2TX Internetprogrammeren

Uit Diana's examenwiki

Algemeen

Doorheen het jaar werk je via een tutorial aan een eigen webproject met het Spring-framework.

Voor het schriftelijk gedeelte wordt gevraagd om een nieuwe functionaliteit toe te voegen aan een bestaande webapplicatie. Daarnaast krijg je een paar theorievragen. Het mondeling gedeelte bestaat uit het verdedigen van het project. Er wordt gepeild naar zowel de kennis over als het inzicht in de onderwerpen die aan bod gekomen zijn tijdens de lessen.

De Major behandelt vanzelfsprekend meer onderwerpen.

Examens

Juni 2020 (Corona)

Minor - W. Creuwels

PE

 • Webapplicatie "Taskmanager"
 • Java & Spring Framework
 • 30% van eindcijfer

Examen

Door corona was het examen dit jaar een online assessmentgesprek via Microsoft Teams. Dertig min voor het examen kreeg je een mail met een story die je dan kon voorbereiden. Tijdens het examen moest je de story toelichten a.d.v. bestaande code in je PE project + enkele theorie vragen. Individuele stories:

 • Toewijzen van tasks/subtasks aan personen
 • Toewijzen van "tags" aan tasks/subtasks

Major - W. Fransen & T. Eversdijk

PE

 • Webapplicatie "Dogs and cats" met API
 • Elixir & Phoenix Framework
 • 30% van eindcijfer
 • Punten van project = 75% functionaliteit, 5% correct inleveren en 20% security & code design

Examen

Praktijk: de uitbereiding op het project was een uitbereiding op API keys. Een key heeft oftewel READ of WRITE permission. (boolean isWriteable) Theorie:

 • Request lifecycle: schema + leg elk component uit
 • JWT: is afkorting voor & waarvoor wordt dit gebruikt + wat is een andere implementatie + 3 componenten van JWT
 • Plugs & Pipeline: wat is dit + hoe gebruikt je dit met i18n
 • Webpack: 3 voordelen


Juni 2018

Juni 2014

Schriftelijk

 • Gegeven: een model (jar-file) en enkele java bestanden (JSP pagina's van één entity, een contextlistener en de webxml).
 • Gevraagd: enkele functionaliteiten te implementeren, voor sommige was dit delete, update of create. Meertaligheid functionaliteit toevoegen (met mogelijkheid om te switchen). Alles ook in express language zetten.

Mondeling

Eindversie van frameworkproject tonen en code uitleggen.

Juni 2013

Schriftelijk

 • Gegeven: een model (jar-file) en enkele java-bestanden (enkele JSP-pagina's, een contextListener en de web-xml)
 • Gevraagd: enkel functionaliteiten implementeren: overzicht tonen, nieuwe entiteit toevoegen, meertaligheid en mogelijkheid

om deze te kunnen veranderen.

Bonuspunten voor mooie code (bv. Command-pattern en jstl)

Mondeling

Eindversie van frameworkproject tonen en een beetje code uitleggen


Juni 2011

Voorstellen van een groter eindwerk naar keuze. Keuze uit JSP, JSF, Flex. Een van je projecten van dagelijks werk moet je nu iets beter maken en crash-vrij. Indien je voor JSP of JSF kiest, moet je dit met Persistency doen. Als je voor Flex kiest, hoeft dit niet. (maar levert wel pluspunten op indien je dat doet).