2TX Databanken

Uit Diana's examenwiki

Algemeen

W. Bertels / P. De Mazière

Databanken is opgesplitst in Databanken 1 en 2 (elk 3stpn).

Databanken 1

Lessen zijn niet verplicht, maar er worden aanwezigheden opgenomen. Als je maar 4u of minder mist, mag je extra bladen meenemen naar het examen. Zo ook voor oefeningen maken (of extra opdrachten). Maximaal 6blzn. Leerstof: SQl (subqueries, joins, vensterfuncties, indexen), Hiërarchische en Netwerk DB

Databanken 2

Naar de les gaan is niet verplicht. Tijdens dit semester moet je in groepjes van 3 of 4 een opdracht maken om openboek examen te verdienen. Je mag dan alles meenemen wat je wil, als het maar op papier staat. Zorg dus dat je in het begin van het semester tijdens het kiezen van de groepjes aanwezig bent. Maak je geen opdracht of slaag je hier niet voor dan mag 3 zelf geschreven pagina's meenemen naar het examen.

Juni 2017

12 juni 8u30

1. Wat is acid? Wat is het verband met NoSql?

2. Schrijf triggers voor integriteit op een schema

3. Schrijf een recursieve cte op dat schema

4. Wat zijn xml en json in verband met postgresql?

1 juni 8u30

1) mondeling: wat is referentiële integriteit leg uit, geef grondige voorbeelden.

2) maak een functie die als input een tabelnaam heeft en als output de kollomhoofden en datatype

bv: tabel(k1 text,k2 integer)

  output:
  k1 text
  k2 integer

3) Wat is een dirty read ? Geef een voorbeeld hiervan met transaction. Maak ook een view met het gegeven voorbeeld waarbij alle geiten hun nummer en mogelijke aandoening getoond worden.

4) wat zijn de nadelen van ORDMS + geef telkens een voorbeeld.

1 juni namiddag

1) mondeling: uitleggen wat cartesisch product is + voorbeeldquery maken met inner join, en dan vroeg hij op het examen de volgorde van uitvoer van die query + hoeveel rijden er overbleven na de join met using + na de where

2) pc en mondeling: trigger schrijven voor een tabel "geit" en wanneer ge een geit toevoegt, moet ge voor de insert aan een zelfgemaakte tabel audit toevoegen wat de situatie was voor de insert + ook info naar die audit tabel zetten na de insert

3) schriftelijke query: van de geit tabel de stamboom geven van een geit met CTE

4) schriftelijk: 4 manieren om te beveiligen: staat in de pp's: was grant, view, stored procedures & roles

Januari 2017

9 Januari

(Van wat ik mij herinner)

Volledig schriftelijk, 2u tijd (1.5u gerekend)

1) In welke SELECT componenten kun je gebruik maken van gecorreleerde subqueries? (10min)

2) Code voor het creëren van een tabel met een aantal attributen gegeven. Wat is hier goed/slecht aan (inhoudelijk, fysisch en sql) (10min)

3) Code voor een hiërarchische DB programma gegeven. Wat voor DB is dit? Wat geeft dit als output? (10min) (zelfde programma als vorig jaar)

GU  ZAAL
     PATIENT
     GENEESMIDDEL (GNAAM = VALIUM)
GU  ZAAL (ZAALNR = key1zaalkey)
PERFORM UNTIL STATUS1NOTOK
   GNP  VERZORGSTER
   PERFORM UNTIL STATUS2NOTOK
      DISPLAY VERZORGSTER
      GNP  VERZORGSTER
   END-PERFORM
GN  ZAAL (ZAALNR <> key1zaalkey)
     PATIENT
     GENEESMIDDEL (GNAAM = VALIUM)
   IF DBSTATUS1OK
   GN  ZAAL (ZAALNR = key1zaalkey)
   END-IF
END-PERFORM

4) 3 verschillende queries gegeven die hetzelfde doen (een user teruggeven op basis van één van zijn eignschappen), adhv 6 j/f vragen bepalen welke de snelste is. (kwam ongeveer op het volgende neer denk ik: ) (10min)

 > a) select *
   from users
   where id="123546"
        1) Deze query is de snelste omdat id een uniek attribuut is.
        2) Deze query is niet de snelste omdat het id zeer hoog is, 
         dus hij waarschijnlijk vrij ver in de de lijst van id's gaat moeten zoeken om deze user te vinden.
 > b) select *
   from users
   where hash="ea02e3a20e3ae23265"
        1) Deze query is de snelste omdat het een hash is.
        2) Deze query is niet de snelste omdat een hash niet per se uniek is (en hier ook niet).
 > c) select *
   from users
   where joindate="05-12-06" (met de eerste user gejoind op "05-12-06")
        1) Deze query is de snelste omdat deze eerst in de lijst staat (eerste user dan gejoined).
        2) Deze query is niet de snelste omdat timestamp een complex attribuut is.

