2TX Financieel management

Uit Diana's examenwiki

vanaf 2012-2013

Dit vak werd geschrapt en vervangen door IT en management

Algemeen

D. Van Overtveld

Het examen is een schriftelijk en gesloten boek examen waarvoor je 3u de tijd krijgt. In 2009 werd het examen verbeterd op 20 punten, maar was er ook een werkstuk waarin men een fictief bedrijfje met sportkoek/sportdrank moest oprichten en binnen twee jaar rendabel moest laten draaien. Dit werkstuk telde toen mee voor 8 van de 20 punten, best wel belangrijk dus om daar wat tijd en moeite in te steken ook al komt de hele opgave niet zo duidelijk over.

Vanaf het schooljaar 2009-2010, is deze taak individueel geworden en bestaat dit werk nog uit het opmaken van een financieel plan. De taak telt mee voor 5 van de 20 punten. In 2011 bestond de opdracht uit een case study of een financieel plan. Deze case study was een open boek probleemstelling waarbij jij de "klant" advies moest geven.

In schooljaar 2011-2012 moest je een financieel plan maken en dit stond op 5 punten van de 20. Je moest zorgen dat je 2 jaar lang break-even draait. Het loont de moeite om zelf over je boel na te denken, en geen internet tool te gebruiken die een miljoen cijfers teruggeeft waar ge de helft niet van verstaat...

Juni 2012

 • Vraag 1:"STELLINGEN" van toepassing op de financiele analyse van de jaarrekening. Omcirkel een van beide resultaten of vul het juiste gegeven aan.
  • De ratio-analyse heeft als vornaamste doel de financiele resultaten van een (bedrijfs)entiteit naar voren te schuiven/te brengen. JUIST/FOUT
  • De ratio-analyse & is de enige vorm van analyse die kan gebruikt worden om rekeningen (accounts) te interpreteren. JUIST/FOUT
  • De ratio-analyse is een methode die helpt om uit te maken of het bedruif als entiteit een going-concern-principe of going-concern-waarde hanteert. JUIST/FOUT.
  • De horizontale en vertical analyse van balans en resultaat zijn werkwijzen over evolutie van cijfers, maar geen analyse-techniek. JUIST/FOUT
  • Bruto Winstmarge van 70% HOOG/LAAG/TUSSENIN
  • Netto Winstmarge van 3% HOOG/LAAG/TUSSENIN
  • Omloopsnelheid van klanten gelijk aan 125 dagen: HOOG/LAAG/TUSSENIN
  • (Cash-flow + rentekost)/...........= BRUTO RTV
  • Omloopsnelheid van de voorraden=........... / voorraden
  • Het hefboomeffect is (a), (b) of (c)
   • a) Geeft het verband weer tussen rentabiliteit en schuldgraad
   • b) Geeft het verband weer tussen liquiditeit en rentabiliteit
   • c) Geeft het verband weer tussen schuldgraad en solvabiliteit
 • Vraag 2: Geeft een omschrijving en en som de voornaamste onderwerpen die aan bod komen bij (a) Financieel management en (b) management accounting?
 • Vraag 3: Welke mogelijkheden bestaan er in Belgie om een "Externe Financiering" te doen? Geef de grote lijnen weer.
 • Vraag 4: Welke voordelen en nadelen bestaan er rondom "Factoring"?
 • Vraag 5: Leg de volgende termen uit:
  • Sale en Back lease
  • Venture Capital
  • Leveraged Leasing
  • Bedrijfsresultaat
  • Kostprijs verkochte goederen

Juni 2011

 1. a) Op welke manieren kan je interne financiering toepassen. [/3]
 2. b) Wat zijn de voor- en nadelen van factoring. [/4]
 3. c) Wat is het verschil tussen kapitaal- en personen vennootschap. Schrijf het voor de duidelijkheid in een tabel. Geef ook weer welke vennootschapsvorm bij kapitaal- of personen vennootschap horen. [/4]
 4. d) Welke steunmaatregelen zijn er voor opstartende ondernemingen. [/4]
 5. e) Vragen over ratio's (multiple choice en aanvullen). [/5]

- vul aan netto bedrijfswinst aanvullen
- hefboomformule aanvullen
- bruto winst marge of 70 % (Juist/fout/geen van beide)
- netto winst marge of 3 % (Juist/fout/geen van beide)
- Vraag ovver RBBK formule
- Vraag of OS = 42 (Juist/fout)
- Omloop snelheid handelvordering formule aanvullen
- Is bruto winstmarge is groter als netto winstmarge (juist/fout)
- ...
- ...

