OOD14:Vroedkund.vaardigheden pathologie

Uit Diana's examenwiki

Infusiebeleid, transfusiebeleid, bloednames, operatiekamer deel 1 en 2:

Casus met 2 infuuszakken ( afwisselend ) en 1 infuuszak in zijleiding: a: bereken de inloopsnelheden van elk infuus b: teken en benoem de opstelling


Positieve vochtbalans: a: wat is dit? b: wat zijn je acties?

Casus bloedname: a: in welke volgorde ga je de tubes afnemen?

Verschil tussen cofo en complet?

Taken omloopverpleegkundige?

Aandachtspunten toedienen ECL?