2TX Statistiek

Uit Diana's examenwiki

Algemeen

Deze pagina gaat over het vak Statistiek gegeven door I. Hoornaert en W. Bertels vanaf 2016-2017. Indien u op zoek bent naar het vak Statistiek van R. Roels, zie 2TX Statistiek (old)

Examen Januari 2020 (I. Hoornaert)

1. Als een vader van een familie van 5 kinderen de stelling "Ik heb niet alleen jongens" beweert. Als dit waar is, wat is de kans om precies 4 meisjes te hebben?

2. Gegeven: gemiddelde = 3, standaarddeviatie = 1,5

a) Als hij bereid is 7% van de alarmen te vervangen bereken de garantieperiode.
b) Stel we hebben het populatiegemiddelde niet bereken dit gemiddelde leeftijd over een groep van 8 als je weet dat 14% stuk gaat in de eerste 3 jaren.

3. Gegeven: populatiegemiddelde = 30 en een steekproef met 11 gegevens.

a) Bereken de P-waarden en teken de grafiek. Welke conclusie trek je hieruit?
b) Wat is de kans op een type-I fout?
c) Wat kan je nog uit dit onderzoek bepalen?

4. Gegeven x en y waarden

a) Bereken als er een rechtlijnig verband is voor significantieniveau van 5%
b) Stel dat hij rechtlijnig is bereken de vergelijking van de trendlijn.
c) Leg uit wat extrapolatie is en geef een concreet voorbeeld m.b.v. de gegeven data.

Herexamen 2018 (Wim Bertels)

1) We nemen een steekproef van 4 personen en gegeven: P(Android) = 0.85, P(iOS) = 0.15

a) Wat is de kans dat alle Android gebruiker zijn
b) Wat is de kans dat er exact 3 Android gebruikers zijn als we weten dat er minstens 1 iemand een Android gebruiker is

2) multiple choice:

  • een normaalverdeling is altijd symmetrisch
  • een poissonverdeling is altijd symmetrisch
  • een poissionverdeling is altijd assymmetrisch
  • de verwachtingswaarden X + Y is hetzelfde als de verwachtingswaarden X plus de verwachtingswaarden Y

3) gegevens i.v.m. belminuten van een bedrijf

a) doe een Hypothese met de volgende waarden: U = 50, X = 40, var=201.666, n=16,
b)teken ook in een normaalverdeling hoe deze kans zou uitzien, zet zeker belangrijke getallen erop
c) hoe kun je deze hypothese verbeteren?

4) gegevens van leeftijd en maximum hartritme

a) welk verband is er tussen de 2 gegevens
b) hoeveel is de correlatiecoëfficient
c) hier zijn 4 BI over de correlatiecoëfficient, welk betrouwbaarheidsinterval is juist
d) Geef de juiste uitleg
  • met 95% kans ligt de correlatiecoëfficient van de steekproef in dit BI
  • met 95% kans ligt de correlatiecoëfficient van de populatie in dit BI
e) interpolatie en extrapolatie, wat is dit, leg uit met een voorbeeld van de gegevens
f) n= 16, r = 0.601, a=1%, wat kunt ge zeggen over de gegevens X en Y

Youtube tutorial

Via de volgende link kan je naar een playlist gaan op youtube die uitgebreid met voorbeelden uitlegt hoe al de berekeningen rondom kansrekenen en verdelingen gemaakt moeten worden: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvxOuBpazmsNIHP5cz37oOPZx0JKyNszN

En deze link legt alles uit rondom hypotheses: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvxOuBpazmsNo893xlpXNfMzVpRBjDH67

nog een goede playlist is de volgende.(tip bekijk op X1.5 snelheid) : https://www.youtube.com/playlist?list=PL0o_zxa4K1BVsziIRdfv4Hl4UIqDZhXWV