3TX Keuzevak-Ethische en soc. vraagstukken in de informatica

Uit Diana's examenwiki
Studiepunten
3
Aandeel PE/Examen
100% - 0%
PE vorm
Taak

Voor dit vak is er een cursus waaruit elke lesweek een nieuw hoofdstuk moet gelezen worden. Deze stof zal dan gebruikt worden als basis om tijdens de les korte debatten te voeren over bijvoorbeeld privacy op het internet, illegaal downloaden, computer criminaliteit,... De lessen stoppen iets over de helft van het semester en dan kan je aan je eindopdracht werken.


PE

Gedurende de lessen kan er een opdracht gegeven worden met je mening over het topic waar de leerstof mee bezig is. Je krijgt hier normaal gezien voldoende tijd voor en de taak telt mee voor PE. Als eindopdracht moet je een onderzoek, presentatie, enquête,... geven/doen over de leerstof. Deze opdracht mag je alleen of met 2 maken. Uiteindelijk moet je een verslag afgeven met je bevinding. De laatste les mag je gedurende 5 minuten naar voren gaan om kort je gekozen onderwerp en je belangrijkste resultaat te presenteren. Je krijgt voldoende tijd om dit af te werken (vooral vanwege de lessen die plots stoppen ergens in het semester). De opdrachten lopen vaak zeer sterk uiteen, om je een voorbeeld te geven zijn dit een paar ideeën van 2010:

  • Foto's tonen van phishing sites en deze tonen aan leerlingen van dieet, verpleegkunde,... en vragen welke ze zouden vertrouwen en welk niet. Bij 1 groep wordt een uitleg van wat phishing precies is gegeven voor de foto's en bij de andere groep na de foto's om zo te zien of de uitleg nuttig was bij het opsporen van de valse websites.
  • Het testen van de private browse functie in de hedendaagse browser. Zien wat voor informatie deze gaat wegschrijven op harde schijf, in geheugen,... wat de browser achter laat bij het sluiten of bij het crashen.
  • Als laatste node spelen in een TOR http://en.wikipedia.org/wiki/Tor_(anonymity_network) netwerk om zo te zien waar men naartoe surft bij het gebruik van zo'n annoniem netwerk.
  • Een presentatie geven over privacy en beveiliging op het internet aan niet IT personen. Voor en na de presentatie polsen hoe ze omgaan met hun privacy en beveiliging om zo tot een besluit te komen wat de presentatie de mensen heeft bijgebracht.
  • Privacy voorwaarden lezen van diverse sites/programma's/... en de opvallendste/interessante elementen eruit halen
  • ...

Onderwerpen kunnen dus sterk uiteenlopen. Er wordt verwacht dat iedereen een eigen project doet, dus niet allemaal hetzelfde onderwerp. Voor je aan je project mag beginnen moet dit immers ook eerst de goedkeurig krijgen van de lector. Je krijgt dan mogelijk feedback voor moest het niet voldoende zijn of worden mogelijke tegenslagen aan het licht gebracht die je hele project kunnen doen mislukken. De lector zal ook een paar voorbeelden geven van wat de voorbije jaren gedaan is geweest.