OOD01:Anatomie en Fysiologie I

Uit Diana's examenwiki

Herexamen augustus 2014:

- Samenstelling van plasma bespreken en functies uitleggen

- Colloïd-osmotische druk: waardes geven, functie van colloïd osmotische druk, wat lymfen daarmee te maken hebben, ...

- Tekening van de huid aanvullen