma's
  • 2 alpha's en 2 delta's
  • 2 delta's en 2 beta's

** Geen van bovenstaande antwoorden

  • Bijvraag: Waaruit is HbA wel opgebouwd? 2 alpha's en 2 beta's
  • Bijvraag: Hoe noemt het als er een delta keten tekort is bij Hb? Delta-Thalassemie (smerige vraag maar wel logisch eigenlijk)


Examen 14/06/2013 voormiddag

 • Bespreek (bondig) de basistest voor afwijkingen bij hemoglobine.
 • Geef de myeloïde reeks.
 • Bespreek het principe (kort) en de specificiteit van de bezinkingssnelheid.

Meerkeuze

 • Welke uitspraak klopt ivm met telling van witte bloedcellen bij elektrische impedantie.
  • 3-diff
  • 5-diff
  • Aantal witte bloedcellen
  • Geen van bovenstaande antwoorden is correct
 • Hoeveel PLT voor WBC?
  • 10 PLT voor 1 WBC
  • 100 PLT voor 1 WBC
  • 1000 PLT voor 1 WBC
  • Geen van bovenstaande antwoorden is correct
 • Bij sterke afwijking van fibrinogeen zien we:
  • Gestoorde PT
  • Gestoorde aPTT
  • Gestoorde TT
  • Geen van bovenstaande antwoorden is correct

Examen 13/06/2013 voormiddag (Dr. Kieffer)

 • Geef de belangrijkste delen van de verschillende pathways van de glycolyse en geef de belangrijkste enzymen.
 • Wat betekent een linksverschuiving en geef 2 voorbeelden wanneer dit voorkomt.
 • Woordverklaring
 • nog 3 meerkeuze vragen

Examen 21/06/2012 namiddag (Dr. Kieffer)

 • Bespreek bondig het principe van lichtverstrooiing + fluorescentie bij automatisatie. Geef een opsomming van de te meten parameters.
 • Wat als de bètaglobulineketen bij hemoglobine ontbreekt? Hoe is dit waarneembaar in perifeer bloed
 • Foto van sikkelcellen: Wat is dit en geef 2 mogelijke oorzaken.
 • Hoeveel PLT voor WBC?
  • 10 PLT voor 1 WBC
  • 100 PLT voor 1 WBC
  • 1000 PLT voor 1 WBC
  • Geen van bovenstaande antwoorden
 • Waarop is de Coombstest gebaseerd?
  • ??
  • Aggregatie
  • Agglutinatie
  • Geen van bovenstaande antwoorden
 • Wat bij een afwijking van de extrinsieke pathway?
  • Afwijkende TT
  • Afwijkende PT
  • Normale aPTT
  • Geen van bovenstaande antwoorden


Examen 21/06/2012 (Dr. Kieffer)

 • Geef en bespreek (bondig) de testen om afwijkingen op Hb te vinden.
 • Wat zijn irreguliere antistoffen en hoe worden ze getest/gevonden
 • Verklaar "linksverschuiving" en geef 2 mogelijke oorzaken
 • Multiple choice: Welke cel wordt afgebeeld?
 • Multiple choice: Wat is de gemiddelde MCV van een gezonde volwassen vrouw?
 • Multiple choice: Welke stelling is correct? (3 stellingen in verband met coagulatie)


'''Examen 05/06/2012 (Dr. Kieffer)'''

 • Uitleg directe coomb en indirecte coomb
 • Uitleg thrombocytose + mogelijke 2 oorzaken
 • Geef myeloïde reeks

3 meerkeuzevragen

 • Welke diff bij impedantie (3-diff)?
 • Uit wat bestaat Hemoglobine A?
 • Welke stollingsfactoren heeft men nodig bij een bloedstollingstest?

Is volgens mij een strikvraag (geen nodig)

3 meerkeuzevragen

 • Ijking van celtellers mag worden uitgevoerd via
  • calibratorbloed (juist)
  • controlebloed met gekende waarden
  • beiden
 • Uit wat bestaat A2 hemoglobine
  • 2 alpha's en 2 gamma's
  • 2 bèta's en 2 gamma's
  • 2 bèta's en 2 delta's
  • 2 alpha's en 2 delta's (juist)
 • Wat is juist
  • 10 PLT voor 1 WBC
  • 100 PLT voor 1 WBC (juist)
  • 1000 PLT voor 1 WBC

4 grote vragen

 • bloedplaatjesaggregatie uitleggen
 • Irreguliere AS? hoe bepalen?
 • Automatische differentiatie leukocyten beknopt uitleggen
 • Osmotische resistentie (principe, uitvoering en interpretatie)
 • Erytrocyten sedimentatie, leg uit
 • Wat zijn morfologieflags, geef enkele voorbeelden en wat te doen
 • Bloedplaatagglutinatietest, leg uit
 • Wat is een kruisproef, voor wat gebruik je het en hoe

3 kleine vragen

Je kan kiezen uit 48 vraagjes (3 nummers zeggen)

 • Geef de verschillende soorten hemoglobine zoals oxyhemoglobine
 • Hoe bepaal je hematocriet (2 methoden)
 • Pseudotrombopenie (wat en hoe correcte telling uitvoeren)
 • Wat is het verschil tussen warme en koude agglutinaten
 • Voor wat staat IRF