2OR Mens en gezondheid

Uit Diana's examenwiki

Organisatie van de gezondheidszorg

Verklaar en situeer de volgende begrippen: - Consolidatie - Accreditering - EDPB - Secundaire preventie

Wat is een arbeidsongeval? Hoe verloopt de vergoeding? Wie moet er verwittigd worden?

Casus: Inge en Jeroen hebben een baby en hebben niet zoveel geld. Omdat hun baby ziek is raad de huisarts hen aan om naar een specialist te gaan maar dat kunnen ze niet betalen. Wat zou jij hen aanraden? Welke sociale maatregelen werden er genomen om de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken?