2TX Databanken 1: verschil tussen versies

Uit Diana's examenwiki
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 400: Regel 400:
 
= Samenvattingen =
 
= Samenvattingen =
 
* [http://diana.be/examenwiki/images/7/73/Joris_Schelfaut_-_Databanken_%282009_-_2010%29.zip Samenvatting adhv Joris Schelfaut, academiejaar 2009-2010]
 
* [http://diana.be/examenwiki/images/7/73/Joris_Schelfaut_-_Databanken_%282009_-_2010%29.zip Samenvatting adhv Joris Schelfaut, academiejaar 2009-2010]
* [https://www.scribd.com/doc/274712983/Samenvatting-Slides-Gegevensbanken-NielsVermeiren-SimonCek-2015 Samenvatting Simon Cek en Niels Vermeiren januari 2015]
+
* [https://www.edocr.com/v/kn9qnjml/vibex5/Samenvatting-Databanken-1-door-Simon-Cek-en-Niels- Samenvatting Simon Cek en Niels Vermeiren januari 2015]
* [https://www.scribd.com/doc/274715054/Formularium Formularium Thijs Hegge (12p., Januari 2015)]
+
* [https://www.edocr.com/v/qvq4n8ob/vibex5/274715054-Formularium Formularium Thijs Hegge (12p., Januari 2015)]
 +
* [https://www.scribd.com/doc/274712983/Samenvatting-Slides-Gegevensbanken-NielsVermeiren-SimonCek-2015 Alternatieve link samenvatting Simon Cek en Niels Vermeiren januari 2015]
 +
* [https://www.scribd.com/doc/274715054/Formularium Alternatieve link Formularium Thijs Hegge (12p., Januari 2015)]

Versie van 13 jan 2020 om 18:58

Algemeen

W. Bertels / P. De Mazière

Lessen zijn niet verplicht, maar er worden aanwezigheden opgenomen. Als je maar 4u of minder mist, mag je extra bladen meenemen naar het examen. Zo ook voor oefeningen maken (of extra opdrachten). Maximaal 6blzn. Leerstof: SQl (subqueries, joins, vensterfuncties, indexen), Hiërarchische en Netwerk DB

Augustus 2018

THEORIE 10/20

1) Geef alternatief equivalent query zonder gebruik van CUBE

SELECT row_number() over () as volgnr, geslacht, plaats, count(*) FROM spelers GROUP BY geslacht, plaats WITH CUBE ORDER BY geslacht, plaats

Aandacht: let op met row_number(), denk verder

2) Waarvoor gebruikt men FILTER, maak duidelijk aan de hand van een kleine SQL

3) Hoe garandeer je integriteit van een 1-1 of 1-0 relatie tussen 2 tabellen? Illustreer en onderlijn het noodzakelijke volgens jou.

4) Wat zijn de verschillen tussen een hiërarisisch model en relationeel model

5) Geef de uitvoer van volgende query

SELECT t1.nummer, t1.kolom1, (SELECT count(*) from tabel2 WHERE tabel2.nummer = t1.nummer)

FROM tabel1 as t1, tabel2 as t2

WHERE t1.nummer < 3

Tabel1
nummer kolom1
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Tabel2
nummer kolom1
1 10
2 20
3 30
4 40

SQL 10/20

6) Geef een lijst met servers (serial, jaar, os) waarvoor er geen interventies gebeurd zijn.

7) Geef de naam van het personeelslid dat het hoogste aantal interventie-eenheden heeft gepresteerd aan gameservers. Gebruik hiervoor geen LIMIT of TOP.

8) Geef de naam van het OS waarvoor gemiddeld gezien de meeste interventie-eenheden zijn gepresteerd. Gemiddeld gezien wil zeggen: het totaal aantal interventies bekijken in verhouding tot het totaal aantal servers van dit OS. Gebruik geen LIMIT of TOP.

9) De klant met het minst aantal interventies in december 2010 krijgt een vast kortingspercentage van 15%. Maak gebruik van een transactie.


