2VX Basisbegrippen microbiologie theorie

Uit Diana's examenwiki

Januari 2018

-mondeling: geef de tekening van fases in batch cultuur+ leg uit wat is batch?+ leg elke fase uit+ in welke fase gaat penicilline een rol spelen en wat doet het + geef (een) ander(e) mechanisme + mogelijke resistentie mechanisme tegen penicilline

-theorie: tekening van grambac benoem de onderdelen en leg hun functie uit+ teken virus en benoem onderdelen en ui welke moleculen zijn ze gemaakt?+ leg lysogene bacteriofaag uit hoe kan je zo resistentie doorgeven tegen antibiotica+ begrippen: beschrijf in enkele zinnen: Aw, Dwaarde, entereotypen,.je krijgt zin en geef de begrippen: pasteur, hopanoiden, desinfectantia, …Januari 2015

EXAMEN 1 Mondeling:

1) Benoem de delen op de tekening (=celmembraan gram+ of gram- cel), vb. peptidoglycaanlaag, fosfolipidenlaag, integrale eiwitten, teichoïnezuren, intermembranaire ruimte,... + functie van peptidoglycaanlaag en fosfolipidenlaag

2) 2 juist/fout-vragen + verklaar:

 - ademhaling is niet mogelijk zonder de aanwezigheid van zuurstof
 - ...

Schriftelijk:

1)geef de verschillende soorten zuurstofbehoeften (aeroob, anaeroob, facultatief anaeroob, strikt anaeroob,....) en leg uit wat ze betekenen. welke zuurstofbehoeften heeft Clostridium botulinum en wat is zijn functie binnen de levensmiddelen microbiologie?

2) teken een virus, duid de verschillende delen aan en zeg van elk onderdeel waaruit het is opgebouwd.Leg uit wat lytische infectie is.

3) ....?

4) Leg 5 begrippen uit in max. 5 zinnen. (vb. chemotaxis, fungi,...)

5) vul passende woorden in in zinnen.

EXAMEN 2 Mondeling:

1) Leg de Batchcurve uit + in welke fase worden sporen gevormd en door welke organismen gebeurt dit?

2) waar/niet-waar vragen:

 - Virussen hebben een membraan en dit bestaat uit proteinen.
 - bij de boterzuurfermentatie zijn de eindproducten H2O en CO2.

Schriftelijk: 1) 5 begrippen 2) invuloefeningen in zinnen 3) Wat is het verschil tussen grampositieven en gramnegatieven organismen (schets en leg uit) 4) Wat doen sulfanoamiden, geef 3 andere werkingsmechanismen en 2 mogelijkheden waardoor een organisme resistent kan worden tegen dit.


Januari 2012

MONDELING:

1) Benoem de aangeduide delen op de tekening (= celmembraan van een gram+ of gram- cel) en wat is hun functie?

1) teken de bacteriegroeicurve (batch), benoem al de fase en bespreek ze. leg ook uit wat generatietijd is.

2) 2 juist/fout-vragen + verklaar: - Ademhaling is niet mogelijk zonder de aanwezigheid van zuurstof - Op het einde van de logaritmische fase wordt de generatie-tijd groter - Bacteriën zijn belangrijk in de stikstofcyclus - De peptidoglycaanlaag zorgt voor de bescherming bij osmose -  Bacteriën kunnen anorganisch materiaal als energiebron gebruiken


SCHRIFTELIJK:

1) Verklaar: - temperatuur heeft een invloed op de groeisnelheid van bacterien - iets over penicelline - een virus is geen cel - Penicelline is een goed (selectief toxisch) antibioticum

2) 5 begrippen uitleggen in max. 5 zinnen: - boterzuurfermentatie - alcohol - MID - wateractiviteit - melkzuurgisting - bactereofaag - fimbriae - mesofiel - lysogene infectie - osmofiel - exotoxine - lysogeen virus  - nucleoïd - facultatief anaeroob

3) kader: 6 begrippen verbinden met uitleg: conjugatie - prion - desinfectantia - kolonie


Januari

Mondeling

1) Maak een schets van de celwand en de celmembraan van een grampositieve cel en verklaar. (Bouwstenen, functies, ...)

2) Wat is melkzuurfermentatie? Waarvoor wordt het gebruikt? Geef de chemische reacties

Schriftelijk

1) Verklaar: chemotaxis, wateractiviteit, exotoxine en archaebacteriën

2) Waar of niet waar?

- Peniciline is een goed selectief toxisch antibioticum

- Een virus bestaat uit DNA en proteïnen

- De exponentiële fase is de enige fase waarin groei van het micro-organisme voorkomt.


Januari

 • Leg de groeicurve van een bacterie uit. Wat is het verschil bij een continue bacterie?
 • Fermentatie en Anaerobe ademhaling: geef van beide voorbeelden en wat is het verschil.
 • Waar of niet waar?
 1. 100% ethanol is een goed desinfectans.
 2. Bij conjugatie kan er antibacteriele resistentie optreden.
 3. Een virus is een naakt DNA.
 • Begrippen uitleggen: exotoxine, chemotaxis, mesofiel en endospore
 • Leg de groeicurve van een bacterie uit. In welke fase worden er sporen gevormd en bij welke bacteriën?
 • Wat is het verschil tussen desinfectantia en antiseptica? Wat is het werkingsmechanisme van alcohol?
 • Wat zijn antibiotica? Wat is het werkingsmechanisme van sulfonamide?