5) Query met rollup gegeven. Bespreek hoe de uitvoer hiervan eruit gaat zien. (10min)

6) Vergeten (10min)

7) 4 queries maken (met subqueries, aggregatiefuncties en joins) (40min)

14 Januari 2016

De Mazière

THEORIE

1) twee tabelen + query geef output en kan het beter


2) Mondeling: Wat is een transactie en wat is het nu, wat zijn de gevaren en oplossingingen hiertegen + wat is commit + rollback.

3) Hoe kan je een RDB toch forceren om over te erven + welke van de 4 DML ... kan je gebruiken om in 1 commando aan datamanipulatie te doen.

OEFENINGEN

Bertels

Volledige examen achter deze link

13 Januari 2016

De Mazière

THEORIE

1) Mondeling: geef het verschil tussen gecorreleerde en niet-gecorreleerde subqueries. Illustreer dit aan de hand van een voorbeeld. Geef ook de voor- en nadelen van beide queries (performantie-gewijs ...)

a) Bijvraag: Wat zijn de 4 soorten subqueries?

b) Hoe kan je de performantie van een subquery testen?

2) Wat zijn de verschillen tussen hierarchisch en netwerk model?

3) Hoe worden relaties gemaakt in een NoSQL database? wat is het verschil met een rdbms hierin? geef ook een voorbeeld. Wat heeft dit voor gevolgen?

OEFENINGEN

1) Je kreeg een query:

SELECT t1.nummer, t1.kolom1, (SELECT count(*) from tabel2 WHERE tabel2.nummer = t1.nummer)

FROM tabel1 as t1, tabel2 as t2

WHERE t1.nummer < 3

Tabel1
nummer kolom1
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Tabel2
nummer kolom1
1 10
2 20
3 30
4 40

a) Geef de output:

b) Kan de query optimaler? Zoja, maak ze.


2) Gegeven een blad met een aantal tabellen over bakkers en broden.

a) Toon alle bakkers met maximaal 4 generaties in de familie die bakker zijn. (Kan je doen met with_recursive of alle tabellen joinen met allemaal left outer joins of 4 aparte queries voor 4-3-2-1 generaties en deze met union samensmelten)

b) Toon alle bakkers van "Janssens Jan" langs vaders kant. Output moet [regnr persoon] - [rregnr vader] zijn. (Dit moest met with_recursive gedaan worden).

c) Toon voor de bakker die het meest aantal broden gebakken heeft in januari 2015, de klantnaam met de kleinste bestelling (op basis van de prijs) aan wie de bakker ooit heeft geleverd.

d) Geef een stored procedure die prijs van de broden aanpaste.

e) Sorteer de bakkers aflopend op basis van het aantal klanten in 2016. Vermeld per bakker het aantal broden gebakken voor dat jaar en de gemiddelde prijs per bestelling.

Augustus 2015

De Mazière

THEORIE

1) Gegeven 2 tabellen en een query. Schrijf deze query zo optimaal mogelijk en leg uit waarom hij optimaler is.

2) Mondeling: Geef de 4 soorten subqueries en leg grondig uit met voorbeelden. Kort antwoord: Scalaire, rij, kolom - en tabelsubquery + uitleg en voorbeelden.

3) Gegeven een netwerk DBMS met code. Op basis van die code moet je de output bepalen. (In januari was dit een hiërarchisch DBMS)

4) Hoe kan je bij RDBMS (niet ORDBMS) een eigen datatype definiëren? Laat met een voorbeeld ook zien hoe je dit kan gebruiken.

OEFENINGEN

Databank over plaatsen (spots) waar klanten materiaal kunnen huren, met tussentabel klant_huurt_materiaal en ook een rating tabel.

