2LM Ziekteleer

Uit Diana's examenwiki
Zie ook: 2LF Ziekteleer

Januari 2011

 1. Bespreek de pathofysiologie + klinisch beeld van Mucoviscidose (op 10 punten)

Bespreek de mogelijke test(s) voor deze ziekte (op 10 punten)

 1. Bespreek rechter hartdecompensatie (op 8 punten)
 2. Bespreek de ademtests van de gastro-enterologie. Op welk principe berusten ze en hoe werken ze? (op 8 punten)
 3. Leg kort en kernachtig uit (op 4 punten):
 • Polyurie
 • Aneurysma
 • Ulcus
 • Metaplasie

2009-2010

Juni

 1. Wat is een tumormarker en leg uit waarom PSA tot nu toe "de beste tumormarker" is.
 2. Geef het verband tussen roken, atherosclerose en myocardinfarct.
 3. Syndroom van Cushing: oorzaken, pathofysiologie en symptomen geven.

Augustus

 1. Leg de pathofysiologie, symptomen, … uit van CO-intoxicatie.
 2. Leg de werking en neveneffecten van Peritoneaaldialyse uit.
 3. Leg uit Diabetes mellitus Type II. Welke plasmamarkers moet men opvolgen bij Type II en waarom?