OOD08:Humane wetenschappen: deel 2

Uit Diana's examenwiki

Artikel over toestemming geven van patient in eigen woorden uitleggen

Wat is een goede verpleegkundige?

MC vragen:

In volgorde van belang zetten rechtsbronnen (wet, rechtsspraak, rechtsleer, gewoonte, billijkheid)

Kan patient verpleegkundige voor eenzelfde feit zowel aquilaans als contractueel aansprakelijk stellen?