3TX Communicatie in het Engels - deel 3

Uit Diana's examenwiki

Sinds 2012

Dit vak is geschrapt van het curriculum.

Algemeen

Studiepunten 3
Aandeel PE/Examen 30%-70%
Examen vorm Mondeling (15 min) met schriftelijke voorbereiding (15 min)


Tijdens de lessen wordt de cursus behandeld en worden er kleine debatten gevoerd over de inhoud van de cursus. Tijdens het jaar moeten er ook 2 taken gemaakt worden (beide met een verschillende deadline). De eerste is het schrijven van een paper van één tot anderhalve pagina over een onderwerp vrij te kiezen uit een lijst van onderwerpen. De andere opdracht is het maken van een begeleide brief samen met je CV.

Het is zeer hard aangeraden om deze beide taken te maken, omdat ze aan bod zullen komen tijdens het examen. Als je die taken dus niet hebt gemaakt heb je dus geen punten voor PE en heb je minder stof om over te praten tijdens het examen.

Examenvragen

Januari 2012

Je trekt twee papiertjes. Op één staan wat begrippen of gezegden, op het ander een zin. Beide moeten worden uitgelegd. Waar er drie puntjes staan moet je zelf het woord nog aanvullen natuurlijk.

Mogelijke woorden:

 • A trainee
 • As fast as ...
 • I smell a rat
 • Ants in your pants
 • Versatile
 • As dead as ...
 • Commute
 • Fishy
 • Conscientious
 • A fee
 • White-collar workers
 • On the dole
 • Considerate
 • Dog days
 • The assembly line
 • Making money on the side
 • Knuckle grinder
 • As strong as ...
 • Social leave


Mogelijke zinnen:

 • Sicko: USA, the land of milk and honey, unless you get ill...
 • Dress code & body language (during a job interview)
 • Stress in the workplace: causes and solutions
 • IQ is hereditary


Er komen ook enkele vragen over je paper.

Januari 2011

Het is een mondeling examen wat dus wilt zeggen dat hij er altijd verder op in kan gaan (wat in je voordeel, maar ook in je nadeel kan zijn). Aangezien het een mondeling examen is, wordt er niet op spelling gelet. Er wordt natuurlijk wel gelet op zinsbouw, gebruik van tijden, uitspraak van de woorden, gebruik van de woorden uit de cursus en vlotheid.


Mogelijke begrippen of gezegden:

 • As strong as ...
 • Assembly line
 • Knuckled grinder
 • Social leave
 • Working on the side


Mogelijke zinnen:

 • Sicko: verschil Canada USA


Januari 2010

Je hebt 2 stapels waar je telkens 1 strookje met vragen moet nemen. Dan mag je een kwartier lang het mondeling voorbereiden. Daarna mag je met je voorbereiding een gesprek voeren van ongeveer een kwartier over de thema's. Het is best dat je een sterke mening hebt over al de behandelde thema's in de cursus, zo kan je vlot praten en kan jij het gesprek leiden (en niet omgekeerd). Bij aarzelingen zal de lector inspringen en een vraag stellen (die je verder kan helpen, of je verder in nesten kan helpen)


Woordjes uitleggen:

 • A fee
 • Something fishy
 • As dead as a ...
 • To commute


Mogelijke zinnen:

 • Sexual harassment: wat is het? Wat kan je er tegen doen? Hoe kan je het voorkomen?


Andere vragen:

 • Leg de film uit die je gezien hebt in de les (Sicko of Supersize me). Tijdens je uitleg zal hij op sommige punten inspringen en om een extra uitleg vragen.
 • Kort je mening zeggen over de tekst die je geschreven hebt (dus een van die 2 taken).