2VX Catering en project

Uit Diana's examenwiki

Juni 2016

Vragen die gesteld werden op verschillende examens:

1. Casus gegeven: 2 keukens van 2 RVT’s gaan nu 1 keuken worden. Er werden 2 keer 200 maaltijden bereid. Er worden nog eens 200 maaltijden bereid voor buiten het RVT. In de ene RVT werden 5 personen tewerkgesteld en in de andere 6.

A. Hoe ga je tewerk voor de personeelsplanning?

B. …

C. …

2. Welke voorraadkamers vindt je terug in een grootkeuken en met welke voorschriften moet rekening gehouden worden (bv. FIFO en FEFO)?

3. Leg uit: cirkel van Sinner en hoe die eruit ziet voor manuele afwas en voor machinale afwas.

4. Hoe kan personeel gemotiveerd worden ivm de taakinhoud van hun job?

5. Leg 5 kenmerken van gemeenschapsrestauratie uit.

6. Vraag over het type afwasmachines

7. Wat is ISO?

8. Wat wordt bedoeld met de kwaliteitsborg?

9. Wat is IKZ? Geef de definitie en uitleg. Wat is het verschil met kwaliteitscontrole?

10. Wat is ergonomie?

11. casus van bedrijf met zoveel werknemers die besloten hebben om voor hun eten zelfbediening te kiezen en dan moest je uitleggen welke vorm van zelfbediening en waarom. Bijvragen hierbij waren dan ook welke vaatwassers je hebt, welke je zou aanraden, welke verschillen of voordelen tussen band en korf etc.

12. Wat zijn kengetallen?

13. Hoe werkt het distributiesysteem voor de koude lijn? (de transportmiddelen uitleggen van keuken naar afdeling)

14. Geef de principes van duurzaamheid

15. motivatie (maslow en herzberg)

16. PDCA cirkel uitleggen


Juni 2012

1) Bespreek de maaltijddistributie in een bedrijfscatering met de nodige systemen

2) Bespreek de historiek van de groepsopvoeding

3) Geef de pro en contra van contract catering

4) Bespreek kort budget


1) geef de definitie, doel en de kenmerken van ergonomie

2) bespreek de drukloze dubbelwandige kookketel

3) geef de pro's en contra's van contract catering

4) geef de kenmerken van gemeeschapsrestauratie eigenheid, commercieel, economisch, non profit ...


1) Geef 6 zelfbedieningssystemen

2) Geef de in en output van fastfood

3) Geef de eigenschappen van institutionele catering, met name in een rusthuis

4) Wat is gastronorm


Januari 2012

Geef de definitie van ergonomie, kenmerken en doel Geef de verschillende betaalsystemen Bespreek de maaltijddistrubitie in een verzorgingsinstelling Wat is traceerbaarheid

Wat is een aanbesteding in de gesloten markt? (op te zoeken, want niet uitgelegd in de cursus) Wat is freecost? (in de les uitgelegd, iets met stockvoorraden aftrekken van de kosten van de aankoop enzo tot u bedrag komen dat je uitgeeft aan eten alleen)


1. Geef de kenmerken van gemeenschapsrestaurantie

2. Bespreek maaltijddistributie in een verzorgingsinstelling

3. Wat is ergonomie

4. Bespreek budget


Catering juni 2011

Enkele voorbeelden:

Bespreek ergonomie: definitie, kenmerken en doel Bespreek de maaltijddistributie in een verzorgingsinstelling (centraal-decentraal, continu-discontinu, individueel-in vrac) Wat zijn de kenmerken van contract catering Wat is traceerbaarheid Wat zijn de kenmerken van gemeenschapsrestauratie


- Bespreek 7 psyco - sociale betekenissen van de maaltijd en geef de link naar de catering

- Bespreek de maaltijddistributie in een verzorgingsinstelling

- Geef de specifieke eigenschappen van bedrijfscatering

- Wat voor eigenschappen moet een inkoper bezitten? Geef ze.

- Bespreek inkooppolitiek

- Bespreek kort de ergonomie en bepalende factoren

- Geef de eigenschappen van institutionele catering, met name in een ziekenhuis

- Bespreek de bereiding los van bediening in een verzorgingsinstelling (hiermee bedoelt ze alleen de koude lijn)

-Geef doel, definitie en kenmerken van de ergonomie

-Bespreek de verschillende betaalsystemen

-Wat is traceerbaarheid?

-Leg in het kort de inhoud van het budget uit