!!Vergeet niet te oefenen op WITH RECURSIVE, in januari en augustus waren 2 van de 5 queries met recursie!!

1) Geef alle klanten waarvan de vader en grootvader ook ooit klant zijn geweest, zonder het veld 'generatie' te gebruiken. (recursie)

2) Geef de volledige generatie van klant 'Big Z' weer in formaat [klant] - [vader van klant]. (recursie)

3) Geef van de speler die in 2014 het meeste materiaal gehuurd heeft, zijn meest bezochte spot.

4) Geef een stored procedure die alle ratings voor 2010 verwijderd.

5) Geef van alle spots, aflopend gesorteerd op cumulatieve rating, het totaal aantal unieke klanten.

Januari 2015

20/01

THEORIE 1) bespreek 1 op 1 of 0 relaties, hoe je de referentiële integriteit kan bewaren, geef een voorbeeld met een tabel en schrijf in SQL code

2) geef 4 duidelijk verschillende manieren van gegevensbeveiliging en hun SQL code

3) welke van de 2 is de meest performante code (2 codes gegeven met hun explain eronder)

4) netwerkdatabank vraag over RETENTION

5) vergeten

OEFENINGEN databank over een bank gegeven

1) gegeven querie = select * from 8 verschillende kolommen. Wat wordt er geselecteerd?

2) Verander alle rekeningen met naam Berchtem naar Bertels en zorg dan dat met 1 instructie (niet dezelfde) alles terug ongedaan kan worden

3) geef alle info over rekeningen die afgelopen 2 dagen zijn aangepast (laatste is laatste 2dagen bewerkingen niet vanaf vandaag hier bestaat een tabel over (maar niet gegeven) WTF)

4) geef alle vrouwelijke eigenaars van een rekening die begint met een cijfer, een % teken bevat in het midden en eindigt op CH of CF weer

5) vergeten

12/01

THEORIE

1) Gegeven tabel met per rij (land, goals, hematocrietgemiddelde) :

a) Wat is de uitvoer van SELECT COUNT(*), MAX(k.hematocrietgemiddelde) FROM wk w cross join wk k GROUP BY w.goals

b) Bedenk een zinvolle output en geef hiervoor alternatieve query

2) (mondeling) Leg uit: transacties: voordelen/nadelen, hoe werkt het, voorbeeld..

3) Gegeven was code en model van een db (Hiërarchische?), hiervan moest je geven welk soort GBS dit was en van de code moest je de uitvoer geven.

4) ORDBMS: geef de 4 verschillende soorten indexen, indien deze niet bestaan, wat gebruikt men i.p.v. deze indexen

OEFENINGEN

Databank met geiten/wedstrijden/jaarproductie/behandelingen..

1) Gegeven query, klopt dit? Zoja, optimaliseer, zonee, wat klopt er niet?

2) Geef alle geiten welke een behandeling hebben gehad in de afgelopen week en waar hun ras begint met 'melk'

3) Geef de geit(en) dewelke aan alle wedstrijden hebben meegedaan

4) Schrijf procedure om alle geiten die minder dan 10 L (kg) opbrengst per jaar hebben te verwijderen

5) Geef de hele boom van geiten beginnende vanaf geit met nr 1. (Recursieve functie in de stijl van vader uit cursus)

Augustus 2014

18/08

 1. Mondeling
  1. Wat betekent relationele integriteit? Hoe kunnen we dit gebruiken?
 2. Schriftelijk
  1. Create table query gegeven, leg uit wat je anders zou doen en waarom.
  2. Wat is het verschil tussen GN en GNP? Wat is de uitvoer van volgende query? (hiërarchisch query gegeven)
  3. Wat is oid/guid (ref())? Leg uit en geef de voor- en nadelen.
  4. 5 querys schrijven (serverdatabank)

Augustus 2013

voormiddag 20/08 (Bertels)

 1. Mondeling
  1. Geef 3 mogelijkheden om gegevens af te schermen van gebruikers. Wat zijn de mogelijkheden met procedurele sql? Hoe zou je dit als databankbeheerder aanpakken (voorbeeld)? (en nog wat)
 2. Schriftelijk
  1. Query gegeven
   1. Wat is de uitvoer van deze query?
   2. Leg nu uit in gewoon Nederlands?
  2. Wat betekenen de volgende begrippen en horen ze bij hiërarchish of netwerk?
   1. CRU
   2. Set
   3. GRIDAK
   4. GNU
  3. Geef 3 concepten die geïntroduceerd zijn bij ORDBMS. Leg uit, geef een voorbeeld en wat zijn de voor- en nadelen?
  4. 5 Querys schrijven (een databank over fietsen)

namiddag 21/08 (Beheydt)

