2VX Bloktoets

Uit Diana's examenwiki

Metabole en nefrologische aandoeningen


Pathofysiologie

Januari 2012-2013:
- Beschrijf hoe dyslipidemie ontstaat ten gevolge van insulineresistentie bij diabetes type 2
- Geef de kenmerken van het metabool syndroom
- Verklaar renale osteodystofie aan de hand van de pathofysiologie van chronische nierinsufficiëntie
- Welke weefselhormonen kunnen aanleiding geven tot overgewicht, leg uit


Januari 2013-2014:
- Ontstaan en verwikkelingen atherosclerose
- Geef de kenmerken van het metabool syndroom
- Renale osteodystrofie: uitleg + pathofysiologie bij CNI
- Abdominaal vetweefsel bij ontstaan insulineresistentie


Augustus 2013-2014:
- Nefrotisch syndroom: bespreek waarom groter risico op cardiovasculaire aandoeningen
- Nefrotisch syndroom: welke verwikkelingen treden hier op
- Schema van reactie lichaam op bloeddrukdaling + duid hierop aan waar de oorzaken liggen (cijfertjes) en bespreek de oorzaken
- Metabool syndroom: dyslipidemie bespreken

januari 2016

1) Wat is atherosclerose? Wat zijn symptomen, risicofactoren. Hoe behandelen/voorkomen

2) Metabool syndroom definiëren + dyslipidemie bij metabool syndroom (hoe)

3) Nefrotisch syndroom: symptomen + ontstaan, behandeling


Dieetleer


- Voedingsvetten bij diabetes
- Verklaar aan de hand van bijgaande grafiek dat het risico erger is wanneer men rookt dan wanneer men overgewicht heeft
- Werkwijze nierpathologie
- Leg de score-methode uit, welke kenmerken zijn belangrijk bij de behandeling en opvolging van de patiënt, met wat houdt deze geen rekening


Januari 2013-2014:
- Vetten bij diabetes
- Voedingsadvies predialyse: kalium en fosfor
- Diabetes en overgewicht: behandeling
- Driehoek baso/bold


Augustus 2013-2014:
- Eiwitten bij diabetes
- Voedingsadvies na nierdialyse
- Diabetes: bespreek fructose en vrije suikers
- Energiebeperkt dieet bij zwaarlijvigheid + hypertensie: Waarom dit voedingsadvies, doelstelling, concreet voedingsadvies


Januari 2016

1) Richtlijnen voedingsvetten bij diabetes + verklaring

2) Algemene doelstelling bij dialyse + algemene werkwijze bij nierdieet (hier verwacht ze: aandacht voor.... + opvolging met ...)

3) Voedingsadvies bij hypertensie (zout/alcohol/dash-dieet,...)


Farmacologie


- Alli, sartan, metformine, thiazidediureticum en nog één
- Leg van alle geneesmiddelen het werkingsmechanisme uit
- Welke pathologie denk je dat deze patiënt heeft
- Geef de voor- en nadelen van combinatietherapie en pas toe op deze patiënt
- Welk voedingsadvies geef je aan de patiënt die Alli gebruikt


Januari 2013-2014:
- Cozaar plus, byetta, alli, Glucophage: neveneffecten, werkingsmechanisme, … bespreken


Augustus 2013-2014:
- Bespreek het werkingsmechanisme van: Statine, , thiazidediareticum + cardioselectieve bètablokker, Orlistat (xenical), acetylsalicylzuur
- Wat is de centrale pathologie van de patiënt?
- Als deze patiënt ook diabetes heeft, waarom is metformine (biguanide) dan een eerste keus preparaat + werkingsmechanisme?
- Bespreek 3 voedingsadviezen bij de medicijnen


Januari 2016

1) Casus patiënt: medicatie gegeven met actieve stof --> je moet werkingsmechanisme + effect van de actieve stof geven

    - Orlistat
    - Hydrochloorthiazide + B-blokker
    - Acetylsalicylzuur
    - Statine
    - Allopurinol 
   --> welke ziekte heeft de patiënt dan? + 2 GM kiezen en hier dieetadvies geven (wat er niet bij nemen)
   --> waarom zou de patiënt ook metformine als beste keuze gebruiken (ze heeft ook een hoge bloedglucose)
   --> patiënt las iets over extra supplementen bij gastric bypass --> welke supplementen bedoelen + waarom


