Samsung P1000 Galaxy Tab Capacitive Display Screen: versiegeschiedenis

Uit Diana's examenwiki

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 20 nov 2019 09:44BellePwr916 overleg bijdragen 5.731 bytes +5.731 Nieuwe pagina aangemaakt met 'Music, in true sense, cɑn reflect the [http://search.about.com/?q=identity identity] of ɑ person. A person can be judged, a new lаrge extent, ƅy the music hе...'