3LM Capita selecta

Uit Diana's examenwiki

Juni 2019

Radioprotectie

 1. 3 isotopen van Waterstof geven
 2. verval reeks van radium 226 geven + tekenen
 3. Welke onderzoeken bij een persoon als hij bestraald is geweest?
 4. waarom I-126 en I-131 gebruiken
 5. geef een krachtige beta straler + kenmerken
 6. verschil klasse II en klasse III geven
 7. Ionisatiekamer tekenen + uitleggen
 8. I-121 gemorst welke type meter gebruiken + uitleg waarom
 9. ...


Wetgeving 1 Pagina

 1. Juist/fout geen uitleg geven
 2. Hoe noemt het als meerder diagnostische testen niet tegelijk aangevraagd mogen worden ofzoiet --> cumulregel
 3. casus: patient belt en wilt test CMV bijaanvragen mag dit?


Toxicologie

 1. Begrippen uitleggen: kinetische homogeneïteit, first pass effect, pharmaceutische fase, eerste orde.
 2. Welk antidotum geeft men aan iemand met een rattenvergiftoxicatie. Leg uit waarom!
 3. Welk orgaan wordt beschadigd wanneer met te veel paracetamol inneemt? Leg uit hoe dit gebeurt en welk antidotum men kan geven. Wat doet men als er schade is?
 4. IV 2 compartiment systeem geven + uitleg bij geven
 5. Juist/onjuist vragen over eigenschappen + bijvragen beantwoorden (indicaties, distributievolume, proteine-binding) van antibiotica (o.a. theophilline, ethanol, digoxine, rattenvergif etc).
 6. Aan wat kunnen antibiotica binden in het bloed. Geef een voorbeeld van een antibioticum met een zwakke binding en een sterke binding. Welke factoren kunnen deze binding beïnvloeden?
 7. Oefening met ethanol: man op spoed 73 kg, etc, dit gepaard met juist/fout vragen die aangevuld moeten worden.
 8. Oefening met paracetamol: meisje van 40 kg, 19 x 500 mg paracetamol genomen. Bereken de serumconcentratie (distributievolume en soortelijk gewicht zijn gegeven)
 9. GHB wat is heet + streetname ervan geven, MDMA/MMA/MDEA wat zijn ze?
 10. ...


Moleculaire diagnostiek 5 Pagina's

 1. Leg begrippen uit: Ct, cffDNA, MRD
 2. Multiplex PCR met Taq uitleggen
 3. juist/fout over thalassemie
 4. Juist fout is een puntmutatie te bepalen met: conventionele karyotypering/CGH/CCA/NGS
 5. testen + staaltypes om Down te detecteren geven


Januari 2015

Radioprotectie 1 Pagina

 1. Wat is de eenheid van straling? Schrijf volledig
 2. Hoeveel natuurlijke achtergrondstraling per jaar?
 3. Geef een orgaan dat vatbaar is voor straling
 4. Geef de 3 basisprincipes van radioprotectie.
 5. Welke onderzoeken bij een persoon als hij bestraald is geweest?
 6. Kenmerken gamma-straling geven.
 7. ...


Wetgeving 1 Pagina

 1. Wat is de cumulregel?
 2. In België voor IVD en bact met resistentie (gegeven), welke in Europa de overdraagbare ziekten?
 3. Juist/Fout vraag, er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
 4. Wat doet het fonds van beroepsziekten?


