OOD13: Microbiologie, Farmacologie en Voeding

Uit Diana's examenwiki

Microbiologie

1) Bespreek het infectiebeloop verschil tussen griep en klierkoorts.

2) Verschillende afbeeldingen waarvan de infectie moet worden benoemd + de oorzaker vb bepaalde schimmel.

Voeding

1) Verschillende vragen rond de vitamines, goed te kennen vb beriberi bij welk vitamine te kort? Leg vitamine-A gebruik uit bij de zwangerschap.

2) Het gebruik van vis tijdens de zwangerschap uitgebreid uitleggen.

3) Jodium tekort, welk effect bij kinderen, voedingsmiddelen met jodium in + waar behoren deze in de voedingsdriehoek?

Farmacologie

1) Wat verstaan we onder de galenische vorm van een medicijn? Geef enkele voorbeelden van galenische vormen. Geef twee bijzondere galenische vormen bedoeld om het geneesmiddel trager vrij te zetten. Wat staat daarbij op de verpakking (afkorting)? Welke voor- en nadelen biedt dit?

2) Waarvoor dienen hulpstoffen zoal?

3) Wat verstaan we onder een pro-drug?

4) Farmacokinetische fase bestaat uit 4 delen ADME, waarvoor staan deze afkortingen? Leg de A-fase grondig uit.

5) Op welke manieren kan een geneesmiddel afgeleverd worden? Geef bij elk benoemde een medicijn voorbeeld.

6) Wat is de halfwaardetijd? Hoeveel % blijft er van het medicijn over na 4x t1/2 ?