 1. f) Oefening op sale and lease back [/10]

Eerst moet je 50.000 euro op 5 jaar afschrijven 20% degressief afschrijven.
Daarna wordt het bedrag van 50.000 euro geherinvesteerd en op 7 jaar afgeschreven.
Bereken het fiscaal voordeel.
Gegevens :
Jaarlijkse rentevoet = 6%
belastingsvoet = 24.85%
Waardervermindering = 4% (aflezen in tabel)

Augustus 2010

 1. a) Verklaar uw mening (al dan niet akkoord) rondom volgende stelling: "Zich als zelfstandige vestigen gaat eenvoudig, snel en goedkoop, terwijl dat bij een venootschap dat traag, duur en ingewikkeld is.
  b) Welke onderdelen zitten er in het business plan? Geef korte uitleg bij elk onderdeel
 2. Bereken sale & leaseback. Hoeveel bedraagd de fiscale winst? De firma TRADI-PLUS kocht in 2005 een aantal bouwkranen voor 4 000 000 €. Deze werden lineair afgeschreven aan 20 %. In 2010 wordt de waarde nog geschat op 1 250 000 €. Men verkoopt deze kranen aan een leasingmaatschappij voor de geschatte waarde en men least/huurt deze terug over 5 jaren met een jaarlijks rentevoet van 6,5%. Na afloop van deze 5 jaren, zal men een wederbelegging doen van 1 250 000 € door 2 nieuwe generatie kranen aan te schaffen. Deze nieuwe kranen zal men afschrijven over 10 jaren (10% Lineair). De belastingsvoet bedraag 24,85%
 3. Vraag over berekening met NPV
 4. De firma X realiseerde voor 2009 de volgende omzetten/ maand (X) en een groep van vaste kosten en comissieloon voor haar vertegenwoordigers (Y). De firma wil de relatie kennen tussen beide (x en y) en stelt voor "de hoogste en laagste puntenmethode" toe te passen. Gevraagd: Bereken deze relatie.
  maand   x       y
  jan/09   4200   240
  feb/09   4650   276
  mrt/09   3050   200
  apr/09   3600   227
  mei/09   3840   231
  jun/09   3910   240
  jul/09   4500   269
  aug/09   3960   245
  sep/09    4210   251
  okt/09   4260   256
  nov/09   3700   220
  dec/09   3890   230Juni 2010

 1. Geef de verschillende vormen van Interne financiering.
 2. Geef de voordelen van factoring + uitleg.
 3. Op welke 2 manieren (of technieken) kunnen semi-variabele of gemengde kosten opgesplitst worden in vaste en variabele per éénheid.
 4. Oefening waarbij je waarden krijgt waarbij je degressief moet afschrijven, CF's bereken en NCW.
  De firma "tradiplus BVBA" overweegt een vrachtwagen met opligger en kraan aan te schaffen bij de firma MAN uit Duitsland.
  Ze stelt een minimaal rendement voorop van 12% op vijf jaar en gebruikt de NCW (netto constante waarde).
  De investering bedraagd  €140 000 en wordt degressief afgeschreven over 7 jaar.
  Na 5 jaar kan ze de investering terug verkopen aan de firma MAN voor 40 000 €.
  De geschatte inkomsten bedragen jaarlijks voor afschrijving en voor belastingen (24,85%) 25 000 €.
 5. Oefening over break-even: Een chocoladerepenfabriek heeft drie repen in haar aanbod. Bereken break-even en maximale winst.
  80% van de repen wordt verkocht aan €0.50 en 20% aan €0.54.
  Reep A: heeft een max. productie van 130.000 repen per dag. De vaste kosten zijn €52.642. De variabele kostprijs per reep is €0.10.
  Reep B: heeft een max. productie van 230.000 repen per dag. De vaste kosten zijn €78.647. De variabele kostprijs per reep is €0.11.
  Reep C: heeft een max. productie van 200.000 repen per dag. De vaste kosten zijn €60.007. De variabele kostprijs per reep is €0.12.

Augustus 2009  

 1. Factoring: leg uit aan de hand van een schema  
 2. Is lease-and-sale back in elke situatie fiscaal voordelig? Leg uit. 
 3. Geef de verschillende vormen van externe financiering 
 4. Verklaar management accounting en financieel accountancy. 
 5. Bereken NPV en IRR voor een gegeven situatie 
 6. Bereken CF(CashFlow), Hefboomeffect, Brutowinstmarge en ?.


Juni 2009

Los kort op:

 1. Geef de nadelen van factoring
 2. Welke investeringsvormen zijn er?
 3. Waarom is operationele leasing niet wettelijk in België?
 4. Wat is het verschil tussen financieel management en management accounting?
 5. Welke manieren van interne financiering zijn er?
 6. Bereken NPV en IRR gegeven een aantal waarden.
 7. Resultaatrekening en balansrekening oefening
  1. Geef Cash Flow
  2. Brutowinstmarge
  3. Hefboom
  4. Acid Test (gebruikt op het examen een naam die hij slechts 1 of 2 keer gebruikt in de les)