2TX BS-Enterprise Architecture (EA)

Uit Diana's examenwiki

Het vak wordt gegeven door Pieter Hens die zijn leerstof uitstekend weet over te brengen. Naar de les gaan is niet verplicht, maar vooral bij de oefeningen is het handig om uitleg te krijgen.

Juni 2018

Volledig schriftelijk, gegeven door Strypsteen

1) Geef de 7 eigenschappen van een KMO die het moeilijk maken om een KMO te automatiseren

2) Zouden Iaas, Paas, of Saas hier een oplossing voor kunnen bieden?

3) Wat zijn de directe en indirecte kosten bij aankoop van bedrijfssoftware voor een bedrijf?

4) Geef de submodules van Logistiek en Aankoop

5) Vragen over het gastcollege

6) Wat hebben Machine learning en Big Data met elkaar te maken?

7) Geef een voorbeeld uit het artikel

8) Wat wilt Gartner zeggen met Digital Quality Revenue en hoe is dit verschillend van normaal Revenue?

9) Geef de 8 eigenschappen waar Digitale Transormatie een positieve invloed op kan hebben

10) Geef de 6 rijen van Zachmann

11) Wat kan Zachman betekenen voor een bedrijf

12) Wat is het Architecture Content Framework van TOGAF en wat zijn zijn onderdelen

13) Leg al de onderdelen van het ADM uit (ADM is gegeven)

13) Wat is de reden dat de ovenames bij MedAMore niet vlot verlopen?

14) Teken de grafiek waar al de Operating Models op staan, vergeet de assen niet te labelen

15) Naar welk Operating Model streeft MedAMore? Leg uitbundig uit


Juni 2015

Volledig schriftelijk

deel 1: Mr Strypsteen

 1. is de onderneming uit de case een kleine onderneming? argumenteer ook waarom.
 2. hoe groot is hun budget voor IT en hoeveel werknemers hebben ze nodig in IT?
 3. wat zijn disruptive technologies? en geef enkele voorbeelden
 4. mobile was een revolutie voor toegang tot het internet, waarom?

deel 2: Mvr Veracx

 1. Wat is Enterprise architecture in je eigen woorden.
 2. wat zijn de voordelen van een Enterprise Architecture?
 3. alle geziene architecturen + welke beter is in welk opzicht van EA.
 4. enkele vragen over de gelezen artikels.

Juni 2013

Mondeling

 1. Maak de EDG adhv een scenario
 2. Gegeven: EDG. Vervolledig de OET en maak de (niet-default) FSM's.

Schriftelijk

 1. Gegeven: Korte beschrijving, EDG, OET en FSM. Je krijgt tien acties en je moet uit leggen of ze al dan niet worden geaccepteerd door het systeem, waarom en welke events/states/... er worden gebruikt.
 2. Wat is een multiple propagation constraint. Leg uit en teken een schema waarin dit voorkomt.

11 juni 2013

Mondeling

 1. Maak de EDG adhv een scenario
 2. Gegeven: EDG. Vervolledig de OET en maak de (niet-default) FSM's.

Schriftelijk

 1. Gegeven: Korte beschrijving, EDG, OET en FSM. Je krijgt een aantal acties en je moet uit leggen of ze al dan niet worden geaccepteerd door het systeem, waarom en welke events/states/... er worden gebruikt.
 2. Drie voorwaarde van FSM's (forward, backward accessibility en deterministisch) uitleggen + een vb geven