3LM Diagnostisch onderzoek: laboratoriumhematologie

Uit Diana's examenwiki

Laboratoriumhematologie

(Vroeger: Diagnostisch onderzoek: laboratoriumhematologie)

Juni 2019

1. Kieffer: - Anemie kan erythrokinetisch worden opgedeeld, verklaar en geef voorbeelden - Casus Polycethemia Vera - IRF kort uitleggen

2. Bossuyt: - Woordverklaring transfusiereacties: Allergische reactie, Graft vs Host, acuut oedeem, purpura - Leg Kell systeem uit - ABO tabel met antigen/antistof/frequentie geven

3. Boeckx: - Glycoproteine IIb, kader en welke ziekte bij defect - Kader met Bernard-Soulier & Hemofilie B --> aanduiden hoe veranderd: grootte plaatjes, aantal plaatjes, aPTT, bloedingstijd, Factor V activiteit,... - Waar/niet waar vragen (niet verklaren wel giscorrectie) -

4. Claerhout: - 20 meerkeuze, geen giscorrectie (geen foto's zoals in les enkel tekst en beschrijvingen)


7/01/2015

1. Kieffer: Grote vraag over centrale anemie, leg uit osmotische fragiliteitstest, een meerkeuzevraag over microcytair hypochroom, vraag over labo resultaten ernstig hartkleplijden

2. Bossuyt: 2 vragen: Heparine en citraat zijn anticoagulantia, leg werking uit. Leg PT uit.

3. Boeckx: Hoe ontstaat ziekte van de pasgeborene (Rh- moeder, Rh+ foetus) en leg uit hoe te voorkomen, Leg uit AIHA (de warme), welke bestanddelen kan je nog bekomen vanuit vers plasma, Erytrocytenconcentraat; hoe maken, bewaren en wanneer toedienen.

4. Brusselmans: meerkeuzevraag CLL, morfologie uitleggen metamyelocyt & promyelocyt, Chronische myeloïde leukemie uitleggen, nog een meerkeuzevraag.