OOD10:Humane wetenschappen 2

Uit Diana's examenwiki

Recht 2015-2016

- Het verschil tussen straf- en burgerrecht (inhoud en procedure).

- Het verschil tussen erkenning en gerechtelijk vastgestelde afstammingsrecht.

- Welke instantie geeft een zwangere sociaal recht in de eerste 6 maan van haar zwangerschap + leg uit.

- Hoe komt meemoederschap tot stand?


- Geef de beschermingsmaatregelen van een zwangere vrouw tot 6 maanden

- Geef de definitie en het verschil: a. Bemiddeling – minnelijke schikking b. Vredegerecht – eerste aanleg c. CEO – KB d. NAR – OR e. Volle adoptie – gewone adoptie f. Vredegerecht – ?

recht 2017-2018

20 punten op meerkeuzevragen

40 punten op invuloefeningen waar woorden ontbreken uit teksten

Als laatste ook nog 3 casussen vragen waarin werd gevraagd als een vrouw beviel van een tweeling en deze tweeling was 26 weken lang gehospitaliseerd, hoeveel zw verlof zou de moeder nog krijgen? Zijn de kinderen thuis voor het moederschapsverlof gedaan is? Hoeveel bedraagt haar uitkering in %?


2014-2015 Recht

- Een casus rond het artikel 18 WAO.

- Invuloefeningen rond WRP (wet betreffende de rechten van de patiënt), recht op informatie, toestemming, federale overheidsdienst volksgezondheid,inzage..

- Meerkeuze vragen rond: onderhoudsplicht, voogdij, schadevergoeding, ...


Ethiek 2017-2018

Meerkeuzevragen en invulvragen en een heel groot deel open vragen.