 1. Mondeling
  1. Je moest twee tabellen maken met twee rijen en de andere me drie rijen en daar een select instructie schrijven en stap per stap de volgorde uitleggen
 2. Schriftelijk
  1. Query gegeven met een aantal fouten, je moest deze aanpassen
  2. De verschillen tussen een hiërachische en een netwerkdatabank
  3. Iets van indexen bij een ORDMS
  4. 5 Querys schrijven (een databank over een Onderneming en zijn medewekers aan een project)

Januari 2013

voormiddag 07/01 (Bertels)

 1. Gegeven:SELECT count(*), sum(k.goals) FROM wedstrijden w inner join wedstrijden k where w.goals = k.goals group by w.goals; Gevraagd:
  1. Geef de output van deze query (adhv. tabel)
  2. Geef een alternatief om nuttige informatie uit deze tabel te krijgen. Geef de opgave, query en output.
 2. Wat is XML en geef een voorbeeld. Wat is het doel van (meerdere) XML bestanden. Voor en nadelen van XML voor dataopslag.
 3. Wat zijn (volgens jou) mogelijke nadelen van de nieuwe concepten van ORDBMS?
 4. <<mondeling>> Wat is een cartesisch product? Geef een voorbeeld en leg bij een eenvoudige query de stappen uit, en waar het cartesisch product zich bevindt. (bijvraag: kan je een voorbeeld geven van cartesisch product in de group by?(GROUP BY WITH CUBE))
 5. 6 Query 's --> databank over geiten
  1. Geef alle wedstrijden waar meer dan 15 verschillende geiten aan hebben deelgenomen. De wedstrijd met de laatste datum mag er niet bij.
  2. Geef wat info over de derde oudste geit.
  3. Geef alle geiten die deelnamen aan minstens 2 en maximum 5 wedstrijden. (hier kwam nog een klein stukje bij)
  4. Geef alle geiten die hun eigen moeder zijn (het zijn boeddhistische geiten)
  5. Maak een view van alle geiten en indien ze deze hebben hun behandelingen
  6. ...

Melk is goed voor elk...

voormiddag 10/01 (Beheydt)

 1. mondeling
  1. Geef de 2 of 3... soorten procedurele objecten die mogelijk zijn in een ORDBMS. (TRIGGER EN STORE PROCEDURES/FUNCTIONS) Bijkomende vraag om van beide een voorbeeld te geven om bij een deleteinstructie overeenkomstige records in een andere tabel te verwijderen (op basis van gegeven ERD) in pseudocode
 2. schriftelijk
  1. Gegeven: GHN, ROOT, INSERTION AUTOMATIC, GRIDAK, CRU: bespreek en geef aan in welk soort database deze voorkomen (hiërarchisch of netwerk)
  2. Bespreek GUOID/OID en hoe je er tabellen mee verbindt via REF. Wat zijn de voor en nadelen?
  3. Geef aan hoe men in een RDBMS slechts een deel van de rij en/of kolommen van een tabel kan tonen aan de gebruiker (en dus een deel afschermen). Geen ook een voorbeeld aan de hand van de gegeven ERD. (Met een view die een deel van de basistabel selecteert en waarbij je enkel rechten geeft voor de view aan de user)
  4. 5 queries waarvan één delete, gemiddeld niveau

Namiddag 10/01 (Bertels)

 1. Mondeling
  1. Wat zijn indexen? Wat is het verschil met een clustered index?
 2. Schriftelijk
  1. Een slimme databasebeheerder maakt gebruik van transactions. Ga je hier mee akkoord? Leg uit waarom? Wat zijn de voor- en nadelen van transactions.
  2. Enkele begrippen van hiërarchische en netwerkdatabanken verklaren + zeggen bij welke databasesoort ze horen. (Set, Leaf, GNU, ...)
  3. Zijn er verschillen tussen een ODBMS en een ORDBMS? Indien ja, geef 3 verschillen. Indien nee, leg uit wat ze doen. Leg overerving in en ORDBMS uit aan de hand van een voorbeeld.
  4. 5 queries waarvan één update. Niveau SQL-dropbox.

