2VX Verterings-en opnameproblemen

Uit Diana's examenwiki

Casusexamen (juni 2012)

-Vrouw die al 30 jaar de ziekte van Crohn heeft. Tegenwoordig terug in de exacerbatiefase en veel klachten als buikpijn en diarree.  Is veel vermagerd op korte termijn. Mevrouw neemt onder andere corticosteroïden en een ijzersulfaat preparaat.


PDO (juni 2012)

1. Zet een kruisje bij de merken die geen glutenvrije producten verkopen in België. Indien ze dit wel doen, geef een voorbeeld van een product.

2. Geef 3 sondevoedingen (merk en productnaam), wat is het verschil tussen een bijvoeding en een drinkvoeding, geef 2 drinkevoedingen (product en merk)

3. Zet een kruisje bij volgende levensmiddelen of ze toegelaten zijn bij RAII en galsparend dieet. (bv. lijnzaad, pistolet, krieken ingedikt met aardappelzetmeel, komkommerschijfjes, gestoofde wortelen, .... )

4. Geef 5 doelgroepen bij welke een drinkvoeding gebruikt kan worden. Vermeld welke drinkvoeding hier kan gebruikt worden en beschrijf de specifieke eigenschappen.

5. Fantomalt (en die 2 anderen) de zinnetjes terug invullen.

6. Vezelverrijkt dieet: 2 soorten vezelpreparaten, hoe een voeding vezelrijker maken.

7. Geef de 3 soorten prikkels die worden vermeden bij een maagsparend dieet. Geef telkens 2 voorbeelden.

8. Werner heeft een auto-ongeval gehad maar komt er nog goed vanaf. Hij heeft alleen een lichte hersenschudding en een gebroken kaak. Welke consistentie zou je hier toepassen? Geeft 3 redenen.


Psychologie (juni 2012)

Casus van een 42 jarige vrouw die 25 jaar mishandeld werd door haar man, alcohol als redmiddel begon te gebruiken en nu een leveraandoening heeft (ze moet transplantatie). Verwerk volgende casus aan de hand van vragen.

1. Wat is een liaisonpsychiater en waarom wordt Katelijne hiernaar doorverwezen?

2. Welke zijn de aandachtspunten wanneer Katelijne voor het eerst op consultatie komt?

3. Voer een empatisch gesprek waarbij niveau 1, 2 en 3 van empathie worden toegepast. Duid dit ook aan dat deze worden gebruikt.

4. Zou een uitdaagtechniek hier kunnen werken? Waarom wel/niet?

5. Pas de casus aan zodanig dat socratisch motiveren op Katelijne kan worden toegepast.

Bloktoets (april 2012)

Pathofysiologie

- Leg de symptomen van slikstoornissen uit met bijbehorende pathologie
- Wat is cholestase, wat zijn de symptomen en leg uit, geef een voorbeeld van een aandoening waarbij cholestase en levercirrose voorkomen
- Vergelijk de mucosa  van een gezonde darm met een darm bij een patiënt met Coeliakie. Namelijk bij March ll en bij March lll C.

Dieetleer

- Geef het schema van de werking van de voedingsvezels
- Geef drie voorbeelden van aandoeningen waarbij een vezelverrijking een onderdeel van de behandeling is
- Geef het voedingsadvies (en leg uit waarom) bij levercirrose: bij ondervoeding, bij de complicaties
- Geef het voedingsadvies van lactose-intolerantie en leg uit waarom
- Waarvoor staat ERAS, wat zijn de doelstellingen, wat zijn de aandachtspunten met betrekking tot de voeding

Farmacologie

- 2 vragen juist/fout + leg grondig uit
o Protonpompinhibitoren worden beter ingenomen samen met de maaltijd omdat men dan minder maagpijn heeft
o Chronisch gebruik van plantaardige laxantia is veilig
- Ongeveer 10 stellingen waaruit je de stellingen die waar zijn aan moet kruisen

 PDO 

Geef de voedingsadviezen bij dumping.

Geef adviezen bij constipatie

Geef 9 adviezen bij reflux.

Geef 2 vezelpreparaten

Welke zijn de 4 pijlers van het MCT-dieet? geef 2 producten

Duid aan of deze voedingsmiddelen gasverwekkend of geurverwekkend zijn, of dat ze de stoelgang kleuren.

vit B1, ijzer, spruiten, biet, koolzuurhoudende dranken, vis