2TX Databanken 2

Uit Diana's examenwiki

Algemeen

Aanzet tot oplossingen voor de voorbeeldexamenvragen

Aanwezigheden worden voor Databanken 2 niet opgenomen. Elke week kunnen 2 groepjes van maximum 5 personen een groepsopdracht maken. Als de lector het eindresultaat goedkeurt, verdien je een open-boek-examen. Je mag dan al het papieren cursusmateriaal meenemen, zoals bv. het SQL-Leerboek, Inleiding tot Gegevensbanken en een afdruk van de uitgevoerde opdracht. Zoals gewoonlijk bevindt al het lesmateriaal zich op Projektwerk.


Juni 2019 - 14/06 8u30

Mondeling: ACID. Full form. Leg uit. Verband met NoSQL?

Theorie: 1. Geef conceptueel uitvoering van Select statement. 2. Tijdens Uitnormalizatie moet vreemnde sleutel gebruik maken van primary sleutel. Ja/Nee. Leg uit. 3. Meerkeuze vraag over Select snelste is. ( keuze tussen select statements met - id, hash, datum)

Praktijk: Gegeven db met tabellen bank, in_uitgave, eigenaar, type....

1 a. Schrijf een script die een nieuw kol (bedrag en teken) aanmaakt aan table en data toevoegt met betreffende data (maak gebruikt van andere kol in tabel). b. Wat is probleem met zo'n manier van data toevoegen? c. Create view van twee tabellen zonder joins te gebruiken.

2. Update table(in_uitgave) wanner een uitgave wordt gedaan door 'Griet' (van eigenaar) naar inkomen. a. Geef bericht "This is normal.... bla bla....., bug fixed" wanner update gedaan is. b. Geeft bericht bij insert "are you sure".


Juni 2018

15 juni 13u00

Mondeling (5pt):

Wat zijn de 3 belangrijkste verschillen tussen ORDBMS & OODBMS en leg deze uit. (Met erna een cheeky suprise vraag: gebruiken ze beide SQL? -> OODBMS gebruikt Object query Language)

Op de R schijf zijn een schema en een script te vinden van de databank. Je kan dan je queries opbouwen met pgadmin4.


Theorie (5pt): 4 vragen:

1. Wat is de engelse vertaling van AVG, wat op 25 mei 2018 gestart is?

2. En vallen gegevens van een Europeaan op een Canadese server onder deze wet? (Simpele ja/nee)

3. Wat is een groot voordeel & nadeel van indexen? Leg beide uit met 2-3 zinnen.

4. Hoe krijg ik in PostgreSQL de execution time van een query? Leg ook uit wat dit qua informatie geeft.


Praktijk (2 vragen, elk 5pt, op KLOTE trage pc's):

1. Een vraag met WITH RECURSIVE, deze vraag is soortgelijk aan het voorbeeld met Louis en zonen van de slides, meenemen dus.

2. Een vraag over een function maken die met een loop een aantal inserts doet op een databank. Best te doen met een LOOP in plpgsql.

Juni 2017

12 juni 8u30

1. Wat is acid? Wat is het verband met NoSql?

2. Schrijf triggers voor integriteit op een schema

3. Schrijf een recursieve cte op dat schema

4. Wat zijn xml en json in verband met postgresql?

1 juni 8u30

1) mondeling: wat is referentiële integriteit leg uit, geef grondige voorbeelden.

2) maak een functie die als input een tabelnaam heeft en als output de kollomhoofden en datatype

bv: tabel(k1 text,k2 integer)

   output:
   k1 text
   k2 integer

3) Wat is een dirty read ? Geef een voorbeeld hiervan met transaction. Maak ook een view met het gegeven voorbeeld waarbij alle geiten hun nummer en mogelijke aandoening getoond worden.

4) wat zijn de nadelen van ORDMS + geef telkens een voorbeeld.

1 juni namiddag

1) mondeling: uitleggen wat cartesisch product is + voorbeeldquery maken met inner join, en dan vroeg hij op het examen de volgorde van uitvoer van die query + hoeveel rijden er overbleven na de join met using + na de where

2) pc en mondeling: trigger schrijven voor een tabel "geit" en wanneer ge een geit toevoegt, moet ge voor de insert aan een zelfgemaakte tabel audit toevoegen wat de situatie was voor de insert + ook info naar die audit tabel zetten na de insert

3) schriftelijke query: van de geit tabel de stamboom geven van een geit met CTE

4) schriftelijk: 4 manieren om te beveiligen: staat in de pp's: was grant, view, stored procedures & roles

Samenvattingen