OOD09:Gezondheidsprom.& comm.vaardighn

Uit Diana's examenwiki

Gezondheidspromotie

1) Welke 4 determinanten vernoemt lalonde, bespreek ze elk kort.

2) Waarvoor staat het ASE-model + leg uit.

3) verklaar: informed choice, tertiaire preventie

4) schets/vernoem hoe jouw gebalanceerde informatie zou verlopen bv op de materniteit.

Communicatieve vaardigheden

Geen examens, wel taken doorheen het jaar.