OOD09:Medische en heelkundige pathologie

Uit Diana's examenwiki

Juni 2013 Er waren telkens vijf vragen per onderdeel

  • Urologie:
- Wat is URS?
- Wat zijn de verschillen tussen een niertumor bij een kind en bij een volwassene? 
- Wanneer plaats je een nefrostomie? 
- Wat is epispadie?
- 
  • Heelkunde
 - Juist of onjuist met toelichting:
   x Bij gastric banding wordt de volledige maag verwijderd?
   x Bij septische shock ziet de patiënt bleek/grijs
   x Iets over galstenen
   x 
 - Wat zijn de alarmsignalen van een postoperatieve bloeding en hoe handel je als vpk?
 - Casus: Patiënt die geopereerd is aan ruptuur als gevolg van een obstructie bij een 
   divertikel, krijgt 3 dagen later koorts en heeft nog steeds ileus. Hoe handel je?
 - Waarom is het belangrijk om te weten dat de patiënt bloedverdunners gebruikt?
 - 

& Cardio & Pneumo

 - Bespreek bacteriële endocarditis
 - Noem oorzaken, symptomen, gevolgen en evalutie, behandeling van arteriële 
   hypertensie
 - Noem oorzaken, symptomen en medicinale behandeling bij DVT
 - Enkele ECG's (voooral met afleidingen als III en aVR)
 - Wat zijn de werkingsmechanismen bij astma en hoe kun je die medicinaal behandelen?