2VX Verterings-en opnameproblemen

Uit Diana's examenwiki

Casusexamen (juni 2012)

-Vrouw die al 30 jaar de ziekte van Crohn heeft. Tegenwoordig terug in de exacerbatiefase en veel klachten als buikpijn en diarree.  Is veel vermagerd op korte termijn. Mevrouw neemt onder andere corticosteroïden en een ijzersulfaat preparaat.

Casusexamen augustus 2012 Vrouw met adenocarcinoma en tengevolge daarvan slikstoornissen, constipatie en een verminderde eetlust.

toegepaste dieetleer (juni 2012)

1. Zet een kruisje bij de merken die geen glutenvrije producten verkopen in België. Indien ze dit wel doen, geef een voorbeeld van een product.

2. Geef 3 sondevoedingen (merk en productnaam), wat is het verschil tussen een bijvoeding en een drinkvoeding, geef 2 drinkevoedingen (product en merk)

3. Zet een kruisje bij volgende levensmiddelen of ze toegelaten zijn bij RAII en galsparend dieet. (bv. lijnzaad, pistolet, krieken ingedikt met aardappelzetmeel, komkommerschijfjes, gestoofde wortelen, .... )

4. Geef 5 doelgroepen bij welke een drinkvoeding gebruikt kan worden. Vermeld welke drinkvoeding hier kan gebruikt worden en beschrijf de specifieke eigenschappen.

5. Fantomalt (en die 2 anderen) de zinnetjes terug invullen.( en protifar)

6. Vezelverrijkt dieet: 2 soorten vezelpreparaten, hoe een voeding vezelrijker maken.

7. Geef de 3 soorten prikkels die worden vermeden bij een maagsparend dieet. Geef telkens 2 voorbeelden.

8. Werner heeft een auto-ongeval gehad maar komt er nog goed vanaf. Hij heeft alleen een lichte hersenschudding en een gebroken kaak. Welke consistentie zou je hier toepassen? Geeft 3 redenen.

PDO augustus 2012

- Duid aan of volgende producten verboden zijn bij Coeliakie en indien verboden, geef een alternatief product. (quinoa, rosbief, spinazie in roomsaus, borrelnootjes, rise crispies, …) - Geef 2 vezelpreparaten - Duid aan of volgende producten bijvoedingen, vervangvoedingen of sondevoedingen zijn en geef ook aan tot welke specifieke groep ze behoren. (prosure, diasip, ensure, …) - Patiënt heeft maagklachten ten gevolge van gastritis: geef het voedingsadvies (in één lijn de naam van het dieet schrijven), pas volgend dagschema aan aan dit dieet. - Casus ziekte van Crohn: stel diëtistische diagnose op, wat zijn de behandeldoelen en werk een dagschema uit - Geef tips bij kanker voor de inname van energie en vezels te verhogen/tips constiperende voedingsmiddelen

Psychologie (juni 2012)

Casus van een 42 jarige vrouw die 25 jaar mishandeld werd door haar man, alcohol als redmiddel begon te gebruiken en nu een leveraandoening heeft (ze moet transplantatie). Verwerk volgende casus aan de hand van vragen.

1. Wat is een liaisonpsychiater en waarom wordt Katelijne hiernaar doorverwezen?

2. Welke zijn de aandachtspunten wanneer Katelijne voor het eerst op consultatie komt?

3. Voer een empatisch gesprek waarbij niveau 1, 2 en 3 van empathie worden toegepast. Duid dit ook aan dat deze worden gebruikt.

4. Zou een uitdaagtechniek hier kunnen werken? Waarom wel/niet?

5. Pas de casus aan zodanig dat socratisch motiveren op Katelijne kan worden toegepast.

Psychologie augustus 2012 Patiënt met tumor en slikproblemen - Stel een empatisch gesprek op waarbij niveau 1, 2 en 3 wordt toegepast. - Patiënt wil niet meer eten omdat ze schrik heeft om zich te verstikken. Welke uitdaagtechniek zou je hier kunnen gebruiken en werk helemaal uit - Ze heeft nu het nieuws gekregen dat ze geen vast voedsel meer mag eten, als reactie hierop kunnen volgende reacties voorkomen: ontkenning, agressie, regresseren en stereotiep gedrag. Leg ze uit en hoe gedraag je je - Als mevrouw een betweter zou zijn, wat is je behandeling dan - Waarom is achterover zitten als hulpverlener zo moeilijkBloktoets (april 2012)

Pathofysiologie

- Leg de symptomen van slikstoornissen uit met bijbehorende pathologie
- Wat is cholestase, wat zijn de symptomen en leg uit, geef een voorbeeld van een aandoening waarbij cholestase en levercirrose voorkomen
- Vergelijk de mucosa  van een gezonde darm met een darm bij een patiënt met Coeliakie. Namelijk bij March ll en bij March lll C.

Dieetleer

- Geef het schema van de werking van de voedingsvezels
- Geef drie voorbeelden van aandoeningen waarbij een vezelverrijking een onderdeel van de behandeling is
- Geef het voedingsadvies (en leg uit waarom) bij levercirrose: bij ondervoeding, bij de complicaties
- Geef het voedingsadvies van lactose-intolerantie en leg uit waarom
- Waarvoor staat ERAS, wat zijn de doelstellingen, wat zijn de aandachtspunten met betrekking tot de voeding

Farmacologie

- 2 vragen juist/fout + leg grondig uit
o Protonpompinhibitoren worden beter ingenomen samen met de maaltijd omdat men dan minder maagpijn heeft
o Chronisch gebruik van plantaardige laxantia is veilig
- Ongeveer 10 stellingen waaruit je de stellingen die waar zijn aan moet kruisen

Bloktoets herexamen 2012

Pathofysiologie - Leg de pathologie uit van Hiatus hernia en geef de complicaties die hier voorkomen bijbehorende klachten - Vergelijk de fysiologische ijzeropname met die van bij type 1 hemochromatose - Leg het ontstaan van early dumping uit bij een patiënt die net een maagresectie heeft gehad

Dieetleer - Wat is ziektegerelateerde ondervoeding, wat is het belang en geef de kenmerken/aandachtspunten van het voedingsadvies - Geef het voedingsadvies bij ileostoma en ileoanale anastomose en leg uit waarom - Geef het algemeen voedingsadvies bij aandoeningen van de maag en leg uit waarom - Geef het algemeen voedingsadvies bij acute pancreatitis

Farmacologie - Een patiënt neemt omeprazol, een antibiotica en een protonpompremmer

 o Geef het werkingsmechanisme van de protonpompremmer via een tekening en leg uit waarom dit geneesmiddel genomen wordt bij een duodenale ulcera, wat zijn de aandachtspunten die de patiënt moet nemen

- Een patiënt neemt als onderhoudsbehandeling sulfasalazine en krijgt nu antibiotica

 ° Juist/fout en verklaar:
      pH-veranderingen ontstaan door inname van sulfasalazine samen met antibiotica. De werking van sulfasalazine daalt hierdoor heel sterk.

Toegepaste dieetleer

Geef de voedingsadviezen bij dumping.

Geef adviezen bij constipatie

Geef 9 adviezen bij reflux.

Geef 2 vezelpreparaten

Welke zijn de 4 pijlers van het MCT-dieet? geef 2 producten

Duid aan of deze voedingsmiddelen gasverwekkend of geurverwekkend zijn, of dat ze de stoelgang kleuren.

vit B1, ijzer, spruiten, biet, koolzuurhoudende dranken, vis