OOD19:Palliatieve zorg

Uit Diana's examenwiki

Welke soort lichaamsbezorging is niet wettelijk in België? 1 Verbranding 2 Begraving 3 Chemisch oplossen

Januari 2016

- 20 meerkeuzevragen

 • medicatieberekeningen
 • welk soort autopsie is dit (familiaal, wetenschappelijk, gerechterlijk)
 • casus: wat doe je in dit geval?
 • iets over Kubler-Ross
 • ...

- open vragen

 • 4 voordelen van dehydratatie in palliatieve fase
 • 10 geboden van pijnbestrijding
 • 4 verpleegkundige aandachtspunten bij een patiënt die naar huis vertrekt met symptoomcontrole
 • juist/fout over uitspraken in verband met spiritualiteit
 • soorten van waardigheid
 • 2 manieren waarop je euthanasie kan aanvragen
 • ...

- casus

 • bespreek per discipline (verpleegkundig, cova, ethiek, recht, pijn, symptomen, ...) 3 aandachtspunten
 • stel een ethische vraag op en link hieraan 3 belangrijke waarden