OOD04:Fysiologie v/d zw., prenataal, embryologie

Uit Diana's examenwiki

Embryologie: 1. Tekening doorsnede van endoderm, mesoderm, ectoderm, primitieve streep. Kunnen aanduiden. 2. De mannelijke inwendige en uitwendige geslacht kenmerken aanduiden (hormonen)

Prenatale 1. Casus. Wat zijn de risicofactoren? Geef uitleg over het resultaat van het bloedonderzoek (12w). 2. Bij de volgende raadpleging: geef een gedetailleerde beschrijving van wat men gaat vertellen. 3. Bespreek het hemoglobine gehalte (van de casus) 4. Twee pagina's multiple choice vragen