3TX IT en recht: verschil tussen versies

Uit Diana's examenwiki
Regel 15: Regel 15:
  
 
IT recht omvat het recht in de IT (zoals copyright, softwarewetten, privacywetten,...)<br> Sociaal recht gaat over de rechten die je hebt als werknemer (vakantiegeld, pensioen, ziekteverlof,...)
 
IT recht omvat het recht in de IT (zoals copyright, softwarewetten, privacywetten,...)<br> Sociaal recht gaat over de rechten die je hebt als werknemer (vakantiegeld, pensioen, ziekteverlof,...)
 +
 +
[[ 3TX IT en recht/Voorbeeldvragen|Voorbeeldvragen met enkele aanzetten tot antwoorden.]]
  
 
= Samenvattingen =
 
= Samenvattingen =

Versie van 6 feb 2019 om 00:12

Algemeen

Studiepunten 3
Aandeel PE/Examen 0% - 100%
Examen vorm Schriftelijk

Dit vak bestaat uit 2 delen (Sociaal recht en IT recht) meestal gegeven door respectievelijk Paul Deckers en Kristien Melaerts. Het eerste deel van het semester heb je het ene vak het andere deel het andere vak. Het examen omvat beide vakken samen met een evenwaardig aandeel voor beide delen. Tijdens het vak IT-recht krijgen de studenten vragen die optioneel zijn om in te vullen, maar al meteen een mooie samenvatting geven van de te kennen leerstof. Het is dan ook aangeraden om deze te maken ahv de cursustekst en slides.

IT recht omvat het recht in de IT (zoals copyright, softwarewetten, privacywetten,...)
Sociaal recht gaat over de rechten die je hebt als werknemer (vakantiegeld, pensioen, ziekteverlof,...)

Voorbeeldvragen met enkele aanzetten tot antwoorden.

Samenvattingen

Relevante wetten

Examenvragen

11 januari 2019

 • 5 JUIST/FOUT vragen met uitleg waarom juist of fout
  • Een ontbindend beding voor een pensioen is toegestaan
  • De Werknemer heeft altijd volledige immuniteit bij fouten tijdens de uitvoering van arbeid
  • De arbeidsovereenkomst wordt direct beëindigd bij de dood van de werkgever.
 • 5 multiple choice vragen

(er was telkens 1 juist of 1 fout, soms echt door details, dit waren enkele stellingen)

  • De formule voor het berekenen van de vakantiedagen van een bediende is A*5/R*Q/S.
  • Het volstaat voor een werkgever om loon uit te betalen.
 • 4 definities
  • Gewaarborgd dagloon (+geef wetsartikel)
  • Goede huisvader (+geef wetsartikel)
  • Vakantiedienstjaar
  • Het copyleft principe
 • 2 Casussen
  • Dirk is bediende, onbepaalde duur, 9 jaar ancienniteit.
   • Hij heeft een doktersbriefje voor 30 dagen, wat zijn de WG's controle mogelijkheden?
   • Hoe is zijn loon de eerste 30 dagen geregeld?
   • Schrijf een opzegbrief op 12 juli 2018.
   • Op welke manier kan hij dit melden?
   • Bereken Dirk zijn verdiende vakantiedagen voor het jaar 2019 indien hij 150 dagen gewerkt heeft (Hou rekening met alles uit de voorgaande vragen)
  • Casus over licenties en SLA's (uit lezing IP Porta)

12 januari 2017

Sociaal recht

 • ondernemingsraad
  • Wat doet een ondernemingsraad
  • Moet je syndicaal afgevaardigde zijn om toe te treden? (voordelen? nadelen?)
  • Wat zijn de gevolgen hiervan
 • Pensioen
  • Wat zijn de 4 (ja, er stond vier) peilers van het pensioen?
  • Hoe werkt de eerste peiler in België
  • Wat is het probleem hiermee?
 • Opstappen; je werkte als bediende 3 jaar lang in een onderneming en hebt al 3 verlofdagen opgenomen
  • Hoe zit het met de uitbetaling (je stapt op op 1/4/20XX)
 • Verlof
  • Hoeveel verlof heb je als werknemer na 1 jaar anciënniteit
  • Hoe zit dit met pas afgestudeerden
  • Europa heeft ons op de vingers getikt, hoe wordt dit nu (tijdelijk) verrekend/berekend
 • Verklaar
  • Outplacement
  • IBO opleiding
  • Verschil tussen arbeidsongeval en beroepsziekte
  • 5 ondernemingen onder het RSZ
  • educatief verlof (wat en hoe toegepast)

