OOD10:Medische en heelkundige verpleegkunde

Uit Diana's examenwiki

Juni 2014

Urologische verpleegkunde

- Je verzorgt vandaag het insteekpunt van de suprapubische kathether die gisteren is geplaatst. Wat zijn de vpk aandachtspunten? (4p)

- Bij een patiënt is een transurethrale katheter geplaatst. Er is een risico op infectie. Hoe voorkom je die? (6p)

- Omschrijf de volgende termen en geef een oorzaak: anurie, pollaksurie, pyurie, dysurie, polyurie


Juni 2016:

- Casusgebonden: pt heeft een transurethrale blaaskatheter, heeft een goeie diurese. Na 3 dagen krijgt de pt pijn en er is een beetje bloed in urinezakje en urine is troebel - omschrijf verpleegprobleem in PES - hoe had je dit kunnen voorkomen, geef 8 aandachtspunten

Casusgebonden: pt heeft blaasspasmen en heeft een blaaskatheter - wat zijn blaasspasmen - hoe kan je blaasspasmen verhelpen - wat zijn symptomen van blaasspasmen

Je komt op een kamer van de pt en infuus loopt niet meer: - wat kijk je na?

Pediatrische verpleegkunde

Vijf vragen, elk op vier punten.

- Casusgebonden: Patiënte heeft nog altijd koorts na toediening paracetamol. Welke twee acties doe je?

- Casusgebonden: Werk twee verpleegproblemen uit volgens PES en geef en interventie

- Casusgebonden: 4 medicatieberekeningen

- Niet-casusgebonden: Wat zijn rood-paarse nietwegdrukbare plekjes (petechiën)? Welke diagnose denk je? Wat doe je in ziekenhuis? Wat doe je thuis?

- Niet-casusgebonden: Op welke punten let je bij aspiratie bij een kind?

Heelkundige verpleegkunde

10 vragen met in totaal 30 punten

- Een infuus loopt niet. Wat controleer je (5p)

- Omschrijf het WCS-model (6p)

- Waarom mag je niet wrijven over een huidgreffe? (1p)

- Patiënt krijgt 1500ml NaCl/24u. Je gaat een zak van 500ml aanhangen. Wat is de druppelsnelheid? ( je moet 3 zakken van 500ml aanhangen, bereken druppelsnelheid van 1 zak 500ml/8uur) (2p)

- Wat zijn aandachtspunten bij het aanbrengen van een beschermfilm met spray?

- Je bent de eerste verpleegkundige die een patiënt na een operatie verzorgt. In twee redons zit 300ml vers bloed. Wat denk je? Welke parameters ga je controleren + wat verwacht je? Wat ga je bijkomend onderzoeken? (7p)

Leg uit wat je weet van een PCA pijnpomp

Juni 2016

Een foto van een gecontamineerde wonde: omschrijf in TIME-wondmodel

Een foto met 3 hechtingsdraadjes: de 2 buitenste worden uitgedaan. (juist of fout)

Foto van een wonde: welke wonde is er afgebeeld? (Skin Tear)

Wanneer verander je redonpotten? (2 opsommingen geven)

Medische verpleegkunde

In totaal 30 punten:

- Casus over vrouw met COPD en acute dyspne. Welke 6 acties stel je? (6p)

- Noem de 8 punten van BSL

- Woorden invullen bij kolommen (met giscorrectie!): Koorts, Vochtbeperking, Pijn, Oedemen, Saturatiedaling, K..? bij Angina Pectoris, Pneumonie en Hartfalen

- Beschrijf plaatsbepaling van afleidingen voor een ECG