 1. SERVERROOM


  1. Korte beschrijving:

Een serverroom heeft verschillende servers voor verschillende klanten. Een server heeft maar één besturingssysteem en is niet gevirtualiseerd. Sommige servers zijn gameservers en hebben een hogere prioriteit wat betreft nodige interventies.

Voor iedere interventie wordt het aantal gewerkte tijdseenheden genoteerd. Maandelijks wordt er een factuur gemaakt per klant die interventies gehad heeft. Een standaardbedrag wordt dan vermenigvuldigd met het aantal te factureren eenheden. Als een klant een korting geniet, wordt dit percentage in mindering gebracht op de factuur.

Alle mogelijke applicaties staan beschreven. Het gaat hier om binaire, wat wil zeggen dat als een applicatie bestaat voor verschillende besturingssystemen, het ook meerdere keren voorkomt in de applicatietabel.

Installaties van applicaties op bepaalde servers worden ook geregistreerd om zo een algemeen beeld te hebben van de staat van een server.


  1. Tabel- en veldbeschrijving

Server

 serial     int    not null   uniek serienummer voor de server [PK]
 jaar      int    not null   jaar van ingebruikname
 os       char(50)  not null   naam van het besturingssysteem
 klantid    int           huidige klant waarvoor deze server draait
 isgameserver  boolean  not null   gameservers hebben een hogere prioriteit

Klant

 id       int    not null   uniek ID voor een klant [PK]
 naam      int    not null   naam van de klant
 tarief     double   not null   tarief per eenheid voor deze klant
 korting    double          kortingspercentage voor speciale klanten

Interventie

 serial     int    not null   [PK]
 personeelslid int    not null   
 datum     datetime  not null   
 opmerkingen  char(255) not null   
 eenheden    int    not null   
 factuurnr   int    not null   

Factuur

 factuurnr   int    not null
 klantid    int    not null
 datum     date    not null
 bedrag     double   not null
 isbetaald   boolean  not null

Applicatie

 id       int    not null   uniek ID voor een applicatie
 naam      char(50)  not null   verschillende versies van een app hebben dezelfde naam (ook voor verschillende OS)
 versie     char(10)   
 os       char(50)  not null   

Installatie

 applicatieid  int    not null   [PK]
 serial     int    not null   [PK]
 datum     datetime  not null   
 personeelslid int    not null   personeelslid dat de installatie verrichte

Personeelslid

 id       int    not null   [PK]
 naam      char(60)  not null   naam van het personeelslid


  1. ERD
 -------------------              ----------------
 | server      |             | klant     |      --------------------
 |-------------------|             |----------------|     | factuur      |
 | serial INT [PK]  |             | id INT [PK]  |     | -------------------|
 | jaar INT     | >|--------------------|| | naam INT    |     | factuurnr INT [PK] |
 | os CHAR(50)    |             | tarief DOUBLE | ||----|< | klantnr INT    |
 | klantid INT    | ||--           | korting DOUBLE |     | datum DATE     |
 | isgameserver BOOL |   |           ----------------      | bedrag DOUBLE   |
 -------------------   |                        | isbetaald BOOL   |
       =       |   -----------------------          --------------------
       |       |   | interventie      |               =
       |       |   |-----------------------|               |
       |       |   | serial INT [PK]    |               |
       |       |   | personeelslid INT   | >|--------------------------
       |       --|< | datum DATETIME    |
       |          | opmerkingen CHAR(255) |      ----------------
       |          | eenheden INT     | >|--   | personeelslid |
       _          | factuurnr INT     |   |   |----------------|
       ^           ----------------------    --|| | id INT [PK]  |
  -----------------------                      | naam CHAR(60) |   -----------------
 | installatie      |                      ----------------   | applicatie   |
 |-----------------------|                          =      |-----------------|
 | applicatieid INT [PK] |                          |      | id INT [PK]   |
 | serial INT      | >|------------------------------------------------       | naam CHAR(50)  |
 | datum DATETIME    |                                | versie CHAR(10) |
 | personeelslid INT   | >|----------------------------------------------------------|| | os CHAR(50)   |
  -----------------------                                 -----------------Januari 2017