Toxicologie 5 Pagina's: veel vragen

 1. Begrippen uitleggen: kinetische homogeneïteit, first pass effect, distributievolume, farmacodynamiek.
 2. Welk antidotum geeft men aan iemand met een rattenvergiftoxicatie. Leg uit waarom!
 3. Welk orgaan wordt beschadigd wanneer met te veel paracetamol inneemt? Leg uit hoe dit gebeurt en welk antidotum men kan geven. Wat doet men als er schade is?
 4. Halfwaarde tijd van een GM gegeven, geef grafiek met alle gegevens op. (steady-state etc)
 5. Juist/onjuist vragen over eigenschappen + bijvragen beantwoorden (indicaties, distributievolume, proteine-binding) van antibiotica (o.a. theophilline, ethanol, digoxine, rattenvergif etc).
 6. Aan wat kunnen antibiotica binden in het bloed. Geef een voorbeeld van een antibioticum met een zwakke binding en een sterke binding. Welke factoren kunnen deze binding beïnvloeden?
 7. Oefening met ethanol: man op spoed 73 kg, etc, dit gepaard met juist/fout vragen die aangevuld moeten worden.
 8. Oefening met paracetamol: meisje van 40 kg, 15 x 500 mg paracetamol genomen. Bereken de serumconcentratie (distributievolume en soortelijk gewicht zijn gegeven)
 9. ...


Moleculaire diagnostiek 5 Pagina's

 1. Leg begrippen uit: Ct, NIPT, SNP
 2. Wat is de rol van Taq polymerase in real-time kwantitative PCR?
 3. Juist/onjuist vragen over FISH, dubbel gekleurd
 4. Principe nested PCR
 5. Waarom is EBV viral load opvolgen belangrijk bij transplant patiënten?
 6. Principe emulsie PCR

Augustus 2014

Radioprotectie

 1. Wat is het verschil tussen radio-activiteit en dosis?
 2. Illustreer: strooistraling.
 3. Hoe reageert de ooglens op straling?
 4. Geef de 3 basisprincipes van radioprotectie.
 5. Geef twee organen die weinig gevoelig zijn voor straling.
 6. Geef de twee voornaamste bronnen van straling waaraan de Belgische populatie wordt blootgesteld.
 7. Wat is de eenheid van activiteit en geef de afkorting?
 8. Wat zijn X-stralen?


Wetgeving

 1. Wat is diagnoseregel?
 2. Wat zijn peillaboratoria?
 3. Waar of niet waar:

• Het beroepsgeheim geldt voor iedere Belgische werknemer.

• Iemand die moet getuigen voor de rechtbank is verplicht geheime info prijs te geven indien dit wordt gevraagd.

• In geen enkel geval mag geheime info doorverteld worden aan derden.


Toxicologie

 1. Begrippen uitleggen: osmol gab, kinetische homogeneïteit, first pass effect, distributievolume.
 2. Welk antidotum geeft men aan iemand met een ethyleenglycolintoxicatie. Leg uit waarom!
 3. Welk orgaan wordt beschadigd wanneer met te veel paracetamol inneemt? Leg uit hoe dit gebeurt en welk antidotum men kan geven.
 4. Beschrijf uitvoerig welke gastro-intestinale weg een geneesmiddel aflegt wanneer het oraal wordt ingenomen.
 5. Teken de grafiek van een IV dosis 1-compartiment. Geef ook alle wiskundige formules.
 6. Juist/onjuist vragen over eigenschappen (indicaties, distributievolume, proteine-binding) van antibiotica (o.a. theophilline, ethanol, digoxine).
 7. Aan wat kunnen antibiotica binden in het bloed. Geef een voorbeeld van een antibioticum met een zwakke binding en een sterke binding. Welke factoren kunnen deze binding beïnvloeden.
 8. Oefening: kind van 4 jaar weegt 18 kg en heeft 50 ml porto (22 v/v %) gedronken. Het distributievolume van ethanol is 0.65 L/kg. Soortelijk gewicht van ethanol is 0.8 kg/L en t1/2 is 5 uur. Bereken de ethanol plasmaconcentratie in g/L.


