2VX Microbiologie van de levensmiddelen - lab: verschil tussen versies

Uit Diana's examenwiki
Regel 1: Regel 1:
 +
== Januari 2011  ==
 +
 +
*Maak een schets van de celwand en de celmembraan van een grampositieve cel en verklaar. (Bouwstenen, functies, ...)
 +
 +
*Wat is melkzuurfermentatie? Waarvoor wordt het gebruikt? Geef de chemische reacties
 +
 +
Schriftelijk:
 +
 +
*Verklaar: chemotaxis, wateractiviteit, exotoxine en archaebacteriën
 +
 +
*Waar of niet waar?
 +
 +
   1. Peniciline is een goed selectief toxisch antibioticum
 +
 +
   2. Een virus bestaat uit DNA en proteïnen
 +
 +
   3. De exponentiële fase is de enige fase waarin groei van het micro-organisme voorkomt.
 +
 +
<br>
 +
 
== Januari 2009  ==
 
== Januari 2009  ==
  
Regel 14: Regel 34:
 
*Wat zijn antibiotica? Wat is het werkingsmechanisme van sulfonamide?
 
*Wat zijn antibiotica? Wat is het werkingsmechanisme van sulfonamide?
  
<br>  
+
<br>
  
 
== Juni 2009  ==
 
== Juni 2009  ==

Versie van 18 jan 2011 om 13:14

Januari 2011

 • Maak een schets van de celwand en de celmembraan van een grampositieve cel en verklaar. (Bouwstenen, functies, ...)
 • Wat is melkzuurfermentatie? Waarvoor wordt het gebruikt? Geef de chemische reacties

Schriftelijk:

 • Verklaar: chemotaxis, wateractiviteit, exotoxine en archaebacteriën
 • Waar of niet waar?

   1. Peniciline is een goed selectief toxisch antibioticum

   2. Een virus bestaat uit DNA en proteïnen

   3. De exponentiële fase is de enige fase waarin groei van het micro-organisme voorkomt.


Januari 2009

 • Leg de groeicurve van een bacterie uit. Wat is het verschil bij een continue bacterie?
 • Fermentatie en Anaerobe ademhaling: geef van beide voorbeelden en wat is het verschil.
 • Waar of niet waar?
 1. 100% ethanol is een goed desinfectans.
 2. Bij conjugatie kan er antibacteriele resistentie optreden.
 3. Een virus is een naakt DNA.
 • Begrippen uitleggen: exotoxine, chemotaxis, mesofiel en endospore
 • Leg de groeicurve van een bacterie uit. In welke fase worden er sporen gevormd en bij welke bacteriën?
 • Wat is het verschil tussen desinfectantia en antiseptica? Wat is het werkingsmechanisme van alcohol?
 • Wat zijn antibiotica? Wat is het werkingsmechanisme van sulfonamide?


Juni 2009

  Staphylococcus en enterococcus zijn 2 soorten coccen, leg uit:

 • waarom hun aanwezigheid in voeding onderzocht wordt. geef van elk minstens één reden en leg uit.
 • hoe men de 2 kan onderscheiden
 • wat weet je van Staphylococcus aureus


Gasomgeving en temperatuur zijn 2 extrinsieke factoren voor de groei van m.o. leg uit


Waar of niet waar?

de kwaliteit van kaas hangt niet af van de rauwe melk als die melk eerst gepasteuriseerd is.

de snelle detectiemethoden zijn beter voor het opsporen van mo dan klassieke methoden.


Mondeling

1) waarom zijn enterobacteriacea belangrijk voor levensmiddelen (3 punten geven) + bespreek salmonella

2) synergisme: geef 3 voorbeelden


waar of niet waar:

conserven met een ph < 4,5 zijn niet onderhevig aan bederf

voor staphylococcus aureus doen ze geen resuscitatie


schriftelijk:

- toxoplasma gondii

- ELISA

- organische zuren


schriftelijk:

wat weet je van:

 • Listeria monocytogenes
 • Taenia saginata (runderlintworm)


Juni 2010

Mondeling

 • Wat is het verschil tussen een voedselinfectie en een voedselintoxicatie? Wat zijn de symptomen? Geef van elk 2 voorbeelden van micro-organismen en in welk voedingsmiddel men deze terug kan vinden.
 • Via de krant werd een oproep gedaan om een Franse kaas terug naar de winkel te doen wegens besmettings gevaar met Listeria. Een vrouw heeft een Franse kaas van een andere soort gekocht en komt naar u met de vraag wat de gevolgen van inname van deze bacterie zijn en of zij haar kaas ook moet terugbrengen. Wat is jouw advies?
 • Geef 3 intrinsieke factoren en leg uit. Geef bij elk een relevant voorbeeld


Schriftelijk

Leg uit:

 • Sulfiet (in conserveermiddelen)
 • Latexagluttinatie
 • Taenia saginata (runderlintworm)
 • Pasteurisatie


Duid in de kolom de gepaste eigenschappen voor de bacteriën aan met een kruisje (Gram +, Gram -, anaeroob, sporenvormer, katalase +...)


4 juist of fout vragen:

 • Als er indicatororganismen worden teruggevonden zijn er zeker pathogenen aanwezig
 • ...