IT-recht

 • Auteursrechten
  • Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen gewone auteursrechten en softwarerechten? Wees volledig en uitgebreid.
  • Nog iets
 • Je neemt als voorzitter van DSR een freelancer van de KHL aan om je website te maken. Geef 4 hints van de 10 gouden hints en pas ze toe in dit scenario. Wees uitgebreid en volledig in je formulering.
 • Wat zijn specifieke informaticamisdrijven?
 • Wat zijn de 2 specifieke informaticamisdrijven. Leg ze uit (definitie, opzet, voorbeeld)
 • Wat is FOSS? Leg uitgebreid uit, integreer je antwoord met de praktijksessie van I. vanden Brande

6 Januari 2014

Sociaal recht

 • Leg uit hoe men van het bruto- naar nettoloon gaat (RSZ en BV)
 • Je moest op nationaal ,op vlak van bedrijven en op vlak van de onderneming zelf 1 organisatie geven (Werkgever of werknemer)
 • Verklaar
  • Schorsing van arbeidsovereenkomst
  • RIZIV
  • Scholingsbeding
  • Educatief verlof
  • Schijnzelfstandige
  • Referteperiode
 • Wat is het verschil tussen een arbeider en bediende op vlak van uitbetaling van ziektedagen? Leg uit a.d.h.v. tijdsbalken + geef ander verschil (NIET uurloon <> maandloon)
 • Geef 5 voorwaarden waar iemand aan moet voldoen vooraleer hij recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Wat is brugpensioen en wat is het verschil met een werkloze?

IT recht

 • Bespreek de volgende principes in het kader van de privacywetgeving: finaliteitsbeginsel en informatieplicht. Pas deze principes toe op CAO81 (controle door WG op gebruik e-mail van WN).
 • Elektronische contracten
 • Auteursrecht: Wie wordt beschermd, wat wordt beschermd, leg vermogensrecht uit
 • Tien Gouden Regels: Leg uit: Men moet aansprakelijkheid van beide partijen bepalen. Hoe doet men dit best?

11 Januari 2013

Sociaal recht

 • Bruto- naar nettoloon
 • Verklaar
  • opschorting van arbeidscontract
  • RISV
  • Scholingsbeding
  • Leerverlof
 • toon aan wat de verschillen zijntussen arbeider en bediende in geval van ziekte (a.d.h.v. tijdsbalken)
 • Geef 6 voorwaarden om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Wat is brugpensioen? Wat is het verschil met een werkloze?

IT recht

 • Bespreek de volgende principes in het kader van de privacywetgeving: finaliteitsbeginsel en informatieplicht. Pas deze principes toe op CAO81 (controle door WG op gebruik e-mail van WN).
 • Gebruik in het volgende deel voorbeelden uit Y. Van den Brande:
  • Bespreek: Organiseer aansprakelijkheid beide partijen.
  • Geef voorbeelden hoe je dit zou aanpakken

Januari 2012

Sociaal recht

 • 3 peilers pensioen. Wat is brugpension en wat is het verschil met een werkloze?
 • Bruto- naar nettoloon (schema)
 • 3 fundamentele verschillen tussen bediende en arbeider
 • Verklaar
  • Scholingsbeding
  • Carensdag
  • Referteperiode/vakantiedienstjaar
  • Methode van Thierry Claeys
  • Werkloosheidsval


ICT & recht

 • Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om van een “rechtmatige” verwerking te kunnen spreken. Geef wat uitleg bij elke voorwaarde.
 • Wat houdt het principe van de functionele equivalentie uit van elektronische met niet-elektronische contracten in? Hoe kan de functionele equivalentie gegarandeerd worden?
 • Welke verschillen zijn er tussen bescherming van computerprogramma’s en bescherming van gewone auteurswerken?
 • Wat is het verschil tussen specifieke en niet-specifieke (of verwante)informaticamisdrijven en wat is het nut van dit onderscheid?


Augustus 2011

Sociaal recht

 • Vakantiegeld
  • Hoe heb je recht op aantal dagen vakantie?
  • Waaruit bestaat vakantiegeld en wanneer krijg je het?
  • Wat gebeurt er met vakantiegeld wanneer je het bedrijf verlaat?
 • Hoe ga je van netto naar brutoloon, m.a.w. wat gaat eraf en wat komt erbij?
 • De arbeidswet
  • Wat is het arbeidsreglement?
  • Wie stelt het op?
  • Wat met ongewenst seksueel gedrag en pesten? (procedure, bescherming, misbruik)
 • Verklaar
  • Beschermde werknemer
  • Gewaarborgd loon
  • Concurrentiebeding
  • Wachttijd
  • Werkloosheidsval
  • Educatief verlof
  • Loonbeslag