Geniet van de wind.

Januari 2012

voormiddag 09/01 (Beheydt)

 1. Verbeter volgende query: SELECT count() FROM spelers AS Micheal WHERE naam = "Charlie Skyer"
 2. Gegeven:SELECT *, wk.hematocrietghalte FROM wedstrijden WHERE hematocrietgehalte/goals>6 OR 2=36; met daarbij de tabel wedstrijden. Gevraagd:
  1. geef de output van deze query (adhv. tabel)
  2. twee termen worden uitgelegd, waarna je een nieuwe query moet geven, rekeninghoudend met de twee termen
 3. [Mondeling] Wat is redundantie & hoe pakt men dit aan binnen RDBMS?
 4. Geef de belangrijkste verschillen tussen hiërarchische en netwerk databanken
 5. Hoe is SQL-injectie mogelijk?
 6. Gegeven: een databank (ERD, ER, overzicht van de velden/tabel), de syntax van SQL-instructies Gevraagd: een aantal query's (niveau SQL Dropbox)

namiddag 09/01 (Beheydt)

 1. Verbeter een query (FROM was fout geschreven (FORM), ...) + Er stond een aggregatiefunctie in de WHERE. (Deze hoort alleen in de SELECT en HAVING clausules, NIET IN WHERE!!)
 2. Mondelinge vragen
  1. Wat is referentiële integriteit? Leg dit uit a.d.h.v. een voorbeeld.
  2. Wat betekent CASCADE, RESTRICT en SET NULL.
 3. Welke 3 dingen kan je bij ORDBMS wel gebruiken, en in een RDBMS niet? geef een voorbeeld bij elk deel.
 4. Wat is RSS?
 5. Wat is MongoDB ? (document-georiënteerde db) + hoe worden gegevens opgeslagen in MongoDB?
 6. Een stored procedure-script schrijven
 7. Een aantal queries schrijven met behulp van een door hen gegeven database (oei, aj, de sjef is daar, het was een vergissing!)

Augustus 2011

voormiddag 23/08

 1. verbeter volgende query:

Select naam, sum(zwartgeld) Form bank Where sum(zwartgeld)>255

 1. (mondeling) Wat is relationele integriteit en leg uit met een voorbeeld
 2. wat is rss
 3. geef de 3 voordelen van ORDBMS tov RDBMS. Geef ook enkele voorbeelden
 4. 5 query's

Januari 2011

Reeks 1A (10/01/11 13u, Bertels)

 1. Select count(*), max(w.goals) from wk w, wk k order by k.hematocrietgemiddelde
  1. volgende tabel is gekend: (landen, goals, hematocrietgemiddelde) Belgie, 38, 47.00 Japan, 8, 45.00 China, 8, 47.00
  2. vraag: wat is de uitvoer van de querie. wat is er zinvoller, geen de querie + uitleg
 2. Hoe kan men views gebruiken om restricties te geven bij select en aanpassingen.Voorbeeld. Hoe kan men dat buiten revoke/grant en views nog doen. Geef een voorbeeld (= mondeling)
 3. Een hierarchische gegevensbankvoorbeeld 'leg uit wat het programma doet' + Wat is GHN en GN + verschil uitleggen
 4. Is er een verschil tss OODBMS en ORDBMS, zoja leg uit, zoniet geef 3 kenmerken van een OODBMS. + leg overerving uit van tabellen bij ORDBMS
 5. 4 verschillende queries : 3 selects, 1 update

Januari 2010

Reeks 1A (19/01/10 8:30u, Martens)

 1. 4 SQL-queries, gegeven zijn een aantal tabellen en uitleg + een syntaxbundel van SQL
 2. Theorie RDBMS
  1. Mondeling: Welke verschillende joins bestaan er om kolommen samen te voegen. Geef bij elke join een voorbeeld gebruik makend van de bijgevoegde SQL-bundel en geef de voor -en nadelen tussen al deze joins.
  2. Schriftelijk: Wat zijn Stored Procedures? Wat is het nut? Geef een voorbeeld m.b.v. de bijgevoegde SQL-tabellen.
  3. Wat is een index? Wanneer gebruik en waarom? Geef een voorbeeld m.b.v de bijgevoegde SQL-tabellen
 3. Theorie van de andere gegevensbanken
  1. Gegeven een hierarchische ERD-model en een stukje code (GHU =(NAAM = 'Martens) VAK DLET). Leg uit stap voor stap wat dit programma doet, wat de output zal zijn en teken een schematisch voorbeeld om het programma te illustreren.
  2. Netwerkdatabanken; geef de voor -of nadelen ten opzichte van een hierarchische databank.
  3. OODBMS en ORDBMS: Wat is het nut van overerving en is dit bij OODBMS of ORDBMS?