Organisatie van de gezondheidszorg


- Geef de organen van de ziekteverzekering
- Vergelijk de doelgroep en de voordelen van de diabetesconventie en het zorgtraject


Januari 2013-2014:
- Curatieve en preventieve gezondheidszorg
- Hulp bij vrouw met bejaarde moeder
- Solidariteits- en verzekeringsprincipe


Augustus 2013-2014:


- Wat zijn de 4 grote opdrachten van de kruispuntbank? (op 4 punten)
- Juist of fout: (elke vraag op 1 punt, -0.5 voor een fout antwoord)
□ Sociale zekerheid is federale materie, gezondheidsbeleid is de bevoegdheid van de gemeenschappen.De ereloonsupplementen van geconventioneerde artsen worden wel meegenomen in de berekening van de maximumfactuur, deze van de niet-geconventioneerde artsen niet.
□ Ongeacht het inkomen zal een gezin per kind nooit meer dan € 650 remgeld moeten betalen.
□ Personen met diabetes type I en II kunnen zich aansluiten bij de diabetesconventie, het zorgtraject is enkel voor personen met type II.
□ Houders van een diabetespas krijgen elke consultatie bij een erkende diëtiste terugbetaald
- Een diëtist wordt ingeschakeld in de curatieve en de preventieve gezondheidszorg.( 6 punten) Bespreek kort een voorbeeld van een interventie van een diëtist in elk van beide settings.
- Laura is 34 en een alleenstaande moeder van 2 kinderen waarvan 1 kindje een mentale handicap heeft. Laura werkt deeltijds en ontvangt alimentatiegeld van de vader van de kinderen. Bespreek kort 3 tegemoetkomingen die door de instellingen voor sociale zekerheid en /of de ziekenfondsen worden voorzien voor dit gezin.(5 punten)


Januari 2016

1) Wanneer mag een patiënt bij de diabetes conventie + wat is dit?

2) Welke tegemoetkomingen krijgt een arbeiden bij een arbeidsongeval + aan welke voorwaarden voldoen?

3) Wat is het bijzonder solidariteitsfonds

Digestie- en absorptieproblemen


Pathofysiologie

Januarie 2019

MC vragen - Waar/nietwaar vragen altijd uitleggen. (Daalt de concentratie van serumbilirubine en ammoniak bij leverinsufficiëntie?,...)

- Stellingen gewoon toelichten 'stenose, transmuraal..' - Principe waterstof test bij lactose intollerantie uitleggen - Afbeelding van lever, maag, pancreas, hierop delen benoemen - Deel van een tabel aanvullen van de verteringshormonen zoals gastrine (prikkel, afkomst, doelorgaan en effect)

Augustus 2016

1) Verklaar het ontstaan van symptomen bij early en late dumping na een maagresectie

2) Vergelijk de ziekte van Crohn en C.U.

3) Multiple choice


Januari 2016

1) Verschil tussen late en early dumping + beide uitleggen

2) Coeliakie: Waarom onder diagnose van de ziekte + hoe gescreend --> hoe kan dit beter (hoe zou jij het doen)

3) Multiple choise


Januari 2012-2013:
- Slokdarmvarices en hemochromatose
- Waarom ziet de sclera geel bij hemochromatose?
- Coeliakie vs normale dunne darm: mucosa – submucosa – muscularis – serosa
- Meerkeuzevragen :
o hoe ziet de stoelgang eruit bij cholestase ?
o Welke is geen letsel van UC maar welk van ZvC? Anale fistels, bloedingen, ferriprieve anemie
o Wat gebeurt er niet bij levercirrose? Albumine daalt, …


Januari 2013-2014:
- Early dumping
- Cholestase
- Vergelijken ziekte van crohn en colitis ulcerosa ( micro, macroscopisch en voorkeurslocatie)


Augustus 2013-2014:
- Coeliakie: hoe wordt de diagnose gesteld, verbind dit aan de pathologie
- Wat is portale hypertensie + verwikkelingen + oorzaak pre-, intra-, posthepatisch
- Helicobacter pylori: invloed op zuursecretie in de maag


