2VX Basisbegrippen microbiologie lab

Uit Diana's examenwiki

December 2017


Dag 1

-gramkleuring
-enkelvoudige kleuring
-streepenting
-enten van TSA naar TSB
-disk diffusion method antibiotica (je krijgt de schijfjes)
-oxidase en katalase test afhankelijk van de bac.stam die je onderzoekt met microscoop
-leg principe uit van katalase en oxidase test
-thioglycolaatbouillon uitleggen
-gramkleuring uitleggen
-bijvraag: wat is de condensor en het diafragma
-proefbuizen tekenen: anaeroob en aerobe stam + uitleggen
-kiemgetal berekenen


December 2011


Dag 1


Theorie


- Wat hoort thuis in biologische afvalbak
- Berekenen van kiemgetal, formule weergeven
- Verbinden van functie en onderdeel microscoop
- Juiste antwoord aankruisen: het heeft bolletjes op een rij (streptococcen)
- Wat gebeurt er bij hoge zout en suiker concentraties (osmose uitleggen, hypertonisch milieu) + geef een voorbeeld om een voedingsmiddel te bewaren voor een suiker en voor een zout.
- Waarom moet je je handen afdrogen na het wassen en op welke manier zou je dit het beste doen


Praktijk


- Gram-kleuring
uitvoeren, resultaat beschrijven, omschrijf het principe
- Streepenting
uitvoeren, hoe je te werk gaat na enting, beschrijf wat je ziet, hoe zou je het anaeroob incuberen
- Thioglycolaatbodem
Beschrijf wat je ziet (welke soort anaeroob of aeroob het is)

Dag 2


- Beschrijving van de kolonies op de streepenting
- Welke beschrijvingen zijn juist over kolonies (meerkeuzevraag)
a) Een reincultuur is in theorie afkomstig van eenzelfde cel
b) Een kolonie is een macroscopisch waarneembare … (zoals antwoordmogelijkheid was op toledo)
Mogelijkheden: a en b is juist, a en b is fout, een van de twee is juist
- Kruiswoordraadsel: de volgende woorden werden via enkele zinnen gevraagd
Flagellen, steriel, TSB, slant, oculair, LAF, öse,
(bvb: “dit is heel belangrijk voor microbiologen” => steriel)
- Een juist/fout vraag over resistentie bij het inhibitiehof
- Invulvraag: bij sporenkleuring zijn de cellen …………..….. gekleurd omwille van …………………………………………………………………..