Reeks 1B (19/01/10 13u, Martens)

 1. 4 SQL-queries, gegeven zijn een aantal tabellen en uitleg + een syntaxbundel van SQL
 2. Theorie RDBMS
  1. Wat zijn sleutels? Waarvoor worden ze gebruikt? Welke verschillende soorten sleutels zijn er? Illustreer met voorbeelden uit de gegeven tabellen van de SQL-vraag.
  2. Wat zijn transacties? Leg het nut uit, illustreer met een voorbeeld aan de hand van de gegeven tabellen uit de SQL-vraag
  3. Wat is zijn catalogustabellen? Kan je daar als SQL programmeur iets mee doen?
 3. Theorie van de andere gegevensbanken
  1. Gegeven een ERD, hoe zou je het omzetten naar een hiërarchische gegevensbank? Leg uit waarom je daarvoor kiest, welke de voor- en nadelen zijn.
  2. Gegeven hetzelfde ERD, hoe zou je dat omzetten naar een netwerkdatabank? Leg uit waarom je daarvoor kiest, vergelijk met de hiërarchische.
  3. In de mondelinge vraag ging het over sleutels, wordt dat bij ORDBMS en OODBMS hetzelfde toegepast? Indien niet, leg uit wat het verschil is. Geef de eventuele voor- en nadelen van deze aanpak.


Reeks 5A(19/01/10, Bertels 8u30)

 1. Je krijgt een voorbeeld van een 'CREATE TABLE' instructie. Verschillende dingen zoals foreign keys en constraints ontbreken. Bespreek en verbeter.
 2. Bespreek 'Referentiële integriteit'
 3. Leg uit en geef voordelen en nadelen van 'WITH or WITHOUT OIDS'.
 4. Cobol code van een hiërarchische databank , wa doet het programma ? + Leguit : GN en GNP.
 5. Hele ERD en tabel-beschrijvingen om de rest van de oefeningen op te lossen (website voor de scouts) :
 6. 3 Queries
 7. Voorbeeld van een SELECT-statement + wat het resultaat 'zou moeten zijn'. Bespreek of dit werkelijk zo is en verbeter indien nodig.
 8. Maak een view die alle leiders weergeeft en het aantal nieuwsberichten dat zij gepost hebben.
Vraag 1,2 en 4 mochten mondeling voorgelegd worden, naar andere oefeningen mocht gevraagd worden (mits eventuele puntenaftrek).

Januari 2009

SQL:

 • 3 SELECT-queries schrijven adhv een relatieschema dat je in bijlage krijgt
 • Een vraag waarbij je een DROP-querie moest schrijven

Mondeling:

 • Wat is het nut van een transactie bij SQL?
 • Als je kon kiezen tussen een subquery en een gecorreleerde subquery, wat zou je dan prefereren? En waarom?
 • We hebben gezien dat we bij een relationele databanken m-op-n-relaties vereenvoudigen naar 1-op-n-relaties. Wat is het nut hiervan.

Theorie:

 • ...

Een andere student kreeg dit op zijn examen:

 • Schrijf vier SQL-queries; waaronder één trigger.
 • Verklaar en geef een voorbeeld: dbms, oordb, etc.
 • Uitleggen wat SQL-injection is en een oplossing hiervoorgeven.

Augustus 2009

 • Een willekeurige query. Geef de uitkomst, verbeter en geef uitkomst van je verbetering.
 • Leg uit: Cartesisch product, illustreer dit met voorbeeld en maak een inner join query. Leg in 4 stappen uit waar  het Cartesisch product voorkomt.
 • Wat is XML?
 • Gegeven: enkele tabellen. Men vraagt om enkel SQL-queries te schrijven. De moeilijkheidsgraad van deze queries gaat van eenvoudig tot enorm moeilijk.

Samenvattingen