9 Januari

(Van wat ik mij herinner)

Volledig schriftelijk, 2u tijd (1.5u gerekend)

1) In welke SELECT componenten kun je gebruik maken van gecorreleerde subqueries? (10min)

2) Code voor het creëren van een tabel met een aantal attributen gegeven. Wat is hier goed/slecht aan (inhoudelijk, fysisch en sql) (10min)

3) Code voor een hiërarchische DB programma gegeven. Wat voor DB is dit? Wat geeft dit als output? (10min) (zelfde programma als vorig jaar)

GU  ZAAL
     PATIENT
     GENEESMIDDEL (GNAAM = VALIUM)
GU  ZAAL (ZAALNR = key1zaalkey)
PERFORM UNTIL STATUS1NOTOK
   GNP  VERZORGSTER
   PERFORM UNTIL STATUS2NOTOK
      DISPLAY VERZORGSTER
      GNP  VERZORGSTER
   END-PERFORM
GN  ZAAL (ZAALNR <> key1zaalkey)
     PATIENT
     GENEESMIDDEL (GNAAM = VALIUM)
   IF DBSTATUS1OK
   GN  ZAAL (ZAALNR = key1zaalkey)
   END-IF
END-PERFORM

4) 3 verschillende queries gegeven die hetzelfde doen (een user teruggeven op basis van één van zijn eignschappen), adhv 6 j/f vragen bepalen welke de snelste is. (kwam ongeveer op het volgende neer denk ik: ) (10min)

 > a) select *
   from users
   where id="123546"
        1) Deze query is de snelste omdat id een uniek attribuut is.
        2) Deze query is niet de snelste omdat het id zeer hoog is, 
         dus hij waarschijnlijk vrij ver in de de lijst van id's gaat moeten zoeken om deze user te vinden.
 > b) select *
   from users
   where hash="ea02e3a20e3ae23265"
        1) Deze query is de snelste omdat het een hash is.
        2) Deze query is niet de snelste omdat een hash niet per se uniek is (en hier ook niet).
 > c) select *
   from users
   where joindate="05-12-06" (met de eerste user gejoind op "05-12-06")
        1) Deze query is de snelste omdat deze eerst in de lijst staat (eerste user dan gejoined).
        2) Deze query is niet de snelste omdat timestamp een complex attribuut is.

5) Query met rollup gegeven. Bespreek hoe de uitvoer hiervan eruit gaat zien. (10min)

6) Vergeten (10min)

7) 4 queries maken (met subqueries, aggregatiefuncties en joins) (40min)

14 Januari 2016

De Mazière

THEORIE

1) twee tabelen + query geef output en kan het beter


2) Mondeling: Wat is een transactie en wat is het nu, wat zijn de gevaren en oplossingingen hiertegen + wat is commit + rollback.

3) Hoe kan je een RDB toch forceren om over te erven + welke van de 4 DML ... kan je gebruiken om in 1 commando aan datamanipulatie te doen.

OEFENINGEN

Bertels

Volledige examen achter deze link

13 Januari 2016

De Mazière

THEORIE

1) Mondeling: geef het verschil tussen gecorreleerde en niet-gecorreleerde subqueries. Illustreer dit aan de hand van een voorbeeld. Geef ook de voor- en nadelen van beide queries (performantie-gewijs ...)

a) Bijvraag: Wat zijn de 4 soorten subqueries?

b) Hoe kan je de performantie van een subquery testen?

2) Wat zijn de verschillen tussen hierarchisch en netwerk model?

3) Hoe worden relaties gemaakt in een NoSQL database? wat is het verschil met een rdbms hierin? geef ook een voorbeeld. Wat heeft dit voor gevolgen?

