3TX Keuzevak - Flash

Uit Diana's examenwiki
Studiepunten
3
Aandeel PE/Examen
50% - 50%
Examen vorm
Mondeling

Gedurende het hele jaar kleine opdrachtjes maken (zo'n 7 in totaal) en tegen het einde is het de bedoeling om 1 grote opdracht te maken. Dit mag gaan van een spelletje, toepassing tot website (of andere dingen dat je maar kan verzinnen). De grote opdracht moet helemaal af zijn op het mondeling examen ervan. Tijdens de 2 laatste lessen moet je wel een eerste en tweede versie van je eindwerk tonen (dit hoort bij de permantente evaluatie).

De lessen bestaan uit filmpjes die je moet bekijken tijdens de les of in de vrije tijd. Aan de hand van die filmpjes moet je elke week iets maken en voorstellen aan de lector.

Op het examen krijg je 10 minuten om je werk te presenteren. Als voorbereiding moet je schermafdrukken (van elk scherm 1), een filmpje en het uiteindelijke werk op cd schrijven zodat je iets kan presenteren moest het fout gaan. De schermafdrukken moet je afdrukken voor moest dat fout gaan.