Dieetleer

Januari 2012-2013:
- Ziektegerelateerde ondervoeding : taak dietist, ondervoedingsspiraal, NFH 2002 (enquête)
- Voedingsadvies bij diverticulitis + doel voedingsadvies
- Voedingsadvies bij acute diarree + doel voedingsadvies
- Voedingsadvies bij constipatie + doel voedingsadvies


Januari 2013-2014:


- Dumpingsyndroom + voedingsadviezen
- Levercirrose, adviezen bij complicaties
- Kiemarme voeding : reden, doel, voedingsadviezen
- Ondervoeding: bij ziekte van crohn, voedingsadviezen, wanneer ongewenst gewichtsverlies?, voorbeeld screeningstest


Augustus 2013-2014:


- Adequate voeding is niet gelijk aan palliatieve voeding? Waar/niet waar + uitleg
- Lactose-intolerantie = elimineren lactose bronnen: verklaar + voedingsadvies + opmerking
- Postoperatieve voeding: doelstelling + verklaring
- Schematisch: bij constipatie wordt een dieet rijk aan voedingsvezel en vocht aanbevolen


Januari 2016

1) Coeliakie: wat is het + dieetadvies

2) Voedingsadvies bij hepatitis en ondervoeding + waarom ga je de gegeven antwoorden toepassen

3) Doel vezels bij obstipatie --> schema + 3 ziekte waar vezelrijke voeding goed is

4) Adequate voeding deel van palliatieve voeding? Waar/ niet waar + verklaring

Januarie 2019

- Taak van dietist bij ondervoeding - Afkortingen must, pej, iddsi - Voedingsadvies hepatitis - Voedingsadvies acute diarree - Een paar stelling met een giscorrectie


Farmacologie


- Verband en definitie First-pass effect en biologische beschikbaarheid
- Renale excretie = reabsorptie glomeruli+ tubulaire reabsorptie – actieve reabsorptie (dit is zo ongeveer gegeven, verander dit zodat het juist is door zo weinig mogelijk te veranderen)
- Leg uit hoe geneesmiddelen sneller of trager worden opgenomen aan de hand van de biologische beschikbaarheid.


Januari 2012-2013:
- Extraveneuze toediening: curve bespreken
- Plantaardige geneesmiddelen zijn veilig in chronisch gebruik?
- Ph en mesalazine en prostasalazine en interactie met antibioticum
- Protoninhibitor, clastocytmicum (antibiotica), …dazol bespreken


Januari 2013-2014:

Farmacokinetische tolerantie
- Competitieve antagonist
-Waar/niet waar vragen:
□ Invloed zure urine op zure gm
□ Antacida bij nier- en leveraandoeningen
□ Plantaardige laxativa chronisch ingenomen
- Aanduiden wat past (meerkeuze)
□ loperamide (immodium): gebruikt bij, nevenwerkingen, tegenindicaties, ...


Augustus 2013-2014:

Lorepamide (immodium): werkingsmechanisme + voor en nadelen bij behandeling diarree na reis Kenia
- Cimetidine: werkingsmechanisme (schematisch) + uitleggen enzyminhibitie
- Waar/niet waar vragen
□ Protonpompremmer moet met de maaltijd worden ingenomen om misselijkheid te voorkomen
□ Zure geneesmiddelen worden beter teruggeresorbeerd in zure urine
- Aanduiden wat past (meerkeuze)
□ Corticosteroiden: voorkeursbehandeling bij colitis ulcerosa? Weinig neveneffecten? Afbouwen voor hormonaal evenwicht te herstellen? Afbouwen voor abstinentiesyndroom? Is niet voor colitis ulcerosa?


Januari 2016

1) Lorepamide (immodium): werkingsmechanisme + voor en nadelen bij behandeling diarree na safari

    - na inname is ze niet beter waarom niet?

2) tekenen van darm bij gebruik van contactlaxatieva + uitleggen (hypocaliëmie enzo)


3) rest van het examen is een zwart gat ;)

Januari 2019

- Farmacokinetische biotranformatie uitleggen ahv inname van Sint Janskruid met een corticosteroide Bijvraag: tijdens welke fase en wordt dit gebruikt, bij collitis ulcerosa of crohn?

- Leg een aantal termen uit van biotransformatie adhv de afbraak van paracetamol

- Een aantal geneesmiddelen gegeven, welke inhibeert de basale en (plaatselijke?) secretie van maagzuur. Leg het werkingsmechanisme uit adhv tekening