OOD03:Humane wetenschappen 1

Uit Diana's examenwiki

Sociologie en psychologie samen

2017-2018:

10 punten op een casus - Welke vorm van mishandeling is dit en hoe zie je dit? - Welke gehechtheids vorm is dit? Hoe zie je dit en hoe is deze gehechtheid vorm ontstaan? - Nog andere vragen

20 punten op meerkeuze geen giscorrectie: voorbeeldvragen: - Hoeveel uur huilt een baby als deze 3 maanden oud is? - Vanaf welke leeftijd kan een kind zelfstandig zitten?

Vragen van andere jaren:

- Geef een voorbeeld van sociale stratificatie en leg deze uit.

- Welke economische en socioculturele redenen waren de aanzet tot een 2 demografische transitie (geef 1 vb van elk en leg uit)?


- Fundamentalistische theorie legitismiseert de sociale stratificatie ⇒ sociale ongelijkheid

- Hoe noemt men het verschijnsel dat "gezondheidszorg schadelijk kan zijn voor de mens"

- Bij de eerste demografische transitie verdwenen de huwelijken langzaam en men ging meer en meer voor zichzelf zorgen. Hoe noemt men dit verschijnsel?

- uitleggen: American dream & glazen plafond

2015-2016 Psychologie

- De ervaringsthema's van vaders bij de NICU + Hoe kunnen wij hun meer betrekken?

- Hoe komen 'verschillende' soorten gehechtheid tot stand?

- Basisprincipes van het triple-p-programma.

Sociologie

- Eetgewoonte Joden kennen.

- Zuilen moslim

- De drie modellen om een cultuur te kunnen beschrijven en vergelijken van 'Geert' -> kennen.