ICT & recht

 • Welke rechten heeft een betrokkene over wie persoonsgegevens worden verwerkt?
 • In je stage kwam je in aanraking met een van de thema's die we gezien hebben, leg bondig uit wat de situatie en de oplossingen waren
 • Leg de achtergrond uit bij decompilatie en sui generis
 • Bespreek 1 van de 10 gouden richtlijnen bij ict-contracten


Juni 2011

Sociaal recht

 • Waaruit bestaat vakantiegeld en wat gebeurd ermee als je ontslagen wordt
 • Hoe ga je van netto naar brutoloon, m.a.w. wat gaat eraf en wat komt erbij?
 • Verklaar
  • Wachttijd
  • Concurrentiebeding
  • Gewaardborgd loon


ICT & recht

 • Pas de CAO 81 (controle van communicatie van WN door WG) toe op e-mails.
 • In je stage kwam je in aanraking met een van de thema's die we gezien hebben, leg bondig uit wat de situatie en de oplossingen waren
 • Leg uit: Finaliteitsbeginsel bij het verweken van de gegevens
 • Auteursrechten bij software

Januari 2011

Sociaal recht

 • Tussen arbeiders en bedienden zijn er twee grote verschillen. Met de recente actualiteit rond Brinckx wordt dit nogmaals belicht. Verklaar deze verschillen. (Expliciet erbij: dit is niet vakantiegeld/vakantiedagen).
 • Hoe gaan we van brutoloon naar nettoloon? Wat gaat er vanaf, wat komt erbij?
 • Wat moet je zeker doen, nadat je binnen enkele maanden je diploma in ontvangst neemt?
 • Verklaar:
  • Klein verlet
  • De pijlers van het pensioen
  • Scholingsbeding
  • De methode van Thierry Claeys (zonder de formule)
  • Carensdag


ICT & recht

 • Welke rechten heeft de betrokkene van wie persoonlijke gegevens worden verzameld?
 • Wat is het verschil tussen auteursrecht en de wetgeving softwareontwikkeling?
 • Waarom is de open source beweging tegen octrooien?
 • Bespreek de twee specifieke informaticamisdrijven.

Januari 2010

Sociaal recht

 1. Wat is vakantie geld, wanneer wordt het betaald, wat gebeurt met het vakantiegeld als een werknemer in het midden van het jaar de onderneming verlaat.
 2. Berekening van het loon (hoe gaat men van Bruto naar Netto loon)?
 3. Geef 8 verplichtingen van de wg tov de wn.(geen uitleg nodig)
 4. Verklaar:
  1. 3 peilers van het pensioen
  2. de formule van Thierry Claeys


ICT & recht

 1. Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om van een “rechtmatige” verwerking te kunnen spreken. Geef wat uitleg bij elke voorwaarde.
 2. Welke zijn de rechten van de werknemer als auteur van resp. websites, computerprogramma’s en databanken?
 3. Verklaar:
  1. Wat is het verschil tussen elektronische contracten en ICT-contracten?
  2. Welk is de juridische waarde van een ‘letter of intent’ of een ‘memorandum of understanding’?
  3. Welke probleem kan zich daarbij voordoen?
  4. Hoe kan je dat evt. oplossen?


Januari 2009

Sociaal recht

 1. Na school
  1. aantal dagen verlof als je gaat werken?
  2. Hoe is de berekening van het vakantiegeld (maar onderscheid tussen bediende en arbeider) 
 2. Nog maandje jobstudent: wat zijn de gevolgen?
 3. Berekening van het loon (hoe gaat men van Bruto naar Netto loon)?
 4. 3 (soms wel 4) peilers van het pensioen?
 5. Geef 2 verschillen tussen bedienden en arbeiders en geef je mening
 6. Wat is de formule van thierry claeys zonder de formule gewoon op te schrijven


ICT & recht

 1. Wat is:
  1. Reverse engineering? Decompilatie?
  2. Geef de essentie van de softwarewet
 2. Rechten werknemer als auteur van websites, computerprogramma's en databanken
 3. Geeft 2 van de 10 gouden richtlijnen voor ICT-contracten
 4. Wat is SLA en wat zijn de gevolgen van het niet behalen ervan?
 5. Wat is het verschil tussen atypische en specifieke informatica misdrijven?
 6. Interne hacking/externe hacking/datamanipulatie: leg elk onderdeel uit (zoals betekenis, soort misdrijf/een voorbeeld, opzet, enz)