Moleculaire diagnostiek

 1. Bespreek FISH.
 2. Wat is de rol van Taq polymerase in real-time kwantitative PCR?
 3. Juist/onjuist vragen over array-CGH.
 4. Geef het principe van multiplex PCR.
 5. Welke structurele afwijking vindt men bij CML? t(9,22) BCR-ABL fusiegen


Juni 2014

Radioprotectie Korte antwoorden geven op vragen:

 1. 3 eigenschappen van alfa-straling
 2. leg uit proportionele teller of zoiets
 3. wat is de oude eenheid voor activiteit en de afkorting
 4. geef twee organen die weinig stralingsgevoelig zijn
 5. wat houdt groep II in bij de wetgeving van ARBIS (ofzoiets)
 6. wat zijn deterministische effecten


Wetgeving korte antwoorden op vragen:

 1. leg de verschillende types labo uit: L1, L2, L3, L4
 2. aanduiden welke van de 4 stellingen juist waren (iets over erkenning vooraleer het RIZIV terugbetaald ofzo)
 3. welke instantie regelt in België, welke in Europa de overdraagbare ziekten bla bla (ik dacht WIV en ECDC)


Toxicologie 2 oefeningen, 8 vragen met enkele MKV, begrippen uitleggen:

 1. juist/fout vragen (maar die weet ik niet meer)
 2. zo'n berekening van hoeveel alcohol in bloed
 3. zo'n berekening van hoeveel paracetamol in bloed (geen idee hoe)
 4. teken grafiek van intraveneus 2-compartiment-gedoe
 5. methanol : welk orgaan tast het aan, welk antidota geef je, welk metaboliet wordt er gevormd, met welke techniek opsporen
 6. uitleggen wat fase 1 en fase 2 ofzoiets was (geeeeen idee)
 7. hoe worden geneesmiddelen gebonden in het bloed, wat kan dit beïnvloeden
 8. verklaar distributievolume


Moleculaire diagnostiek 7 vragen, voor elke vraag 1 blad dus uitgebreid beantwoorden

 1. waarom is EBV viral load opvolgen belangrijk bij transplant patiënten
 2. leg kwantitatieve pcr met behulp van hybridisatieprobes uit
 3. juist/fout
 4. leg uit klassieke karyotypering
 5. Leg uit light cycler principe
 6. leg uit treshold
 7. vnl begrippen van de 1ste les


Januari 2012

Radioprotectie

 1. hoe kan je beschermen tegen radioactiviteit
 2. wat zijn deterministische gevolgen.
 3. Hoeveel msV krijg je normaal binnen in belgië?


Wetgeving

 1. Wat is de cumulregel
 2. mag een dokter tegen het advies van de gezondheidsraad ingaan?
 3. wat zijn de drie voorwaarden om MLT diploma te krijgen.


Toxicologie Veel vragen, oefeningen zoals in de les.

 1. Je moet al die medicaties goed kennen ook hoe je analyse doet: salicylzuren, methanol etc. Ook de symptomen goed kennen.
 2. En een oefening.


Moleculaire diagnostiek

 1. Wat is real time PCR: Vooral vragen van de eerste les.
 2. Wat is nested PCR?
 3. Hoe kan je met PCR de evolutie van aids opvolgen?


Juni 2011

Radioprotectie

 1. rangschikken van isotopen volgens halfwaarde tijd
 2. rangschikken van isotopen volgens meest gevaarlijk
 3. Welke bescherming tegen alfa, beta, gamma stralen, en wat bij ze alle 3
 4. Hypertyroïde schildklier bestralen met welk isotoop? Leg uit hoe dit in zijn werk gaat.
 5. Teken ionisatiekamer + leg uit
 6. Meerkeuze vragen over welke isotopen afsterfbaar zijn


Wetgeving

 1. grondwet rangschikken
 2. patiëntenrechten
 3. CE-label
 4. 2 oefeningen schappen wat niet past (klein vraagjes)


Toxicologie:

 1. Uitleggen: halfleven, hepato-entero-circulatie, ...
 2. (was 14 pagina's, maar weet de vragen niet meer)


Moleculaire diagnostiek

 1. Real-time PCR in verband brengen met Light cycler principe
 2. Translocatie en verband met FISH uitleggen
 3. Tumorsuppressorgenen in verband met retinoblastoma uitleggen
 4. Pre/anterale testen
 5. cytogenetisch (karyotype) en moleculaire PCR van CML kunnen geven
 6. Array-CGH volledig uitleggen