OOD07:Farmacologie en microbiologie

Uit Diana's examenwiki

juni 2013

  • Microbiologie
 - Vaccinatieschema: Kruisjes zetten (kolommen wel verwisseld!)
 - Kiemen aan ziektebeelden koppelen
 - Bespreken verschillen hepatitis A en B
  • Farmacologie
 - Tekenen grafiek van geneesmiddelen concentraties, meerdere keren per dag PO
 - Vraag over inducerende GM en hoe je de dosis van het ander middel moest aanpassen

- Wanneer is first pass effect gewenst - Bijwerkingen van opioiden + wat kan je doen om de bijwerkingen te verzachten


Juni 2015

Deelonderwerp

Microbiologie : (40 punten)

- 20 meerkeuze vragen (20 punten)

- vaccinatieschema gebruiken in 2 meerkeuze vragen (van buiten kennen) (2 punten)

- Gangreen vergelijken met Tetanus : pathogeen, besmettingsbron, symptomen in vroeg en laat stadium, behandeling. (7 punten)

- Kiemen aan ziektebeelde koppelen (5 punten)

- wat zijn de vroegtijdige symptomen van shock? hoe ga je ze tegengaan (4 punten )

Farmacologie : (40 punten)

- 20 meerkeuze vragen (20 punten) : - wat komt na een S/ bij geneesmiddelenvoorschrift? (meerkeuze)

- Teken grafiek van medicijn toediening in shot (herhaalde toediening) , ondergrens en bovengrens is gegeven : zit de grafiek in het therapeutisch interval? verklaar. indien niet hoe ga je dit oplossen? (4 punten)

- Voor wat staat TTS bij pijnplakkers? (Transdermal Therapeutic System) (2 punten )

- NSAID's nevenwerkingen + mechanisme , hoe kan je deze nevenwerkingen verzachten? (4 punten)

- Wat is het gevaar van overmatig antibioticagebruik bij de resistentie van bacteriën? gebruik de volgende termen : selectie , plasmodium, mutatie. (2 punten )

- Pijnstillers in kolommen plaatsen volgens sterkte en werkingsduur (zwak, sterk en kortwerkend, sterk en langwerkend ). morfine , paracetamol, contramal,... (5 punten )