OEFENINGEN

1) Je kreeg een query:

SELECT t1.nummer, t1.kolom1, (SELECT count(*) from tabel2 WHERE tabel2.nummer = t1.nummer)

FROM tabel1 as t1, tabel2 as t2

WHERE t1.nummer < 3

Tabel1
nummer kolom1
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Tabel2
nummer kolom1
1 10
2 20
3 30
4 40

a) Geef de output:

b) Kan de query optimaler? Zoja, maak ze.


2) Gegeven een blad met een aantal tabellen over bakkers en broden.

a) Toon alle bakkers met maximaal 4 generaties in de familie die bakker zijn. (Kan je doen met with_recursive of alle tabellen joinen met allemaal left outer joins of 4 aparte queries voor 4-3-2-1 generaties en deze met union samensmelten)

b) Toon alle bakkers van "Janssens Jan" langs vaders kant. Output moet [regnr persoon] - [rregnr vader] zijn. (Dit moest met with_recursive gedaan worden).

c) Toon voor de bakker die het meest aantal broden gebakken heeft in januari 2015, de klantnaam met de kleinste bestelling (op basis van de prijs) aan wie de bakker ooit heeft geleverd.

d) Geef een stored procedure die prijs van de broden aanpaste.

e) Sorteer de bakkers aflopend op basis van het aantal klanten in 2016. Vermeld per bakker het aantal broden gebakken voor dat jaar en de gemiddelde prijs per bestelling.


Januari 2015

20/01

THEORIE 1) bespreek 1 op 1 of 0 relaties, hoe je de referentiële integriteit kan bewaren, geef een voorbeeld met een tabel en schrijf in SQL code

2) geef 4 duidelijk verschillende manieren van gegevensbeveiliging en hun SQL code

3) welke van de 2 is de meest performante code (2 codes gegeven met hun explain eronder)

4) netwerkdatabank vraag over RETENTION

5) vergeten

OEFENINGEN databank over een bank gegeven

1) gegeven querie = select * from 8 verschillende kolommen. Wat wordt er geselecteerd?

2) Verander alle rekeningen met naam Berchtem naar Bertels en zorg dan dat met 1 instructie (niet dezelfde) alles terug ongedaan kan worden

3) geef alle info over rekeningen die afgelopen 2 dagen zijn aangepast (laatste is laatste 2dagen bewerkingen niet vanaf vandaag hier bestaat een tabel over (maar niet gegeven) WTF)

4) geef alle vrouwelijke eigenaars van een rekening die begint met een cijfer, een % teken bevat in het midden en eindigt op CH of CF weer

5) vergeten

12/01

THEORIE

1) Gegeven tabel met per rij (land, goals, hematocrietgemiddelde) :

a) Wat is de uitvoer van SELECT COUNT(*), MAX(k.hematocrietgemiddelde) FROM wk w cross join wk k GROUP BY w.goals

b) Bedenk een zinvolle output en geef hiervoor alternatieve query

2) (mondeling) Leg uit: transacties: voordelen/nadelen, hoe werkt het, voorbeeld..

3) Gegeven was code en model van een db (Hiërarchische?), hiervan moest je geven welk soort GBS dit was en van de code moest je de uitvoer geven.

4) ORDBMS: geef de 4 verschillende soorten indexen, indien deze niet bestaan, wat gebruikt men i.p.v. deze indexen

OEFENINGEN

Databank met geiten/wedstrijden/jaarproductie/behandelingen..

1) Gegeven query, klopt dit? Zoja, optimaliseer, zonee, wat klopt er niet?

2) Geef alle geiten welke een behandeling hebben gehad in de afgelopen week en waar hun ras begint met 'melk'

3) Geef de geit(en) dewelke aan alle wedstrijden hebben meegedaan

4) Schrijf procedure om alle geiten die minder dan 10 L (kg) opbrengst per jaar hebben te verwijderen

5) Geef de hele boom van geiten beginnende vanaf geit met nr 1. (Recursieve functie in de stijl van vader uit cursus)


Samenvattingen