3VX Voeding bij baby’s, peuters en kleuters, ouderen en mensen met eetstoornissen

Uit Diana's examenwiki

Januari 2012

Voeding

1. Link de groeicurven aan diabetes type 1 bij kinderen - Leg de groeicurven uit - Leg DM type 1 bij kinderen uit en geef concrete voedingsadviezen

2. Op welke manier kan screening op ondervoeding bij ouderen gebeuren? wat is het nut van deze screening

3. Leg volgende begrippen uit:

Maternale obesitas - Gruthietest - Secundaire allergie - Blandford schaal - CRFT-eiwit

---

1) Geef correct preventief en curatief voedingsadvies bij ouderen met ondervoeding. Waarom heeft deze groep een groter risico op ondervoeding? 2) Geef de oorzaken van acute diarree bij kinderen. Geef correct preventief en curatief voedingsadvies 3) Verklaar: seneca-studie, zwangerschapsdiabetes, exclusiedieet, pseudo-allergie, colostrum

1. Omschrijf het belang van de groeicurven bij een jongen van 10 jaar met overgewicht. - Wat zijn de groeicurven. - Overgewicht bij kinderen

2. Geef correct preventief en curatief voedingsadvies bij ouderen met ondervoeding. Waarom vormen ouderen een risicogroep wat betreft ondervoeding?

3. Leg volgende begrippen uit: Colostrum - Seneca studie - Exclusie dieet - Zwangerschapsdiabetes


1. Geef het volledige voedingsschema voor een baby van 0 maanden tot 1 jaar. Leg uit aan de hand van functionele immaturiteit.

2. Geef een correct voedingsadvies voor een COPD patiënt. Wat is belang van de voedingsstatus bij COPD?

3. Leg volgende begrippen uit: primaire allergie - prolactine - laag nutriënt X dieet - eetbuistoornis - maternale PKU - infantiel botulisme


Psycho

Casus: Man van 76j die geïnstitutionaliseerd is. Was een actieve oudere die zelf kookte, zijn huis verzorgde enz, tot een zwaar herseninfarct waardoor hij volledig hulpbehoevend werd. Is niet langer in staat zelf te eten en kan ook niet meer lopen. Hij maakt gebaren en gelaatsuitdrukkingen ter communicatie, maar niet het gehele personeel is ervan overtuigd dat hij nog 'helder' is. De man weigert al een aantal dagen te eten en maakt gebaren dat hij geen eten wil

1) Interpreteer de casus, wat zijn de mogelijke hypotheses, motiveer je keuze, welke behandeling stel je voor

2) Bekijk dit vanuit ethisch standpunt. Stel eerst een ethische vraag op en pas dan het ethische stappenplan toe

3) Wat weet je over preventie van eetstoornissen bij jongeren? Wat is de taak van de diëtiste hierbij?
Januari 2011

NRS2002 Sarcopenie Maternale PKU Subjectieve gezondheid Eetbuistoornis Botulisme

Voedingsadvies bij dementie

Wat is het verband van groeicurven bij failure to thrive? Wat zijn groeicurven? Wat is failure to thrive? Geef voedinsadvies.

Wat is het belang van preventieve en curatieve (voedings)adviezen bij osteoporose?


Farma

1) casus van vrouw met Parkinson, kreeg eerst een anticholinergicum, daarna levodopa + decorboxylaseremmer en daarna COMT-inhibitor: werking, nevenwerkingen, interacties, voedingsadvies geven + linken met casus 2) Narcotische analgetica veroorzaken braken door hun remmende werking op de bescherming van de maag: Juist of fout + verklaar kort

Casus (15 pt)

1. Van alle gm de werking uitleggen 2. van alle gm de nevenwerkingen uitleggen 3. van alle gm de interacties uitleggen

Bijvraag (5 pt)

Niet enkel corticosteroiden, maar ook andere geneesmiddelen in de behandeling van mucovisidose worden in aerosolbehandeling gegeven. Welke geneesmiddelen worden er nog op deze manier gebruikt. Wat zijn hier de voor en nadelen van?PDO

1) casus over baby van 11 maanden, tarwe-allergie + kreeg nog eersteleeftijdsmelk en had daardoor vele tekorten in de anamnese. Advies? Bijvragen: beter margarine of olie? welke soorten meel om tarwe-vrij brood te bakken?

2 ) casus over oude man, vrouw overleden, 3-tal maanden geleden arm gebroken, had ziekteverzekering niet betaald, waardoor hij geen terugbetalingen kreeg van ziekenkas, ondervoed, verhoogde cholesterol + bloeddruk. Advies? Bijvragen: Mag hij nog een pintje drinken? Waarom MUST als vragenlijst?


1. casus kinderen: baby van 3dagen uit familie met veel allergieën, stel voedingsschema op (soort melk, hoeveel flesjes, hoeveelheden...)

bijvragen: hoe fles bereiden en kuisen, tot welke leeftijd is sterilisatie nodig,...

2. casus oudere: man 73 jaar aantal maanden gediagnosticeerd met parkinson, 12 kg afgevallen op 3 maanden. geef voedingsadvies (geen echt dagschema maar wel tips, waar opletten,...)

bijvragen: productnamen bijvoeding + hoeveel energie en eiwitten bevatten deze.

Overgenomen van ""