Games For Movie Night: Movie Quote Match Game: versiegeschiedenis

Uit Diana's examenwiki

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 22 nov 2019 18:06BellePwr916 overleg bijdragen 5.628 bytes +5.628 Nieuwe pagina aangemaakt met 'The one big complain about Vivitek H1080FD could bе the DLP's rainbow effects. а common рroblem witһ single-chip DLP systems, ɑs shade wheel may create stripes...'